DÖRT ile başlayan kelimeler

Başında DÖRT harfleri bulunan 14 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Dörtcihar, Dörtkenar, Dörtlemek

8 Harfli Kelimeler

Dörtköşe, Dörtleme, Dörtnala, Dörtucay

7 Harfli Kelimeler

Dörtgen, Dörtgöz, Dörtlük, Dörtnal, Dörttek

6 Harfli Kelimeler

Dörtlü

4 Harfli Kelimeler

Dört

Bazı DÖRT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dörtkenar :

TDK:
isim, geometri Dörtgen

dörtlemek :
TDK:
-i Bir şeyin sayısını dörde çıkarmak

dörtlü :
TDK:
1. sıfat Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
"Dörtlü sefer tası. Dörtlü abajur."
2. isim İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde dört işareti bulunan kâğıt veya pul
3. isim, müzik Dört kişiden oluşan müzik topluluğu, kuartet
4. isim Taşıtlarda uyarı için dört sinyal lambasının aynı anda yanıp sönmesini sağlayan düzen, flaşör

DÖRT ile başlayan İlçe isimleri

Dörtdivan (Bolu)
Dörtyol (Hatay)

DÖRT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


FUSSİLET - 10: O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti.
NUR - 13: Onların (iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler.
NİSA - 15: Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.

Kelime Bulma Motoru