CI ile biten kelimeler

Sonunda CI harfleri bulunan 814 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Duyumsuzlaştırıcı

16 Harfli Kelimeler

Akışkanlaştırıcı, Milletlerarasıcı

15 Harfli Kelimeler

Karşılaştırmacı

14 Harfli Kelimeler

Buharlaştırıcı, Dalgalandırıcı, Göktırmalayıcı, Havalandırmacı, Kıvamlaştırıcı, Taşıllaştırıcı, Uluslararasıcı, Yoğunlaştırıcı

13 Harfli Kelimeler

Ağırlaştırıcı, Bağdaştırmacı, Buğulaştırıcı, Havalandırıcı, Onurlandırıcı, Ozonlaştırıcı, Uzaklaştırıcı

12 Harfli Kelimeler

Bağdaştırıcı, Başkaldırıcı, Bilgisayarcı, Canlandırıcı, İspritizmacı, Karmanyolacı, Kartpostalcı, Kuzgunkılıcı, Litografyacı, Manifaturacı, Manyetizmacı, Petrokimyacı, Propagandacı, Propogandacı, Soruşturmacı, Tekerçalarcı, Tekrarlayıcı, Topografyacı, Yağmurlayıcı

11 Harfli Kelimeler

Alafrangacı, Araştırmacı, Aşağılayıcı, Aydınlatıcı, Bağışlayıcı, Baltalayıcı, Baltalıyıcı, Başyardımcı, Beyazlatıcı, Buharlayıcı, Bulandırıcı, Çalıştırıcı, Dayanışmacı, Denizaltıcı, Doğrultmacı, Dolandırıcı, Enstrümancı, Ferahlatıcı, Fısıldayıcı, Hazırlayıcı, İpnotizmacı, Karıştırıcı, Karşılayıcı, Kısıtlayıcı, Kışkırtmacı, Kızıştırıcı, Lastikağacı, Mantarağacı, Ortaklaşacı, Parçalayıcı, Parıldayıcı, Pazarlamacı, Salgılayıcı, Sayımlamacı, Sıfırlayıcı, Sıkıştırıcı, Sondalamacı, Sorgulayıcı, Sulandırıcı, Şahmerdancı, Tamamlayıcı, Uğraştırıcı, Uygulayımcı, Uzlaştırıcı, Yadırgatıcı, Yansılayıcı, Yapıştırıcı, Yasaklayıcı, Yatıştırıcı, Yayındırıcı, Yongalayıcı

10 Harfli Kelimeler

Acındırıcı, Açıklayıcı, Aksesuarcı, Alaturkacı, Algılayıcı, Altmışıncı, Araklayıcı, Araştırıcı, Ayakkabıcı, Bantlayıcı, Başyargıcı, Bayındırcı, Coğrafyacı, Çağrışımcı, Çığırtmacı, Çıldırtıcı, Çikolatacı, Çubukağacı, Deterjancı, Dışsatımcı, Doksanıncı, Dolandırcı, Dondurmacı, Ekmekağacı, Fışkırtıcı, Francalacı, Işınlayıcı, İnandırıcı, İstismarcı, Kahvaltıcı, Kalandırcı, Kaldırımcı, Kampanyacı, Karaçalıcı, Karalayıcı, Karavanacı, Kaynakçacı, Kaytarmacı, Kehribarcı, Kışkırtıcı, Kiralayıcı, Limonatacı, Martavalcı, Mugalatacı, Murabahacı, Odaklayıcı, Orkestracı, Ozonlayıcı, Panislamcı, Pansumancı, Pantuflacı, Paralayıcı, Pastırmacı, Paylaşımcı, Peştemalcı, Planlamacı, Politikacı, Röportajcı, Sağaltımcı, Sahtiyancı, Salamuracı, Saptırımcı, Sıralayıcı, Tartışmacı, Trikotajcı, Turfandacı, Ucaylayıcı, Uğurlayıcı, Usandırıcı, Utandırıcı, Uyarlayıcı, Uygulayıcı, Vaybabamcı, Yanıltmacı, Yaptırımcı, Yıldırmacı, Yumuşatıcı

