DAİR ile başlayan kelimeler

Başında DAİR harfleri bulunan 7 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Dairelerde

8 Harfli Kelimeler

Dairesel, Dairesiz

7 Harfli Kelimeler

Daireli, Dairevi

5 Harfli Kelimeler

Daire

4 Harfli Kelimeler

Dair

Bazı DAİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dair :

TDK:
sıfat Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
"Yarına kadar sarhoşluğu geçer, ben de sarhoş olmadığına dair rapor veririm." - A. Gündüz

daireli :
TDK:
sıfat Dairesi olan
"Katları dörder odalı, bir mutfak, bir sofa dört daireli bir apartmana sahibiz." - S. F. Abasıyanık

dairesel :
TDK:
1. sıfat Daire ile ilgili
2. Daire biçiminde olan, dairevi

Kelime Bulma Motoru