DİK ile başlayan kelimeler

Başında DİK harfleri bulunan 88 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Dikkatsizlikle

13 Harfli Kelimeler

Dikdörtgensel

12 Harfli Kelimeler

Dikkatsizlik, Dikleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Dikenleşmek, Dikkatsizce, Diklemesine, Dikleştirme, Diktatörlük

10 Harfli Kelimeler

Dikdelağaç, Dikdörtgen, Dikencikli, Dikenleşme, Dikişçilik, Dikizcilik, Dikizlemek, Dikkatleri, Diksiyoner, Diktacılık, Diktatörce, Diktirtmek

9 Harfli Kelimeler

Dikenlice, Dikicilik, Dikimhane, Dikizleme, Dikkafalı, Dikkatsiz, Diklenmek, Dikleşmek, Dikleşmiş, Diktirmek, Diktirtme

8 Harfli Kelimeler

Dikbaşlı, Dikdatör, Dikelmek, Dikencik, Dikenlik, Dikensiz, Dikilmek, Dikilmiş, Dikimevi, Dikişsiz, Dikizlik, Dikkatle, Dikkatli, Diklenme, Dikleşme, Dikmelik, Diksiyon, Diktafon, Diktatör, Diktirme

7 Harfli Kelimeler

Dikelme, Dikence, Dikenli, Dikensi, Dikilen, Dikiliş, Dikilme, Dikişçi, Dikişli, Dikizci, Diksıra, Diktacı

6 Harfli Kelimeler

Dikgen, Dikici, Dikili, Dikine, Dikkat, Diklik, Dikmek, Dikmen, Dikmiş

5 Harfli Kelimeler

Dikçe, Dikeç, Dikel, Diken, Dikey, Dikil, Dikim, Dikiş, Dikit, Dikiz, Dikme, Dikse, Dikta, Dikte

3 Harfli Kelimeler

Dik

Bazı DİK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dikçe : diklemesine, derinden
dikdatör : diktatör
dikeç : kazık, sırık, sütun, dikil, dikilmiş
dikelmek : dikleşmek, dinelmek
dikensiz : sıkıntısız, üzüntüsüz
dikey : amudî
dikil : dikeç
dikilmiş : dikeç
dikimhane : dikimevi
dikine : diklemesine, inadına, amudî
dikiş : terzilik
dikişçi : terzi, dikici
dikit : stalagmit, istalagmit
dikiz : bakma, gözetleme, erkete
dikizci : gözcü, gözetleyici, erketeci, röntgenci
dikizcilik : gözcülük, gözetleyicilik, erketecilik, erketelik, röntgencilik
dikizlemek : gözetlemek
dikkafalı : dikbaşlı
dikkat : uyanıklık, ilgi, özen, abay, ayağını denk almak, basiret, irade yitimi, mübalat, nazarıitibar
dikkatle : gözlemci
dikkatleri : şimşekleri üzerine çekmek, yıldırımları üstüne çekmek

Bazı DİK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dikenleşmek :

TDK:
nsz Diken durumu almak, diken gibi olmak

dikişli :
TDK:
sıfat Dikişi olan, dikiş yapılmış

dikleşme :
TDK:
isim Dikleşmek işi veya durumu

DİK ile başlayan İlçe isimleri

Dikili (İzmir)
Dikmen (Sinop)

DİK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ağaç Diken Adam - Yazar: Jean Giono
Ölüm Diken Üstünde - Yazar: Agatha Christie
Melkiş - Cıvrak - Dersim'den İstanbul'a Tanığım Dikiz Aynası - Yazar: Hüseyin Ateş
Kırk Diken - Yazar: Judy Light...
Aşk Evinin Gül ve Diken Bahçesi - Yazar: Ali Erdoğan Aytan
Diken Ucu - Yazar: Behçet Çelik
Dikiz Aynamdaki Mezarlık - Yazar: Daniela Kapitanova

DİK ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SAFFAT - 151, 152: Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar; «Allah doğurdu» diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar.
ZUMER - 3: Dikkat et, hâlis din yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler: Onlara, bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez.
EN'AM - 31: Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara Kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar, günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki: «Dünyada iyi amelleri terketmemizden dolayı vah bize!» Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür!.

Kelime Bulma Motoru