9 Harfli Kelimeler

Aktarmacı, Alçaltıcı, Anahtarcı, Anayasacı, Angaryacı, Anlatımcı, Bağıntıcı, Bağlamacı, Bağlayıcı, Baklavacı, Başlatıcı, Başlayıcı, Bayıltıcı, Bıktırıcı, Bobinajcı, Borazancı, Boşaltıcı, Bunaltıcı, Caydırıcı, Çalışmacı, Çamaşırcı, Çoğaltıcı, Dağıtımcı, Daraltıcı, Darbukacı, Dayatmacı, Dinyayıcı, Doğramacı, Donatımcı, Entrikacı, Fabrikacı, Falanıncı, Farfaracı, Filanıncı, Fultaymcı, Gerillacı, Gırnatacı, Hırıltıcı, Humbaracı, Istampacı, İltizamcı, İnekağacı, İnhisarcı, İntihalcı, İntikamcı, İşportacı, Kabartıcı, Kaldırıcı, Kampanacı, Kandırıcı, Kaplamacı, Kaportacı, Kapsayıcı, Kargaşacı, Kastırıcı, Katılımcı, Kavurmacı, Kaytarıcı, Kızartıcı, Kollayıcı, Komedyacı, Konuşmacı, Kumanyacı, Kumbaracı, Kunduracı, Kurtarıcı, Lakerdacı, Lakırdıcı, Laleağacı, Laternacı, Lavantacı, Levazımcı, Lokantacı, Lotaryacı, Makarnacı, Mandıracı, Mıhlayıcı, Mobilyacı, Mubayaacı, Mumlayıcı, Mübayaacı, Oyalayıcı, Oynatımcı, Paçavracı, Palamarcı, Palavracı, Panayırcı, Parlatıcı, Parlayıcı, Patlayıcı, Programcı, Sabotajcı, Safsatacı, Sağaltıcı, Sağlayıcı, Saldırıcı, Saptayıcı, Saptırıcı, Savaşımcı, Savlayıcı, Sendikacı, Sıçrayıcı, Sığınmacı, Sigortacı, Soruncacı, Şaşırtıcı, Takunyacı, Tamburacı, Tanıtmacı, Tantanacı, Tasarımcı, Taşlamacı, Tavernacı, Tınlatıcı, Tırmanıcı, Tombalacı, Toplayıcı, Tulumbacı, Ufalayıcı, Uğraşmacı, Uydurmacı, Uzlaşmacı, Vardiyacı, Yağlayıcı, Yanıltıcı, Yansıtıcı, Yapısalcı, Yaratımcı, Yarışımcı, Yarışmacı, Yaşartıcı, Yatırımcı, Yaygaracı, Yayılımcı, Yayılmacı, Yıldırıcı, Yıpratıcı, Yoğaltıcı, Yoklamacı, Yumurtacı, Zorlayıcı

8 Harfli Kelimeler

Ağlatıcı, Ağlayıcı, Aktarıcı, Aldatıcı, Anamalcı, Anlatıcı, Antikacı, Atılımcı, Avadancı, Avantacı, Avlayıcı, Ayartıcı, Ayıngacı, Azdırıcı, Badanacı, Baskıncı, Başsavcı, Bedavacı, Biryancı, Bostancı, Boyayıcı, Budamacı, Bulaşıcı, Büryancı, Cımbızcı, Çağırıcı, Çapulacı, Çatanacı, Çırpmacı, Dağıtıcı, Dalyancı, Damıtıcı, Darağacı, Destancı, Dırdırcı, Dızdızcı, Dizayncı, Dokumacı, Dubaracı, Dublajcı, Dükkancı, Falakacı, Filikacı, Fincancı, Fiyakacı, Gırgırcı, Gıygıycı, Gözalıcı, Haritacı, Harmancı, Islatıcı, İftiracı, İtirazcı, Jurnalcı, Kabalacı, Kaftancı, Kalçıncı, Kantarcı, Kapamacı, Kastarcı, Katrancı, Kavaracı, Kayırıcı, Kervancı, Kırkımcı, Kırkıncı, Kitaracı, Komitacı, Korumacı, Kutsalcı, Külhancı, Kürtajcı, Lostracı, Maceracı, Mağazacı, Makyajcı, Manitacı, Mantarcı, Matbaacı, Mecmuacı, Mercancı, Meydancı, Mızıkacı, Montajcı, Numaracı, Obartıcı, Okşayıcı, Onarımcı, Pancarcı, Perukacı, Piyasacı, Plaçkacı, Planyacı, Poğaçacı, Polarıcı, Pragmacı, Reklamcı, Sağlamcı, Saklamcı, Salgıncı, Sandalcı, Sarakacı, Sarılıcı, Sesalıcı, Sigaracı, Sinemacı, Slogancı, Sondajcı, Soyağacı, Şamatacı, Şamdancı, Şantajcı, Tabelacı, Tanıtıcı, Taşımacı, Taşıyıcı, Tavşancı, Tırpancı, Tikağacı, Toptancı, Tutkalcı, Uzlaşıcı, Ütopyacı, Vayvaycı, Vesikacı, Vırvırcı, Viyolacı, Yakarıcı, Yalayıcı, Yaldızcı, Yalıtıcı, Yalnızcı, Yangıncı, Yapağıcı, Yapışıcı, Yaratıcı, Yardımcı, Yaşatıcı, Yayılıcı, Yıkayıcı, Yırtımcı, Yorgancı, Zıpkıncı, Zindancı

