DAH ile başlayan kelimeler

Başında DAH harfleri bulunan 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Dahletmek

8 Harfli Kelimeler

Dahiyane, Dahletme

7 Harfli Kelimeler

Dahacık, Dahilek, Dahilen

6 Harfli Kelimeler

Dahası, Dahdah, Dahice, Dahile

5 Harfli Kelimeler

Dahra

4 Harfli Kelimeler

Daha

3 Harfli Kelimeler

Dah

Bazı DAH ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dahası :

TDK:
isim Fazlası, ilavesi

dâhilen :
TDK:
zarf İçeriden, içten

dâhiyane :
TDK:
zarf Dâhice

DAH ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


FURKAN - 10: Dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah'ın şanı yücedir.
MÜMTEHİNE - 10: Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman, onları, imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kâfirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helâl değildir. Onlar da bunlara helâl olmazlar. Onların (kocalarının) sarfettiklerini (mehirleri) geri verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kâfir kadınları nikâhınızda tutmayın, sarfettiğinizi isteyin. Onlar da sarfettiklerini istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda O hükmeder. Allah bilendir, hikmet sahibidir.
MÜ'MİN - 10: İnkâr edenlere şöyle seslenilir: Allah'ın gazabı, sizin kendinize olan kızgınlıktan elbette daha ağırdır. Zira siz imana davet ediliyor, fakat inkâr ediyordunuz.

Kelime Bulma Motoru