DAL ile başlayan kelimeler

Başında DAL harfleri bulunan 103 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Dalgınlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Dalgalandırıcı, Dalgalandırmak, Dalgınlaştırma, Dalkavuklaşmak

13 Harfli Kelimeler

Dalaverecilik, Dalgalandırış, Dalgalandırma, Dalkavuklaşma

12 Harfli Kelimeler

Dalgalanımlı, Dalgınlaşmak, Dallandırmak

11 Harfli Kelimeler

Dalavereler, Daldırılmak, Dalgalanmak, Dalgınlaşma, Dalkavukluk, Dallandırma

10 Harfli Kelimeler

Dalancılık, Dalavereci, Dalavereli, Daldırılma, Daldırtmak, Dalgacılık, Dalgakıran, Dalgalanım, Dalgalanış, Dalgalanma, Dalgaölçer, Dalkavukça, Dalkurutan, Dallanması, Dalmaçyalı

9 Harfli Kelimeler

Daldırmak, Daldırtma, Dalgıçlık, Dalgınlık, Dalgündüz, Dallanmak, Daltonizm

8 Harfli Kelimeler

Dalakotu, Dalaşmak, Dalavere, Dalbastı, Daldalan, Daldırış, Daldırma, Dalfidan, Dalgacık, Dalgasız, Dalgıcın, Dalgınca, Dalkavuk, Dalkılıç, Dalkıran, Dallamak, Dallanış, Dallanma, Daltaban, Dalyancı, Dalyanın, Dalyasan

7 Harfli Kelimeler

Dalalet, Dalamak, Dalamuk, Dalancı, Dalaşma, Dalgacı, Dalgalı, Dallama, Dalöğle, Daluyku

6 Harfli Kelimeler

Dalama, Dalbay, Dalboy, Dalcık, Daldan, Daldız, Dalfes, Dalgıç, Dalgın, Dalgır, Dalıcı, Dalınç, Dallar, Dalmak, Dalsız, Dalyan

5 Harfli Kelimeler

Dalak, Dalal, Dalan, Dalaş, Dalay, Dalga, Dalgı, Dalış, Dalız, Dallı, Dalma, Dalsı, Dalya

4 Harfli Kelimeler

Dall

3 Harfli Kelimeler

Dal

Bazı DAL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dal : kol, şube, çıplak, yalın, uzantı, sade, dekalitre, bölüm, arka, sırt, boyun, ağaç, avurt ünsüzü, branş, budak, çırpı, fışkın, kısım, sektör
dalamuk : narin
dalan : biçim, şekil, lobi, koridor, dehliz
dalancı : lobici
dalancılık : lobicilik
dalavere : oyun, açmaz yapmak, afiş, dalga, dolma, dümen, dümen yapmak, entrika, kolpa, orostopolluk
dalay : deniz
daldan : koparmak
daldırma : kızdırma
daldırmak : dalmak
daldırtmak : daldırmasınısağlamak
dalgacılık : kaytarıcılık
dalgakıran : tekneleri
dalgalandırmak : savurmak
dalgalanım : dalgalanma, çarpıcılık, sansasyon
dalgasız : limanlık, ölü deniz

Bazı DAL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dalgınlaşma :

TDK:
isim Dalgınlaşmak işi

daltonizm :
TDK:
isim, tıp (***) Renk körlüğü

dalya :
TDK:
1. ünlem Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelindiğinde söylenen uyarma sözü
"Dalya yüz! Dalya iki yüz!"
2. Çocuk oyunlarında önceden belirlenen bir aşamaya gelme anında söylenen söz

DAL ile başlayan İlçe isimleri

Dalaman (Muğla)

DAL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dalgın Bahçe - Yazar: Zeynep Kurada
Markiz'in Önünde Bir Dalgın Kent Orphee'si - Yazar: Ahmet Hamdi Yıldız

Kelime Bulma Motoru