7 Harfli Kelimeler

Acıyıcı, Ağnamcı, Akşamcı, Alkışcı, Almancı, Altıncı, Ambarcı, Arabacı, Arayıcı, Arıtıcı, Ayırıcı, Ayrancı, Baharcı, Bakımcı, Bakırcı, Baltacı, Bankacı, Basımcı, Baskıcı, Basmacı, Baştacı, Bıçkıcı, Bohçacı, Bombacı, Borsacı, Bozmacı, Cuntacı, Çadırcı, Çağrıcı, Çakırcı, Çakmacı, Çalgıcı, Çalımcı, Çalmacı, Çantacı, Çarkacı, Çarpıcı, Çıkarcı, Çırpıcı, Çorbacı, Çuvalcı, Dalancı, Dalgacı, Damgacı, Diktacı, Dogmacı, Doğalcı, Doğancı, Duvarcı, Dünyacı, Enkazcı, Esrarcı, Eyyamcı, Faydacı, Fetvacı, Fıkracı, Fırçacı, Fırıncı, Fırkacı, Flamacı, Fodlacı, Gabyacı, Garajcı, Gaydacı, Gitarcı, Halkacı, Hamamcı, Hamlacı, Hasırcı, Hazırcı, Helvacı, Hızarcı, Hurdacı, Ilgarcı, Isırıcı, Isıtıcı, Israrcı, İddiacı, İdmancı, İhbarcı, İkramcı, İnkarcı, İnsancı, İslamcı, İsyancı, Kaçıncı, Kakmacı, Kalaycı, Kancacı, Kapancı, Karşıcı, Katırcı, Kavalcı, Kavgacı, Kazancı, Kazmacı, Kemancı, Kenarcı, Kırkıcı, Kırmacı, Kıskacı, Kıtırcı, Kimyacı, Koçancı, Kolancı, Kolaycı, Kopyacı, Kuklacı, Kumarcı, Kuralcı, Kuramcı, Lağımcı, Lavtacı, Levhacı, Lokmacı, Mafyacı, Mahyacı, Maktacı, Mandacı, Mantıcı, Markacı, Masajcı, Masalcı, Mavnacı, Mavracı, Mayıncı, Medyacı, Mekancı, Meyancı, Mezarcı, Mısırcı, Muskacı, Nahırcı, Nalıncı, Namazcı, Nişancı, Noktacı, Oğlancı, Onarıcı, Operacı, Ormancı, Parçacı, Pastacı, Pazarcı, Pikajcı, Piyazcı, Pizzacı, Plakacı, Pompacı, Postacı, Radarcı, Rampacı, Raspacı, Romancı, Saçmacı, Sarsıcı, Satımcı, Sıfırcı, Sığırcı, Sırçacı, Simyacı, Sofracı, Soğancı, Şapkacı, Şarkıcı, Şekvacı, Tablacı, Tafracı, Tahtacı, Taklacı, Talancı, Tamgacı, Tarımcı, Tartıcı, Tatlıcı, Tavlacı, Tımarcı, Tornacı, Trikacı, Tuğlacı, Turancı, Turnacı, Ulayıcı, Urgancı, Uyarıcı, Vardacı, Yabancı, Yağmacı, Yakımcı, Yalancı, Yapımcı, Yararcı, Yargıcı, Yayımcı, Yayıncı, Yaylacı, Yaymacı, Yazgıcı, Yazımcı, Yazıncı, Yazmacı, Yığımcı, Yıkımcı, Yıkmacı, Yılancı, Yılkıcı, Yırtıcı, Yufkacı, Zağarcı, Zurnacı

