DÜŞ ile başlayan kelimeler

Başında DÜŞ harfleri bulunan 114 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Düşkünezenlik, Düşüncesizlik, Düşündürmelik, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen

12 Harfli Kelimeler

Düşkünlerevi, Düşkünleşmek, Düşmanlaşmak, Düşüncelilik, Düşüncesince, Düşüncesinde, Düşüncesizce, Düşündürtmek, Düşünülmeyen

11 Harfli Kelimeler

Düşkünleşme, Düşmanlaşma, Düşüncellik, Düşüncesini, Düşündüğünü, Düşündürmek, Düşündürtme, Düşündürücü, Düşünmediği, Düşünücülük, Düşünülemez, Düşünülerek

10 Harfli Kelimeler

Düşeyazmak, Düşkünlere, Düştüğünde, Düşünceden, Düşüncenin, Düşüncesiz, Düşündüğüm, Düşündürme, Düşüngüsel, Düşünmeden, Düşünmemek, Düşüntüler, Düşünüleni, Düşünülmek, Düşünülmüş, Düşünürken, Düşünürlük, Düşürülmek

9 Harfli Kelimeler

Düşeyazma, Düşgelmek, Düşkurucu, Düşkünler, Düşkünlük, Düşmanını, Düşmanlık, Düşünceli, Düşünceyi, Düşünerek, Düşüngücü, Düşüntülü, Düşünülen, Düşünülme, Düşürtmek, Düşürülme, Düşyıkımı

8 Harfli Kelimeler

Düşçülük, Düşeslik, Düşeylik, Düşgelim, Düşgelme, Düşlemek, Düşmanca, Düşüklük, Düşüncel, Düşündaş, Düşündeş, Düşünmek, Düşünsel, Düşünücü, Düşünüşü, Düşürmek, Düşürtme

7 Harfli Kelimeler

Düşelge, Düşerge, Düşgele, Düşkünü, Düşleme, Düşmana, Düşünce, Düşünek, Düşünen, Düşüngü, Düşünme, Düşünüm, Düşünür, Düşünüş, Düşürme, Düşürüm, Düşürüş

6 Harfli Kelimeler

Düşkün, Düşman, Düşmek, Düşmüş, Düşsel, Düşsüz, Düşünü

5 Harfli Kelimeler

Düşçü, Düşen, Düşes, Düşeş, Düşey, Düşkü, Düşme, Düşük, Düşün, Düşüş, Düşüt

3 Harfli Kelimeler

Düş

Bazı DÜŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


düşelge : pay, hisse
düşgele : rasgele, rastlantıyla, tesadüfen
düşgelim : rastlantı
düşkü : hobi, dinlendirici
düşkünler : aceze
düşkünleşmek : düşmek
düşkünlük : rezillik, iptilâ, alçalma, merak, nekbet, nikbet, zaaf, zeval, zül
düşlemek : hayal etmek
düşmana : berkem
düşmanca : antagonist
düşmanını : başalmış
düşme : çangıl çungul etmek, çangır çungur, isabet, patır kütür, patır patır, sukut, tedenni, tenezzül
düşüklük : adîlik, bayağılık, seviyesizlik
düşünceden : mesnetlenmek
düşüncenin : şekil
düşüncesinde : hakkı olmak
düşüncesini : haklı bulmak
düşünceyi : haksız bulmak
düşündeş : hemfikir, oydaş, fikirdeş, düşündaş
düşündüğüm : işte
düşündüğünü : sözünü esirgememek
düşündürmek : tasalandırmak, kaygılandırmak, hatırlatmak, kafasını kurcalamak
düşünen : bencil

Bazı DÜŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


düşüncesizlik :

TDK:
isim Düşüncesizce davranma durumu

düşünmek :
TDK:
1. -i Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
"Ben şimdi o güzel çehreden başka / Ne bir yüz düşünür ne hatırlarım" - N. H. Onan
2. -de Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak, muhakeme etmek
"Türlü şiir anlayışları üzerinde düşünmüş, zaman zaman türlü şairleri sevmiştir." - O. V. Kanık
3. nsz Zihniyle arayıp bulmak
"Bu iş için ben bir çare düşündüm."
4. Bir şeye karşı ilgili ve titiz davranmak
"Durmadan geziyorsun, biraz da derslerini düşün."
5. Akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek
"Benim kayısılara müşteri çıkmam ihtimalini düşünmüştü." - R. N. Güntekin
6. Tasarlamak
"Yola çıkmayı düşünüyorum."
7. nsz Tasalanmak, kaygılanmak
"Bu kadar düşünme, elbette bir çare bulunur."
8. nsz Farz etmek

düşünülme :
TDK:
isim Düşünülmek işi

DÜŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Uysal Kız - Düşsel Bir Öykü - Yazar: Fyodor...
Düşünce Çetesi - Yazar: Tibor Fischer
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 5 - Kamusal Alan - Yazar: Kolektif
Aşk Düşünce Yollara - İkinci Kitap (Hikaye-i Rabia) - Yazar: Münib Engin Noyan
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 63 - Toplumsal Cinsiyet 1 - Yazar: Kolektif
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 71 - Mit ve Masallar - Yazar: Kolektif
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 14 - Avrupa - Yazar: Kolektif
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 71 - Mit ve Masallar - Yazar: Kolektif
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 14 - Avrupa - Yazar: Kolektif
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 1 - Devlet - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru