C ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında C harfi bulunan 7 harfli 118 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Cabadak, Cabadan, Cabalak, Cablusi, Cadaloz, Cadılık, Cağımda, Cağımdı, Cahilce, Cakasız, Camadan, Camekan, Camlama, Camlifi, Canavar, Canberk, Canevas, Canfeza, Canilik, Carlama, Cavcava, Cavlama, Cayırtı, Cazbant, Cazırtı, Cazipli, Ceberut, Cebriye, Cefakar, Cefakeş, Cehalet, Celalli, Celasun, Celayır, Cemadat, Cembiye, Cemetme, Cemiyet, Cenabet, Cenbiye, Cendere, Cenuplu, Cephane, Cepheli, Cepleme, Cerahat, Cerbeze, Cereyan, Cerrahi, Cesamet, Cesaret, Cesurca, Cevaben, Cevahir, Cevaplı, Cevelan, Cevizli, Cezaevi, Cezasız, Cezayir, Cezbeli, Cezerye, Charter, Cılkava, Cılklık, Cırboğa, Cırıltı, Cırlama, Cırtlak, Cırtlık, Cıvadra, Cıvıltı, Cıvımak, Cıvıtma, Cıyırtı, Cızgara, Cızıltı, Cızırtı, Cızlama, Cibelik, Cidalci, Ciğerci, Cilasız, Cilasun, Cilbent, Cildiye, Ciltevi, Ciltlik, Ciltsiz, Cilveli, Cimcime, Cimrice, Cinaslı, Cinayet, Cinsaçı, Cinslik, Cinyolu, Ciranta, Ciritçi, Cisimle, Cismani, Civelek, Coğrafi, Coplama, Coşarak, Coşkulu, Coşuntu, Cumbalı, Cuntacı, Curcuna, Curnata, Cübbeci, Cübbeli, Cücelik, Cümlesi, Cüsseli, Cüzamlı, Cüziyet

Bazı C ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


cabadak : hayret, şaşma
cabadan : karşılıksız, fazladan, bedavadan
cağımda : yaratıcı, üretken
cağımdı : lütufkar
canevas : önörgü
cavcava : kocakarı fındığı
ceberut : zorbalık, acımasız, merhametsiz, zorba
cefakeş : cefalı
cemadat : cansızlar
cembiye : hançer
cenabet : cünüp, pis, kötü
cephane : mühimmat, park
cepheli : yönlü, taraflı
cerbeze : beceriklilik, girginlik, kurnazlık, hilekârlık
cerrahî : hekimliğin
cesamet : büyüklük, irilik
cesurca : cesurane
cevaplı : yanıtlı
cezaevi : suçlularevi, dam, hapishane, mahbes, mahpushane, mapushane
cırtlık : ağaçkakan
cıvıltı : ateşlilik
cızıltı : cızırtı
cibelik : sonsuz, sonsuzluk
cidalci : savaşçı
cilbent : klâsör, sıralaç
ciltevi : mücellithane
cinayet : kıya
cismanî : cisimle

Bazı C ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


cendere :

TDK:
1. isim, teknik Pres
2. Manevi baskı
"Aralarından biri itilip kakılınca hepsinin birden boynunda aynı cendere acısı." - N. F. Kısakürek

cızırtı :
TDK:
isim Cızırdama sırasında çıkan sesin adı, cızıltı
"Döşeme, suyun cızırtılarla soğuttuğu ağır bir taş gibi buğu içindeydi." - Y. N. Nayır

coşuntu :
TDK:
isim Coşku, heyecanlı davranış

C ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cemiyet Kaçkını - Yazar: Kemal Selçuk
Osmanlıdan Cumhuriyete Bir Cemiyet Kadını - Nakiye Elgün - Yazar: Nuray Özdemir

Kelime Bulma Motoru