D ile başlayan YUM ile biten kelimeler

Başında D harfi bulunan ve YUM ile biten 7 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Dasprosyum, Disprosyum

9 Harfli Kelimeler

Dilüviyum

8 Harfli Kelimeler

Döteryum, Dubniyum

5 Harfli Kelimeler

Doyum, Duyum

Bazı D ile başlayan YUM ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dilüviyum :

TDK:
isim, jeoloji Bugünkü ırmakların Dördüncü Çağdan kalma en eski alüvyonları

disprosyum :
TDK:
isim, kimya Atom numarası 66, atom ağırlığı 162,5, yoğunluğu 8,54 olan, 1500 °C de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element (simgesi Dy)

döteryum :
TDK:
isim, kimya Çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunduran hidrojen atomunun bir izotopu, ağır hidrojen (simgesi D)

Kelime Bulma Motoru