CAN ile başlayan kelimeler

Başında CAN harfleri bulunan 68 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Canınıbağışlamak

15 Harfli Kelimeler

Canlandırıcılık, Cansızlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Cankurtaranlık, Canlandırılmak, Canlıhareketli, Cansızlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Canavarlaşmak, Canınıkorumak, Canlandırılma

12 Harfli Kelimeler

Canavarlaşma, Canıgönülden, Canınıyakmak, Canıyürekten, Canlandırıcı, Canlandırmak, Cansızlaşmak, Cansızolarak

11 Harfli Kelimeler

Cankurtaran, Canlandırım, Canlandırma, Canlılığını, Cansızlaşma, Cansiparane

10 Harfli Kelimeler

Canavarlık, Canıacımak, Canıçekmek, Canıçıkmak, Canlandırı, Canlıcılık, Canlılarda

9 Harfli Kelimeler

Canavarca, Canayakın, Candanlık, Cankulağı, Canlanmak, Canlılığı, Cansızlar, Cansızlık, Cantiyane

8 Harfli Kelimeler

Cancağız, Candarma, Canhıraş, Caniyane, Canlanma, Canlılık, Canlının

7 Harfli Kelimeler

Canavar, Canberk, Canevas, Canfeza, Canilik

6 Harfli Kelimeler

Canbaz, Candan, Canevi, Canfes, Cangıl, Canice, Cansız

5 Harfli Kelimeler

Canan, Caner, Canip, Canku, Canlı, Cansu

4 Harfli Kelimeler

Cana, Cani

3 Harfli Kelimeler

Can

Bazı CAN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


can : yaşama, güç, kişi, birey, hayat:, dirilik, hayat, dirlik, özü, gönül, sevimli, sevilen, şirin, abı, diril, emanet, melis, tın, tıngı, tin, tiril, üzüt
canan : sevgili, yargın
canavar : kurt, haşarı, acımasız, bugu
canavarlaşmak : korkunç
canayakın : sempatik
canbaz : cambaz
candan : içten, yürekten, gönülden, içtenlikle, istekle, ilgiyle, samimî, can ciğer kuzu sarması, özden, yanaçı
canevas : önörgü
canevi : kalb-gâh
canfes : parlak, tok
cangıl : cengel, karışıklık, kargaşa
canhıraş : acı
canıacımak : çarpma

Bazı CAN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


canfeza :

TDK:
isim, müzik Türk müziğinde çok az kullanılmış bir birleşik makam

canlandırmak :
TDK:
1. -i Canlanmasını sağlamak, canlanmasına yol açmak
2. Yaşatmak, birinin kılığına girmek
3. Canlılık, tazelik, dirilik getirmek
"Güller tazelikleri, renkleri, biçimleriyle salonu canlandırmışlardı birden." - C. Uçuk
4. Yoğunluk, etkinlik kazandırmak
"Şu ocağı canlandır, sonra yanıma gel." - R. H. Karay
5. tıp (***) Yaşama döndürmek
6. sinema, TV (***) Bir karakteri oynamak, ona kişilik vermek
"Anlatsam uzun sürer hem belki sıkar canı / Bari canlandırayım sahnede bu destanı" - F. N. Çamlıbel

cansız :
TDK:
çansız

CAN ile başlayan İlçe isimleri

Canik (Samsun)

CAN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İslam Dünyasında Yüksek Eğitimi Yeniden Canlandırmak - Yazar: Abdülhamid Ebu...
Cansız Hoca - Yazar: Mehmet Günaydın
Hevsel Bahçesinde Bir Dut Ağacı - Mehmet Uzun'un Sunuşuyla Canip Yıldırım'la Söyleşi - Yazar: Orhan Miroğlu

Kelime Bulma Motoru