DİK ile başlayan kelimeler

Başında DİK harfleri bulunan 88 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Dikkatsizlikle

13 Harfli Kelimeler

Dikdörtgensel

12 Harfli Kelimeler

Dikkatsizlik, Dikleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Dikenleşmek, Dikkatsizce, Diklemesine, Dikleştirme, Diktatörlük

10 Harfli Kelimeler

Dikdelağaç, Dikdörtgen, Dikencikli, Dikenleşme, Dikişçilik, Dikizcilik, Dikizlemek, Dikkatleri, Diksiyoner, Diktacılık, Diktatörce, Diktirtmek

9 Harfli Kelimeler

Dikenlice, Dikicilik, Dikimhane, Dikizleme, Dikkafalı, Dikkatsiz, Diklenmek, Dikleşmek, Dikleşmiş, Diktirmek, Diktirtme

8 Harfli Kelimeler

Dikbaşlı, Dikdatör, Dikelmek, Dikencik, Dikenlik, Dikensiz, Dikilmek, Dikilmiş, Dikimevi, Dikişsiz, Dikizlik, Dikkatle, Dikkatli, Diklenme, Dikleşme, Dikmelik, Diksiyon, Diktafon, Diktatör, Diktirme

7 Harfli Kelimeler

Dikelme, Dikence, Dikenli, Dikensi, Dikilen, Dikiliş, Dikilme, Dikişçi, Dikişli, Dikizci, Diksıra, Diktacı

6 Harfli Kelimeler

Dikgen, Dikici, Dikili, Dikine, Dikkat, Diklik, Dikmek, Dikmen, Dikmiş

5 Harfli Kelimeler

Dikçe, Dikeç, Dikel, Diken, Dikey, Dikil, Dikim, Dikiş, Dikit, Dikiz, Dikme, Dikse, Dikta, Dikte

3 Harfli Kelimeler

Dik

Bazı DİK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dikbaşlı : asi, dikkafalı
dikçe : diklemesine, derinden
dikdatör : diktatör
dikdelağaç : ağaçkakan
dikdörtgen : bilezik, mustatil
dikeç : kazık, sırık, sütun, dikil, dikilmiş
dikelmek : dikleşmek, dinelmek
diken : yaprak, çaltı
dikensi : çekem, kulakçık, stipul
dikensiz : sıkıntısız, üzüntüsüz
dikici : çiftçi, dikişçi
dikil : dikeç
dikilmek : engellemek, ayağa kalkmak, durmak, sorutmak
dikimevi : dikimhane
dikine : diklemesine, inadına, amudî
dikişçi : terzi, dikici
dikişsiz : yapıştırma
dikiz : bakma, gözetleme, erkete
dikizci : gözcü, gözetleyici, erketeci, röntgenci
dikizlemek : gözetlemek
dikkafalı : dikbaşlı
dikkat : uyanıklık, ilgi, özen, abay, ayağını denk almak

Bazı DİK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dikişçi :

TDK:
isim Terzi

dikkatli :
TDK:
1. sıfat Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
2. zarf Dikkat ederek
"Biz o koltuklara dikkatli otururduk." - A. Kutlu

dikleşmek :
TDK:
1. nsz Dik duruma gelmek
2. Birine karşı ters tutum içine girmek, karşı durmak
"Fen şubesi şefi birden dikleşti." - R. H. Karay

DİK ile başlayan İlçe isimleri

Dikili (İzmir)
Dikmen (Sinop)

Kelime Bulma Motoru