6 Harfli Kelimeler

Ablacı, Açkıcı, Açmacı, Ağdacı, Akbacı, Akılcı, Akımcı, Akıncı, Alaycı, Alçıcı, Alımcı, Arpacı, Atımcı, Ayarcı, Aynacı, Bağıcı, Bakıcı, Basıcı, Başacı, Batıcı, Biracı, Boyacı, Bozacı, Cakacı, Cilacı, Curacı, Çabacı, Çakıcı, Çalıcı, Çapacı, Çatıcı, Çımacı, Dadacı, Dalıcı, Damacı, Danacı, Davacı, Doğacı, Eczacı, Elmacı, Ezancı, Fıçıcı, Fuarcı, Halıcı, Havacı, İcracı, İnancı, Kalıcı, Kamacı, Kapıcı, Karacı, Kasacı, Kayıcı, Kazıcı, Kırıcı, Kıyacı, Kıyıcı, Kiracı, Kolacı, Kozacı, Kralcı, Lamacı, Lapacı, Maşacı, Modacı, Obuacı, Oltacı, Oymacı, Paçacı, Pahacı, Plancı, Rakıcı, Ricacı, Sağıcı, Sarıcı, Satıcı, Savacı, Sayacı, Sayıcı, Seracı, Sıkıcı, Sılacı, Sıracı, Sıvacı, Sızıcı, Sobacı, Stoacı, Şakacı, Şıracı, Takacı, Tazıcı, Uyarcı, Uzaycı, Yakıcı, Yamacı, Yanıcı, Yapıcı, Yarıcı, Yayıcı, Yazıcı, Yığıcı, Yıkıcı

5 Harfli Kelimeler

Açıcı, Ağıcı, Akıcı, Alıcı, Amacı, Apacı, Aracı, Arıcı, Aşıcı, Atıcı, Ayıcı, Bağcı, Balcı, Barcı, Bavcı, Camcı, Cazcı, Çancı, Çaycı, Dağcı, Duacı, Falcı, Hancı, Harcı, Hazcı, Kalcı, Kamcı, Kırcı, Odacı, Otacı, Oyacı, Sağcı, Salcı, Sancı, Savcı, Sazcı, Şapcı, Tavcı, Umacı, Yağcı, Yancı, Yırcı, Zağcı, Zarcı

4 Harfli Kelimeler

Adcı, Ağcı, Avcı, Bacı, Gacı, Hacı

3 Harfli Kelimeler

Acı

Bazı CI ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ağcı : ağıcı
akbacı : temiz
atıcı : yalancı, figen, rami
avcı : cebbar, orion, algu, alıcı, seyyâd
azdırıcı : dall
baltalayıcı : sabotajcı
basmacı : pamuklu, bohçacı
cakacı : fiyakacı
çağrıcı : davetçi, mübaşir
enstrümancı : onarımı
fırkacı : partici
kampanacı : düzenbaz, hilekâr, sahtekâr
kuramcı : teorisyen, nazariyatçı, nazariyeci
litografyacı : siyah
matbaacı : basımcı
nişancı : antlaşma, berat, menşur, tevkici, çekmergen, muvakkî, tuğrakeş
onurlandırıcı : şerefbahş
palavracı : mübalağacı, gürültücü, tıraşçı, kabuzcu, kurusıkı atıcı, lavgar, martavalcı, uydurmacı
polarıcı : polargı
pompacı : ham, işleme
propogandacı : propogandist
şekvacı : yakınan
tekrarlayıcı : obsesyon
yağlayıcı : makine

Bazı CI ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dayanışmacı :

TDK:
sıfat, toplum bilimi Dayanışmacılıktan yana olan, solidarist

lotaryacı :
TDK:
isim Lotarya yolu ile kazanç sağlayan kimse

mekâncı :
TDK:
1. isim Mekân tutan kimse
2. Bir iş yerini işleten kimse

CI ile biten İlçe isimleri

Ayrancı (Karaman)

CI ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Saf ve Düşünceli Romancı - Yazar: Orhan Pamuk
Tarihe Adını Yazdıran 100 Büyük Romancı - Yazar: Sabri Kaliç
Bir Şair Bir Romancı - Yazar: Nazan Güntürkün
Romancı Yönüyle Atilla İlhan - Yazar: Sema Özher
Bir Popüler Romancı Esat Mahmud Karakurt - Bir Estetik Romancı - Ahmet Hamdi Tanpınar - Yazar: Şaban Sağlık

Kelime Bulma Motoru