D ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında D harfi bulunan ve ME ile biten 251 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Demokratikleştirme

16 Harfli Kelimeler

Değerlendirememe, Dengesizleştirme, Derecelendirilme, Devletleştirilme

15 Harfli Kelimeler

Değerlendirilme, Demokratikleşme

14 Harfli Kelimeler

Devletleştirme, Dinginleştirme

13 Harfli Kelimeler

Değerlendirme, Dejenereleşme, Derinleştirme, Deyimleştirme, Dişilleştirme, Dramatikleşme

12 Harfli Kelimeler

Değirmileşme, Değiştirilme, Denkleştirme, Dinamikleşme, Dinamitlenme, Dişileştirme, Dizeleştirme, Dönüştürülme

11 Harfli Kelimeler

Değirmileme, Değişikleme, Değiştirtme, Dehşetlenme, Demlendirme, Densizlenme, Densizleşme, Depreştirme, Dernekleşme, Desteklenme, Destekleşme, Devleştirme, Dikleştirme, Dillendirme, Dinamitleme, Dinginleşme, Dinlendirme, Dipçiklenme, Dirseklenme, Divaneleşme, Dizginlenme, Dövdürtülme, Dürtüştürme, Düşkünleşme, Düşündürtme

10 Harfli Kelimeler

Defnedilme, Değiştirme, Değnekleme, Demetlenme, Demetletme, Demirleşme, Deneştirme, Denetlenme, Dengelenme, Dereceleme, Derinleşme, Derinletme, Destekleme, Destelenme, Devindirme, Devredilme, Devşirilme, Deyimleşme, Didiklenme, Dikenleşme, Dilimlenme, Dingildeme, Dipçikleme, Dirgenleme, Dirsekleme, Dişeğileme, Dizginleme, Dopingleme, Döndürülme, Dönüştürme, Dördüzleme, Dövdürülme, Dövüştürme, Düğmelenme, Düğümlenme, Dünürleşme, Dürtükleme, Dürtüşleme, Düşündürme, Düzeltilme, Düzenlenme, Düzgünleme

9 Harfli Kelimeler

Darbeleme, Davetname, Debelenme, Değerleme, Delilenme, Demetleme, Demirleme, Denetilme, Denetleme, Deneyleme, Dengeleme, Denkleşme, Dertlenme, Desenleme, Desteleme, Didikleme, Dikizleme, Diktirtme, Dilekleme, Dilimleme, Dinçleşme, Direnleme, Dirileşme, Dişileşme, Dökümleme, Döşetilme, Dövdürtme, Düdükleme, Düğmeleme, Düğümleme, Dürümleme, Düşünülme, Düşürülme, Düzeçleme, Düzenleme

8 Harfli Kelimeler

Dahletme, Dedirtme, Defnetme, Değdirme, Dehlenme, Deldirme, Delirtme, Demlenme, Denkleme, Denşirme, Deprenme, Depreşme, Derlenme, Deşeleme, Devleşme, Devretme, Devrilme, Devşirme, Diklenme, Dikleşme, Diktirme, Dillenme, Dilleşme, Dindirme, Dinlenme, Dinletme, Diriltme, Dişlenme, Diyatome, Dizdirme, Dizeleme, Döktürme, Döllenme, Döndürme, Döneleme, Dörtleme, Dövdürme, Dürtülme, Dürtüşme, Düşgelme, Düşürtme, Düvesime, Düzeltme, Düzlenme, Düzleşme, Düzletme

7 Harfli Kelimeler

Dedirme, Defleme, Deforme, Değinme, Değirme, Değişme, Dehleme, Delinme, Delirme, Demleme, Denenme, Denilme, Derilme, Derişme, Derleme, Deşilme, Devinme, Devirme, Devitme, Didinme, Didişme, Dikelme, Dikilme, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Dipleme, Direnme, Direşme, Diretme, Dirilme, Dişleme, Dizilme, Dizleme, Döğünme, Dökülme, Dökünme, Dölleme, Dönelme, Dönenme, Dönülme, Dönüşme, Döşenme, Döşetme, Dövülme, Dövünme, Dövüşme, Dürülme, Düşleme, Düşünme, Düşürme, Düzelme, Düzleme, Düzülme

6 Harfli Kelimeler

Deneme, Direme, Dişeme, Döşeme, Dürtme, Düzeme

5 Harfli Kelimeler

Değme, Delme, Denme, Derme, Deşme, Dikme, Dilme, Dinme, Ditme, Dizme, Döğme, Dökme, Dönme, Dövme, Düğme, Dürme, Düşme, Düzme

4 Harfli Kelimeler

Deme

Bazı D ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


defnetme : gömme
değme : temas, her, gelişigüzel, rastgele, seçkin, seçme, ittisal, kontak, teğme
denenme : prova
deneştirme : görelik
denkleşme : teadül
derme : koleksiyon
devrilme : sukût
dikme : amut, fidan, ağaç, direk, bayan terzisi, erkek terzisi, rekiz, terzi
dillendirme : intak
dinlenme : istirahat, mobilya, mola, paydos, tatil
dönme : mühtedi, deveran, devir, maad
dönüşme : benzeşme, tahavvül
dövünme : döğünme
düzelme : salâh
düzleme : tesviye

Bazı D ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dinleme :

TDK:
isim Dinlemek işi
"Bir süredir günün değişik saatlerinde aşağıyı dinlemeyi huy edinmişti." - E. Şafak

diretme :
TDK:
isim Diretmek işi, inat

dökme :
TDK:
1. isim Dökmek işi
"Üşenmiyor, her gün üç yüz metre yürüyüp çöpünü dökmeye buraya geliyor." - E. Şafak
2. sıfat Bir yerden bir yere dökülen, aktarılan
"Dökme su."
3. sıfat Kapların içinde olmayan, yığın biçiminde ortaya dökülmüş olan
"Dökme buğday. Dökme portakal. Dökme çimento."
4. sıfat Kalıba dökülmek yoluyla yapılmış
"Dökme soba."
5. denizcilik Dökme yük

D ile başlayan ME ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yasak Delme Saati - Yazar: H. İhsan Sönmez

Kelime Bulma Motoru