DI ile başlayan kelimeler

Başında DI harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Dıngıllıfistan, Dışaverimcilik, Dışavurumculuk

13 Harfli Kelimeler

Dışbaşkalaşım, Dışsatımlamak

12 Harfli Kelimeler

Dımbırdatmak, Dırdırlanmak, Dışalımcılık, Dışalımlamak, Dışarıvurmak, Dışlanmaları, Dışlaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Dımbırdatma, Dırdırlanma, Dışarıatmak, Dışbeslenen, Dışbükeylik, Dışlaştırma, Dışmerkezli, Dızdızcılık

10 Harfli Kelimeler

Dıramudana, Dışarlıklı, Dışkısever, Dışlaklama, Dışsatımcı

9 Harfli Kelimeler

Dımdızlak, Dırlanmak, Dırlaşmak, Dışaçekim, Dışarıdan, Dışarılık, Dışındaki, Dışişleri, Dışkılama, Dışlanmak

8 Harfli Kelimeler

Dırdırcı, Dırlanma, Dırlaşma, Dışardan, Dışarıda, Dışarılı, Dışarısı, Dışarlık, Dışbükey, Dışınsal, Dışkılık, Dışkısal, Dışlamak, Dışlanma, Dışsatım, Dızdızcı, Dızlamak

7 Harfli Kelimeler

Dığdığı, Dımışki, Dırıltı, Dış-arı, Dışarık, Dışatım, Dışında, Dışınlı, Dışkısı, Dışlama, Dızlama

6 Harfli Kelimeler

Dığdık, Dırdır, Dışarı, Dışrak, Dışsal, Dıştan, Dışyüz, Dıvrak, Dızdık, Dızdız, Dızlak, Dızman

5 Harfli Kelimeler

Dığan, Dılak, Dışık, Dışıl, Dışkı, Dışla

4 Harfli Kelimeler

Dığa, Dışa

3 Harfli Kelimeler

Dış

Bazı DI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dılak : bızır, klitoris
dımdızlak : çırçıplak
dıngıllıfistan : tahteravalli
dırdır : dırıltı
dırdırcı : geveze
dış : hariç, görülen, dünya, harici
dışa : dışarı
dışalımcılık : ithalatçılık
dışarıatmak : kovmak
dışarıda : açık kaldırımcı, eliminasyon
dışarık : haricî
dışarılı : taşralı, dışarlıklı
dışarısı : kapalı
dışarlıklı : taşralı, dışarılı
dışavurumculuk : olayların, ekspresyonizm
dışbaşkalaşım : dış başkalaşım
dışbeslenen : heterotrof
dışbükey : tümsekli, muhaddep, konveks
dışıl : harici
dışında : sayılmazsa
dışındaki : müstesna
dışkı : kazurat, bok, büyük abdest, cüruf, kaka, necaset, pislik
dışkısal : pislikçil
dışla : dışsal
dışsal : haricî, dışla, ilgili
dışsatımcı : ihracatçı
dışsatımlamak : ihraç etmek
dıştan : haricen
dıvrak : yakışıklı, alımlı, civan
dızdız : vızıltı

Bazı DI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dımbırdatmak :

TDK:
-i Saz, cura, tambur vb. çalgılar çalmak

dışrak :
TDK:
sıfat, felsefe Herkesin öğrenmesinde sakınca görülmeyen, gizli kapalı olmayan (her türlü bilgi, öğreti), içrek karşıtı

dızdık :
TDK:
isim Akrabalığın uzak olduğunu anlatan dızdığının dızdığı deyiminde kullanılır

Kelime Bulma Motoru