DÖ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 229 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Döndürümlemek, Dönüştürmeler, Dönüştürülmek

12 Harfli Kelimeler

Dönüştürülme, Dönüşümcülük, Dövdürtülmek

11 Harfli Kelimeler

Dökümhanede, Döllenmesiz, Döndürülmek, Döner-basar, Dönüştürmek, Dönüştürücü, Döşemecilik, Dövdürtülme, Dövdürülmek, Dövülgenlik, Dövüşkenlik, Dövüştürmek

10 Harfli Kelimeler

Döğüşçülük, Dökmecilik, Dökümcülük, Dökümlemek, Döküntüsüz, Döndürmece, Döndürülme, Dönemeçsiz, Dönercilik, Dönergeçit, Dönüşlülük, Dönüştüreç, Dönüştüren, Dönüştürme, Dönüştürüm, Dördüzleme, Döşemcilik, Döşemesini, Döşenmemiş, Döşetilmek, Dövdürtmek, Dövdürülme, Dövmecilik, Dövüşçülük, Dövüştürme

9 Harfli Kelimeler

Döktürmek, Dökümhane, Dökümleme, Döküntülü, Döllenmek, Dölyatağı, Dömifinal, Döndürmek, Dönelemek, Dönemleri, Dönenceli, Dönüşümce, Dönüşümcü, Dönüşümlü, Dördültaş, Dörtcihar, Dörtkenar, Dörtlemek, Döşemelik, Döşemesiz, Döşetilme, Dövdürmek, Dövdürtme, Dövizzede

8 Harfli Kelimeler

Döğmelik, Döğünmek, Döğüşgen, Döğüşken, Döğüşmek, Döktürme, Döküklük, Dökülgen, Dökülmek, Dökülmüş, Dökümevi, Dökümhan, Dökünmek, Döllemek, Dölleniş, Döllenme, Dömivole, Döndüren, Döndürme, Döndürüm, Döndürüş, Döneklik, Döneleme, Dönelmek, Dönemsiz, Dönencel, Dönenmek, Dönerlik, Dönülmek, Dönümcül, Dönümlük, Dönüşmek, Dönüşmüş, Dönüşsüz, Dördüncü, Dörtköşe, Dörtleme, Dörtnala, Dörtucay, Döşemeci, Döşemeli, Döşenmek, Döşenmiş, Döşetmek, Döşeyici, Döteryum, Dövdürme, Dövmelik, Dövülgen, Dövülmek, Dövümlük, Dövünmek, Dövüşken, Dövüşmek

7 Harfli Kelimeler

Döğerli, Döğmeci, Döğünme, Döğüşçü, Dökerek, Dökmeci, Dökülme, Dökülür, Dökülüş, Döküman, Dökümcü, Dökümlü, Dökünme, Döküntü, Dölgöze, Dölleme, Dölütte, Dölyolu, Dönbaba, Döndürü, Dönekçe, Dönelme, Dönemeç, Dönence, Dönenme, Dönerci, Dönerek, Dönmeli, Dönülme, Dönüşlü, Dönüşme, Dönüşüm, Döpiyes, Dörtgen, Dörtgöz, Dörtlük, Dörtnal, Dörttek, Döşekli, Döşemci, Döşemek, Döşengi, Döşeniş, Döşenme, Döşetme, Döşeyiş, Döşgömü, Dövenci, Dövmeci, Dövülme, Dövülüş, Dövünme, Dövünüş, Dövüşçü, Dövüşme

6 Harfli Kelimeler

Döğmek, Dökmek, Döleşi, Dönemi, Döngeç, Döngel, Döngün, Dönmek, Dönmez, Dönmüş, Dörder, Dördül, Dördün, Dördüz, Dörtlü, Döşeli, Döşeme, Dövmeç, Dövmek, Dövücü

5 Harfli Kelimeler

Döger, Döğen, Döğme, Döğüş, Döker, Dökme, Dökük, Döküm, Dölek, Dölen, Dölüt, Döneç, Dönek, Dönel, Dönem, Dönen, Döner, Döngü, Dönme, Dönük, Dönüm, Dönüş, Döşek, Döşem, Döveç, Döven, Döviz, Dövme, Dövüş

