DEVE ile başlayan kelimeler

Başında DEVE harfleri bulunan 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Deveranıdem

10 Harfli Kelimeler

Deveelması, Developman, Devetabanı

9 Harfli Kelimeler

Deveboynu, Devecilik

8 Harfli Kelimeler

Devetüyü

7 Harfli Kelimeler

Develik, Deveran

6 Harfli Kelimeler

Deveci

4 Harfli Kelimeler

Deve

Bazı DEVE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


deve :

TDK:
isim, hayvan bilimi Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus)

deveci :
TDK:
1. isim Deve sahibi, deve kiralayan kimse
2. Deve kervanını güden kimse, sarban
3. spor Çok sert ve kaba oynayan kimse

developman :
TDK:
isim Fotoğrafçılıkta kullanılan, kimyevi bir tür banyo maddesi

DEVE ile başlayan İlçe isimleri

Develi (Kayseri)

DEVE ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Deve Gözü - Yazar: Cengiz Aytmatov
Mehmet Deveci Seti - 5 Kitap Takım - Yazar: Mehmet Deveci
Ak Deve - Yazar: Elçin Efendiyef

DEVE ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜRSELAT - 33: Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.
ARAF - 40: Bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız!  .
İSRA - 59: Bizi, âyetler (mucizeler) göndermekten alıkoyan tek şey, öncekilerin bu âyetleri yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semûd kavmine, açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik. Onlar ise, (bu deveyi boğazladılar ve) bu yüzden zalim oldular. Oysa biz âyetleri ancak korkutmak için göndeririz.

Kelime Bulma Motoru