DI ile başlayan kelimeler

Başında DI harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Dıngıllıfistan, Dışaverimcilik, Dışavurumculuk

13 Harfli Kelimeler

Dışbaşkalaşım, Dışsatımlamak

12 Harfli Kelimeler

Dımbırdatmak, Dırdırlanmak, Dışalımcılık, Dışalımlamak, Dışarıvurmak, Dışlanmaları, Dışlaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Dımbırdatma, Dırdırlanma, Dışarıatmak, Dışbeslenen, Dışbükeylik, Dışlaştırma, Dışmerkezli, Dızdızcılık

10 Harfli Kelimeler

Dıramudana, Dışarlıklı, Dışkısever, Dışlaklama, Dışsatımcı

9 Harfli Kelimeler

Dımdızlak, Dırlanmak, Dırlaşmak, Dışaçekim, Dışarıdan, Dışarılık, Dışındaki, Dışişleri, Dışkılama, Dışlanmak

8 Harfli Kelimeler

Dırdırcı, Dırlanma, Dırlaşma, Dışardan, Dışarıda, Dışarılı, Dışarısı, Dışarlık, Dışbükey, Dışınsal, Dışkılık, Dışkısal, Dışlamak, Dışlanma, Dışsatım, Dızdızcı, Dızlamak

7 Harfli Kelimeler

Dığdığı, Dımışki, Dırıltı, Dış-arı, Dışarık, Dışatım, Dışında, Dışınlı, Dışkısı, Dışlama, Dızlama

6 Harfli Kelimeler

Dığdık, Dırdır, Dışarı, Dışrak, Dışsal, Dıştan, Dışyüz, Dıvrak, Dızdık, Dızdız, Dızlak, Dızman

5 Harfli Kelimeler

Dığan, Dılak, Dışık, Dışıl, Dışkı, Dışla

4 Harfli Kelimeler

Dığa, Dışa

3 Harfli Kelimeler

Dış

Bazı DI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dımbırdatmak : cura
dımdızlak : çırçıplak
dırdır : dırıltı
dırdırcı : geveze
dırıltı : dırdır, çekişme, atışma
dırlaşmak : dilleşmek
dış : hariç, görülen, dünya, harici
dışaçekim : abdüksiyon
dışardan : haricen
dışarıatmak : kovmak
dışarıda : açık kaldırımcı, eliminasyon
dışarıdan : haricen
dışarılı : taşralı, dışarlıklı
dışarısı : kapalı
dışarıvurmak : açıklamak
dışarlık : taşra, dışarılık
dışatım : egzoz
dışaverimcilik : expressionnisme
dışbaşkalaşım : dış başkalaşım
dışbükey : tümsekli, muhaddep, konveks
dışık : cüruf, posa
dışıl : harici
dışında : sayılmazsa
dışkısal : pislikçil
dışkısı : tıh
dışla : dışsal
dışlanmaları : ırk ayrımı
dışsatım : eksport
dışsatımlamak : ihraç etmek
dışyüz : zevahir
dıvrak : yakışıklı, alımlı, civan
dızlamak : dolandırmak, çarpmak, soymak
dızman : şişman

Bazı DI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dımbırdatmak :

TDK:
-i Saz, cura, tambur vb. çalgılar çalmak

dış :
TDK:
diş

dışrak :
TDK:
sıfat, felsefe Herkesin öğrenmesinde sakınca görülmeyen, gizli kapalı olmayan (her türlü bilgi, öğreti), içrek karşıtı

DI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çalışkanlık İçeri, Tembellik Dışarı - Yazar: Yavuz Bahadıroğlu
Çık Dışarı - Yazar: Sabri Kuşkonmaz

Kelime Bulma Motoru