4 Harfli Kelimeler

Dönü, Dört

3 Harfli Kelimeler

Döl, Döş

Bazı DÖ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


döğerli : değerli
döğme : dövme
döğüş : dövüş, savaş, kavga, dalaş, vuruş
döğüşçülük : dövüşçülük
döğüşgen : kavgacı, savaşçı
dökerek : döke döke
dökmecilik : dökümcülük
dökülmüş : baygın, dökük, döküntü
dökümlü : dökük
döküntü : değersiz, dökülmüş, leke, kötü, berbat, bayağı, yuvarlanması, bozuntu, çer çöp, enkaz, saçıntı
döl : zürriyet, nesil, evlat, soy, meni, yavru, çocuk, sperm, sulp, tohum
döllemek : ilkah etmek, tohumlamak
döllenmek : aşılanmak
döndürmece : iade
döndürmek : çevirmek, yönetmek, bırakmak, bükmek, evirmek, irca etmek, kırmak, tedvir etmek, tekerlemek

Bazı DÖ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dökmek :

TDK:
1. -i Sıvı veya tane durumunda olan şeyleri bulundukları kaptan başka bir yere boşaltmak
"İhtiyar karısı pırıl pırıl kalaylı maşrapa ile ona su dökecek." - S. F. Abasıyanık
2. Belli bir yere boşaltmak
"Sigara tablasını dökmek."
3. Akıtmak, düşürmek
"Annem bunu sezdiği gün, babamın arkasından döktüğü yaşları unutacak kadar bedbaht olur." - Y. Z. Ortaç
4. -e Saçmak, serpmek
"Tavuklara yem döktü."
5. Salmak, bırakmak
6. Üstünde bulunan bir şeyi düşürmek
"Yapraklarını dökmüş iki söğüt ağacı..." - S. F. Abasıyanık
7. Teninde kızamık, kızıl, suçiçeği hastalıklarında olduğu gibi kırmızı lekeler çıkmak
8. Maden, mum eriyiği veya çimento, alçı vb.ni kalıba akıtarak biçim vermek, döküm yapmak
"Heykel ilkin çamurdan yapılıyor, sonra kalıbını çıkarıp tunçtan dökecekler." - H. Taner
9. Sulu hamuru kızgın yağ veya tepsinin içine akıtarak pişirmek
"Lokma dökmek. Kadayıf dökmek."
10. Bir yere çokça bir şey yığmak, taşımak
"Sınıra asker dökmek."
11. nsz Çok söylemek
"Dil dökmek."
12. Bir şeyi yok etmek için atmak
"Satılmayan hamsileri denize döktüler."
13. -e Bir işte veya bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik yapmak
"Şimdi maşallah açılmaya başladım diye söylenirsin, işi ahbaplığa dökersin, olur gider." - R. N. Güntekin
14. Yakmak, tutuşturmak
"Sabah ve akşam kahvaltıları için mangal döktürürdü. Mangal yakmak denmezdi. Mangalı dök, tutuştur denirdi." - N. Neyzi
15. Kullanmak, harcamak, sarf etmek
"Dimağ ve beden cevherlerini döken çocukları hesaplı bir kalori ile beslemek lazımdı." - C. Uçuk
16. Çok sayıda öğrenciyi sınavda veya bir üst sınıfa geçirmede başarısız saymak
"Sınıfın yarısını döktüler."
17. nsz Bol bol vermek, ödemek, sarf etmek
"Para dökmek."
18. Açığa vurmak, söylemek, ortaya koymak
"Acaba biraz anlatsan, derdini döksen olmaz mı?"

döllenme :
TDK:
1. isim, biyoloji Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın oğulcuk durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah
2. Tozlaşma

dönülmek :
TDK:
nsz Dönme işi yapılmak

DÖ ile başlayan İlçe isimleri

Döşemealtı (Antalya)
Dörtdivan (Bolu)
Dörtyol (Hatay)

DÖ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Demir Dövme Öyküleri - Yazar: Murat Başekim

Kelime Bulma Motoru