D ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında D harfi bulunan ve ME ile biten 251 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Demokratikleştirme

16 Harfli Kelimeler

Değerlendirememe, Dengesizleştirme, Derecelendirilme, Devletleştirilme

15 Harfli Kelimeler

Değerlendirilme, Demokratikleşme

14 Harfli Kelimeler

Devletleştirme, Dinginleştirme

13 Harfli Kelimeler

Değerlendirme, Dejenereleşme, Derinleştirme, Deyimleştirme, Dişilleştirme, Dramatikleşme

12 Harfli Kelimeler

Değirmileşme, Değiştirilme, Denkleştirme, Dinamikleşme, Dinamitlenme, Dişileştirme, Dizeleştirme, Dönüştürülme

11 Harfli Kelimeler

Değirmileme, Değişikleme, Değiştirtme, Dehşetlenme, Demlendirme, Densizlenme, Densizleşme, Depreştirme, Dernekleşme, Desteklenme, Destekleşme, Devleştirme, Dikleştirme, Dillendirme, Dinamitleme, Dinginleşme, Dinlendirme, Dipçiklenme, Dirseklenme, Divaneleşme, Dizginlenme, Dövdürtülme, Dürtüştürme, Düşkünleşme, Düşündürtme

10 Harfli Kelimeler

Defnedilme, Değiştirme, Değnekleme, Demetlenme, Demetletme, Demirleşme, Deneştirme, Denetlenme, Dengelenme, Dereceleme, Derinleşme, Derinletme, Destekleme, Destelenme, Devindirme, Devredilme, Devşirilme, Deyimleşme, Didiklenme, Dikenleşme, Dilimlenme, Dingildeme, Dipçikleme, Dirgenleme, Dirsekleme, Dişeğileme, Dizginleme, Dopingleme, Döndürülme, Dönüştürme, Dördüzleme, Dövdürülme, Dövüştürme, Düğmelenme, Düğümlenme, Dünürleşme, Dürtükleme, Dürtüşleme, Düşündürme, Düzeltilme, Düzenlenme, Düzgünleme

9 Harfli Kelimeler

Darbeleme, Davetname, Debelenme, Değerleme, Delilenme, Demetleme, Demirleme, Denetilme, Denetleme, Deneyleme, Dengeleme, Denkleşme, Dertlenme, Desenleme, Desteleme, Didikleme, Dikizleme, Diktirtme, Dilekleme, Dilimleme, Dinçleşme, Direnleme, Dirileşme, Dişileşme, Dökümleme, Döşetilme, Dövdürtme, Düdükleme, Düğmeleme, Düğümleme, Dürümleme, Düşünülme, Düşürülme, Düzeçleme, Düzenleme

8 Harfli Kelimeler

Dahletme, Dedirtme, Defnetme, Değdirme, Dehlenme, Deldirme, Delirtme, Demlenme, Denkleme, Denşirme, Deprenme, Depreşme, Derlenme, Deşeleme, Devleşme, Devretme, Devrilme, Devşirme, Diklenme, Dikleşme, Diktirme, Dillenme, Dilleşme, Dindirme, Dinlenme, Dinletme, Diriltme, Dişlenme, Diyatome, Dizdirme, Dizeleme, Döktürme, Döllenme, Döndürme, Döneleme, Dörtleme, Dövdürme, Dürtülme, Dürtüşme, Düşgelme, Düşürtme, Düvesime, Düzeltme, Düzlenme, Düzleşme, Düzletme

7 Harfli Kelimeler

Dedirme, Defleme, Deforme, Değinme, Değirme, Değişme, Dehleme, Delinme, Delirme, Demleme, Denenme, Denilme, Derilme, Derişme, Derleme, Deşilme, Devinme, Devirme, Devitme, Didinme, Didişme, Dikelme, Dikilme, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Dipleme, Direnme, Direşme, Diretme, Dirilme, Dişleme, Dizilme, Dizleme, Döğünme, Dökülme, Dökünme, Dölleme, Dönelme, Dönenme, Dönülme, Dönüşme, Döşenme, Döşetme, Dövülme, Dövünme, Dövüşme, Dürülme, Düşleme, Düşünme, Düşürme, Düzelme, Düzleme, Düzülme

6 Harfli Kelimeler

Deneme, Direme, Dişeme, Döşeme, Dürtme, Düzeme

5 Harfli Kelimeler

Değme, Delme, Denme, Derme, Deşme, Dikme, Dilme, Dinme, Ditme, Dizme, Döğme, Dökme, Dönme, Dövme, Düğme, Dürme, Düşme, Düzme

4 Harfli Kelimeler

Deme

Bazı D ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


defnedilme : gömülme
defnetme : gömme
değişikleme : enallage
derişme : konsantrasyon, tekâsüf
derleme : tedvin, halk bilimci, teriş
devirme : devrim
devleşme : irileşme
devrilme : sukût
dikme : amut, fidan, ağaç, direk, bayan terzisi, erkek terzisi, rekiz, terzi
dillendirme : intak
döndürme : irca, tahvil, taklip,-bi, tedvir
dövme : darp, döğme, ekşili çorba, keşîd, zed
düğme : giyecek, metal, kapayan, komütatör, çapraz, çivi, düğmeci
düşünme : ayırma, birleştirme, tefekkür, akıl, hatır, konjektür, psikoloji
düşürme : ıskat
düzeltme : tashih, reform, iyileştirme, ıslahat, düzelti, ıslah

Bazı D ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


değirmileme :

TDK:
isim Değirmilemek işi

denkleştirme :
TDK:
isim Denkleştirmek işi

dipçikleme :
TDK:
isim Dipçiklemek işi

D ile başlayan ME ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kalpten Düşme - Sahi Ben Neye İnanmıştım? - Yazar: Ayşe Özyılmazel

Kelime Bulma Motoru