CET ile başlayan kelimeler

Başında CET harfleri bulunan 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Cetbecet

6 Harfli Kelimeler

Cetvel

5 Harfli Kelimeler

Cetik, Cetiz

3 Harfli Kelimeler

Cet

Bazı CET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


cet :

TDK:
isim Dede, büyükbaba, ata
"Nice yıl, cetlerimiz kökleşerek bir yerde, manevi varlığının resmini çizmiş havaya." - Y. K. Beyatlı

cetbecet :
TDK:
zarf Atalardan beri, soyca
"Devşirme değil, cetbecet Türk, özüm gibi halis Sivaslı, aslan gibi kumandan." - N. Hikmet

cetvel :
TDK:
1. isim Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik
2. Liste, çizelge
"O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı." - Ö. Seyfettin

Kelime Bulma Motoru