DI ile başlayan kelimeler

Başında DI harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Dıngıllıfistan, Dışaverimcilik, Dışavurumculuk

13 Harfli Kelimeler

Dışbaşkalaşım, Dışsatımlamak

12 Harfli Kelimeler

Dımbırdatmak, Dırdırlanmak, Dışalımcılık, Dışalımlamak, Dışarıvurmak, Dışlanmaları, Dışlaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Dımbırdatma, Dırdırlanma, Dışarıatmak, Dışbeslenen, Dışbükeylik, Dışlaştırma, Dışmerkezli, Dızdızcılık

10 Harfli Kelimeler

Dıramudana, Dışarlıklı, Dışkısever, Dışlaklama, Dışsatımcı

9 Harfli Kelimeler

Dımdızlak, Dırlanmak, Dırlaşmak, Dışaçekim, Dışarıdan, Dışarılık, Dışındaki, Dışişleri, Dışkılama, Dışlanmak

8 Harfli Kelimeler

Dırdırcı, Dırlanma, Dırlaşma, Dışardan, Dışarıda, Dışarılı, Dışarısı, Dışarlık, Dışbükey, Dışınsal, Dışkılık, Dışkısal, Dışlamak, Dışlanma, Dışsatım, Dızdızcı, Dızlamak

7 Harfli Kelimeler

Dığdığı, Dımışki, Dırıltı, Dış-arı, Dışarık, Dışatım, Dışında, Dışınlı, Dışkısı, Dışlama, Dızlama

6 Harfli Kelimeler

Dığdık, Dırdır, Dışarı, Dışrak, Dışsal, Dıştan, Dışyüz, Dıvrak, Dızdık, Dızdız, Dızlak, Dızman

5 Harfli Kelimeler

Dığan, Dılak, Dışık, Dışıl, Dışkı, Dışla

4 Harfli Kelimeler

Dığa, Dışa

3 Harfli Kelimeler

Dış

Bazı DI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dığa : oğlan
dılak : bızır, klitoris
dıngıllıfistan : tahteravalli
dırdır : dırıltı
dırdırcı : geveze
dırlaşmak : dilleşmek
dış-arı : yön gösterme eki
dışa : dışarı
dışalımcılık : ithalatçılık
dışalımlamak : ithal etmek
dışarı : hariç, dışa
dışarıda : açık kaldırımcı, eliminasyon
dışarık : haricî
dışarılık : dışarlık
dışarısı : kapalı
dışarıvurmak : açıklamak
dışarlık : taşra, dışarılık
dışaverimcilik : expressionnisme
dışavurumculuk : olayların, ekspresyonizm
dışbeslenen : heterotrof
dışbükey : tümsekli, muhaddep, konveks
dışıl : harici
dışında : sayılmazsa
dışişleri : hariciye
dışkısal : pislikçil
dışkısı : tıh
dışla : dışsal
dışlaklama : externalization
dışlamak : ilgilenmemek, burunlamak
dışsal : haricî, dışla, ilgili
dışsatım : eksport
dışsatımlamak : ihraç etmek
dışyüz : zevahir
dızdız : vızıltı

Bazı DI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dıramudana :

TDK:
isim, denizcilik Bir rüzgâr türü
"Kışın sırtındaki paltoyu artık ne dıramudana ne de levanti rüzgârı uçurabiliyordu." - S. F. Abasıyanık

dışarılı :
TDK:
sıfat Taşralı, dışarlıklı

DI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dışarıdan Kıyıdan Konuşmalar - Yazar: Ece Temelkuran
Çalışkanlık İçeri, Tembellik Dışarı - Yazar: Yavuz Bahadıroğlu
Çık Dışarı - Yazar: Sabri Kuşkonmaz

Kelime Bulma Motoru