DİL ile başlayan kelimeler

Başında DİL harfleri bulunan 66 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Dilbilimcilik

12 Harfli Kelimeler

Dilberdudağı, Dilbilgisine, Dillendirmek

11 Harfli Kelimeler

Dilatometre, Dilbilgisel, Dilediğince, Dilendirmek, Dilimlenmek, Dilimlenmiş, Dillendirme

10 Harfli Kelimeler

Dilbilgisi, Dilbilimci, Dilencilik, Dilimlemek, Dilimleniş, Dilimlenme, Dilimleyiş

9 Harfli Kelimeler

Dilekleme, Dilimleme, Dillenmek, Dilleşmek, Dilmaçlık, Dilsizlik, Dilüviyum

8 Harfli Kelimeler

Dilbasan, Dilcilik, Dilenmek, Dileyici, Dilinmek, Dillenme, Dilleşme, Dilsever

7 Harfli Kelimeler

Dilaltı, Dilaver, Dilekçe, Dilemek, Dilemma, Dilenci, Dileniş, Dilenme, Dileyiş, Dilinim, Dilinme, Dilleri

6 Harfli Kelimeler

Dilbaz, Dilber, Dilcik, Dildaş, Dilevi, Dillek, Diller, Dilmaç, Dilmek, Dilsel, Dilsiz

5 Harfli Kelimeler

Dilci, Dilde, Dilek, Dilev, Dilim, Dilin, Diliş, Dilli, Dilme

3 Harfli Kelimeler

Dil

Bazı DİL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dil : gönül, yürek, tatmaya, yutkunmaya, uzun, lisan, mesleklere, anahtar, berzah, deyi, harita, irredantizm, kıstak, millet, millî kimlik, pamukçuk, sakatat, sosyolengüistik, tat alma organı, tükürük bezleri, ulus, zeban, zeba­n
dilâver : yiğit, delikanlı
dilbaz : şuh, konuşkan
dilbilgisi : sarf, sarf ü nahiv
dilbilgisine : pürizm
dilbilimci : lengüist
dilci : dil bilimci
dilde : züppe
dilek : istek, talep, rica, murat, arzu, iltimas, irade, isteme kipleri, kâm, mirad, tapuk, temenni, tilbi, yağrık, yakarı, yelen
dilekçe : istida

Bazı DİL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dilimleme :

TDK:
isim Dilimlemek işi

dilinme :
TDK:
1. isim Dilinmek işi
2. jeoloji Kayaçların, ince katlar biçiminde kolaylıkla ayrılabilme niteliği, dilinim

dilli :
TDK:
1. sıfat Dili olan
2. Konuşkan, sürekli ve tatlı konuşan, cerbezeli
"Daha çok küçük, dört yaşında bile yok. Öyle dilli ki kimseye laf bırakmıyordu." - O. Rifat
3. Dedikoducu, ileri geri konuşan
"Benim işim yok senin o dilli kardeşlerinin arasında." - N. Cumalı

DİL ile başlayan İlçe isimleri

Dilovası (Kocaeli)

DİL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dilleri Var... - Yazar: Cevdet Kudret
Kırk Dilli Kuş - Yazar: Avram Ventura
Dilenci Subay - Yazar: Mehmet İdo...
Kırk Dilli Kuş - Yazar: Avram Ventura
Dilleri Uzun - Yazar: Sevgi Özel
Dilin Kemiği - Yazar: İsmet Zeki...
Dilenci Subay - Yazar: Mehmet İdo...
Dilin Çalışma Sesi - Yazar: Roland Barthes
Dilin İntikamı - Yazar: Ernst Jandl
Dilleri Var Bizim Dile Benzemez - Yazar: Cevdet Kudret

DİL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


AHZAP - 19: (Gelseler de) size karşı pek hasistirler. Hele korku gelip çattı mı, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince ise, mala düşkünlük göstererek sizi sivri dilleri ile incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir; bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu, Allah'a göre kolaydır.
NAHL - 62: Kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ediyorlar. En güzel sonucun kendilerinin olduğunu anlatan dilleri de yalanın örneğini veriyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır ve onlar, (ateşe) terkolunacaklar.

Kelime Bulma Motoru