DI ile başlayan kelimeler

Başında DI harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Dıngıllıfistan, Dışaverimcilik, Dışavurumculuk

13 Harfli Kelimeler

Dışbaşkalaşım, Dışsatımlamak

12 Harfli Kelimeler

Dımbırdatmak, Dırdırlanmak, Dışalımcılık, Dışalımlamak, Dışarıvurmak, Dışlanmaları, Dışlaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Dımbırdatma, Dırdırlanma, Dışarıatmak, Dışbeslenen, Dışbükeylik, Dışlaştırma, Dışmerkezli, Dızdızcılık

10 Harfli Kelimeler

Dıramudana, Dışarlıklı, Dışkısever, Dışlaklama, Dışsatımcı

9 Harfli Kelimeler

Dımdızlak, Dırlanmak, Dırlaşmak, Dışaçekim, Dışarıdan, Dışarılık, Dışındaki, Dışişleri, Dışkılama, Dışlanmak

8 Harfli Kelimeler

Dırdırcı, Dırlanma, Dırlaşma, Dışardan, Dışarıda, Dışarılı, Dışarısı, Dışarlık, Dışbükey, Dışınsal, Dışkılık, Dışkısal, Dışlamak, Dışlanma, Dışsatım, Dızdızcı, Dızlamak

7 Harfli Kelimeler

Dığdığı, Dımışki, Dırıltı, Dış-arı, Dışarık, Dışatım, Dışında, Dışınlı, Dışkısı, Dışlama, Dızlama

6 Harfli Kelimeler

Dığdık, Dırdır, Dışarı, Dışrak, Dışsal, Dıştan, Dışyüz, Dıvrak, Dızdık, Dızdız, Dızlak, Dızman

5 Harfli Kelimeler

Dığan, Dılak, Dışık, Dışıl, Dışkı, Dışla

4 Harfli Kelimeler

Dığa, Dışa

3 Harfli Kelimeler

Dış

Bazı DI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dığa : oğlan
dılak : bızır, klitoris
dımbırdatmak : cura
dımdızlak : çırçıplak
dırdır : dırıltı
dırlaşmak : dilleşmek
dış : hariç, görülen, dünya, harici
dışa : dışarı
dışalımcılık : ithalatçılık
dışarı : hariç, dışa
dışarıatmak : kovmak
dışarıda : açık kaldırımcı, eliminasyon
dışarık : haricî
dışarılı : taşralı, dışarlıklı
dışarılık : dışarlık
dışarlıklı : taşralı, dışarılı
dışaverimcilik : expressionnisme
dışavurumculuk : olayların, ekspresyonizm
dışbaşkalaşım : dış başkalaşım
dışbeslenen : heterotrof
dışıl : harici
dışındaki : müstesna
dışınlı : öd dışı
dışkısı : tıh
dışla : dışsal
dışlaklama : externalization
dışlamak : ilgilenmemek, burunlamak
dışlanmaları : ırk ayrımı
dışsatım : eksport
dışsatımcı : ihracatçı
dıştan : haricen
dıvrak : yakışıklı, alımlı, civan
dızdız : vızıltı
dızlamak : dolandırmak, çarpmak, soymak

Bazı DI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dışbükeylik :

TDK:
isim Dışa doğru çukur, şişkin veya kabarık olma durumu

dızdızcılık :
TDK:
isim Dızdızcının yaptığı iş

DI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İNFİTAR - 1, 2, 3, 4, 5: Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.
ZİLZAL - 1, 2, 3, 4, 5: Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
SAFFAT - 145: Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık.

Kelime Bulma Motoru