DEDİ ile başlayan kelimeler

Başında DEDİ harfleri bulunan 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Dedikoduculuk, Dedikodusever

11 Harfli Kelimeler

Dedikodunun

10 Harfli Kelimeler

Dedikoducu

9 Harfli Kelimeler

Dediğinde, Dedirtmek

8 Harfli Kelimeler

Dedikodu, Dedirmek, Dedirtme

7 Harfli Kelimeler

Dediğin, Dedirme

4 Harfli Kelimeler

Dedi

Bazı DEDİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dedikodu :

TDK:
isim Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma, kov, gıybet, kılükal
"Zaten ufacık mahalle, dedikodu desen diz boyu." - E. Şafak

dedirmek :
TDK:
1. -i, -e Demek zorunda bırakmak
2. Denilmesini sağlamak

DEDİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hayat Bitti Dediğin Yerde Başlar - Yazar: Fırat Çakır
Demir Dediğin - Çalı Çileği 2 - Yazar: Birol Öztürk
Ömür Dediğin - Çalı Çileği 4 - Yazar: Birol Öztürk
Bir Çift Göz Dediğin - Yazar: Recep Başol
Şöhret Dediğin (Ferdi Özbeğen'in Hayatı) - Yazar: Ali Rıza Türker
Aşk Dediğin Haram Olur - Yazar: Sezai Sarıoğlu
Şiir - Şair Dediğin - Yazar: Tahir Güngör
Şiir Dediğin Birkaç İmge mi? - Yazar: Halil Çamay

DEDİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İBRAHİM - 10: Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi (hak dine) çağırıyor. Onlar dediler ki: Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize, apaçık bir delil getirin!  .
YUSUF - 100: Ana ve babasını tahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için (ona kavuştukları için)  secdeye kapandılar. (Yusuf)  dedi ki: «Ey babacığım! İşte bu, daha önce (gördüğüm) rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana (çok şey)  lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. ».
ARAF - 104: Musa dedi ki: «Ey Firavun! Ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.

Kelime Bulma Motoru