DI ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında DI harfleri bulunan 6 harfli 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Dığdık, Dırdır, Dışarı, Dışrak, Dışsal, Dıştan, Dışyüz, Dıvrak, Dızdık, Dızdız, Dızlak, Dızman

Bazı DI ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


dığdık :

TDK:
isim Akrabalığın uzak olduğunu anlatan dığdığının dığdığı deyiminde geçen bir söz

dışsal :
TDK:
sıfat Dışla ilgili, dışa ilişkin, haricî

dıştan :
TDK:
sıfat, felsefe Aslında olmayıp sonradan ve dışarının etkisiyle ortaya çıkan (düşünceler)

DI ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İNFİTAR - 1, 2, 3, 4, 5: Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.
ZİLZAL - 1, 2, 3, 4, 5: Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
SAFFAT - 145: Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık.

Kelime Bulma Motoru