DI ile başlayan kelimeler

Başında DI harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Dıngıllıfistan, Dışaverimcilik, Dışavurumculuk

13 Harfli Kelimeler

Dışbaşkalaşım, Dışsatımlamak

12 Harfli Kelimeler

Dımbırdatmak, Dırdırlanmak, Dışalımcılık, Dışalımlamak, Dışarıvurmak, Dışlanmaları, Dışlaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Dımbırdatma, Dırdırlanma, Dışarıatmak, Dışbeslenen, Dışbükeylik, Dışlaştırma, Dışmerkezli, Dızdızcılık

10 Harfli Kelimeler

Dıramudana, Dışarlıklı, Dışkısever, Dışlaklama, Dışsatımcı

9 Harfli Kelimeler

Dımdızlak, Dırlanmak, Dırlaşmak, Dışaçekim, Dışarıdan, Dışarılık, Dışındaki, Dışişleri, Dışkılama, Dışlanmak

8 Harfli Kelimeler

Dırdırcı, Dırlanma, Dırlaşma, Dışardan, Dışarıda, Dışarılı, Dışarısı, Dışarlık, Dışbükey, Dışınsal, Dışkılık, Dışkısal, Dışlamak, Dışlanma, Dışsatım, Dızdızcı, Dızlamak

7 Harfli Kelimeler

Dığdığı, Dımışki, Dırıltı, Dış-arı, Dışarık, Dışatım, Dışında, Dışınlı, Dışkısı, Dışlama, Dızlama

6 Harfli Kelimeler

Dığdık, Dırdır, Dışarı, Dışrak, Dışsal, Dıştan, Dışyüz, Dıvrak, Dızdık, Dızdız, Dızlak, Dızman

5 Harfli Kelimeler

Dığan, Dılak, Dışık, Dışıl, Dışkı, Dışla

4 Harfli Kelimeler

Dığa, Dışa

3 Harfli Kelimeler

Dış

Bazı DI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dımbırdatmak : cura
dıngıllıfistan : tahteravalli
dırdır : dırıltı
dırıltı : dırdır, çekişme, atışma
dışaçekim : abdüksiyon
dışardan : haricen
dışarı : hariç, dışa
dışarıatmak : kovmak
dışarıda : açık kaldırımcı, eliminasyon
dışarıdan : haricen
dışarık : haricî
dışarılı : taşralı, dışarlıklı
dışarılık : dışarlık
dışarısı : kapalı
dışarlık : taşra, dışarılık
dışarlıklı : taşralı, dışarılı
dışbeslenen : heterotrof
dışbükey : tümsekli, muhaddep, konveks
dışık : cüruf, posa
dışındaki : müstesna
dışınlı : öd dışı
dışınsal : ekstrensek
dışişleri : hariciye
dışkısal : pislikçil
dışla : dışsal
dışmerkezli : eksantrik
dışsatımcı : ihracatçı
dışsatımlamak : ihraç etmek
dıştan : haricen
dışyüz : zevahir
dızlak : dazlak
dızlamak : dolandırmak, çarpmak, soymak
dızman : şişman

Bazı DI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dırdır :

TDK:
isim Bezginlik verecek biçimde söylenen söz
"Karı dırdırından başının şiştiğini ikide bir yana yakıla anlatıyordu." - A. Erhat

dırlanma :
TDK:
isim Dırlanmak işi

dırlanmak :
TDK:
nsz Herkesi tedirgin edecek, bezdirecek biçimde söylenmek
"Kapısını vurmalı, o zaman uyanır açar diye başlayarak bir hayli dırlandı." - A. Ş. Hisar

DI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜ'MİNUN - 27: Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: Gözlerimizin önünde (muhafazamız altında) ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift ile, daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma! Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır.
HAC - 62: Böyledir. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O'nun dışındaki taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah, evet O, uludur, büyüktür.

Kelime Bulma Motoru