C ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında C harfi bulunan 12 harfli 30 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Canavarlaşma, Canıgönülden, Canınıyakmak, Canıyürekten, Canlandırıcı, Canlandırmak, Cansızlaşmak, Cansızolarak, Caydırıcılık, Cazibeleşmek, Cemaatleşmek, Cemaatsizlik, Cemilendirme, Cendereleşme, Cennetleşmek, Centilmenlik, Cerahatlenme, Cesaretlenme, Cesaretlilik, Cezalandırma, Cihanıtutmak, Cildiyecilik, Civanmertlik, Civanperçemi, Constitution, Coşkunlaşmak, Coşturuculuk, Cömertleşmek, Cumbuldatmak, Cumhuriyetçi

Bazı C ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


canlandırmak :

TDK:
1. -i Canlanmasını sağlamak, canlanmasına yol açmak
2. Yaşatmak, birinin kılığına girmek
3. Canlılık, tazelik, dirilik getirmek
"Güller tazelikleri, renkleri, biçimleriyle salonu canlandırmışlardı birden." - C. Uçuk
4. Yoğunluk, etkinlik kazandırmak
"Şu ocağı canlandır, sonra yanıma gel." - R. H. Karay
5. tıp (***) Yaşama döndürmek
6. sinema, TV (***) Bir karakteri oynamak, ona kişilik vermek
"Anlatsam uzun sürer hem belki sıkar canı / Bari canlandırayım sahnede bu destanı" - F. N. Çamlıbel

cemaatleşmek :
TDK:
nsz Cemaat durumuna gelmek

cerahatlenme :
TDK:
isim Cerahatlenmek işi

C ile başlayan 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İslam Dünyasında Yüksek Eğitimi Yeniden Canlandırmak - Yazar: Abdülhamid Ebu...

C ile başlayan 12 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 7: Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine Mescid'e (Süleyman Mâbedi'ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler (diye, başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık).

Kelime Bulma Motoru