DİL ile başlayan kelimeler

Başında DİL harfleri bulunan 66 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Dilbilimcilik

12 Harfli Kelimeler

Dilberdudağı, Dilbilgisine, Dillendirmek

11 Harfli Kelimeler

Dilatometre, Dilbilgisel, Dilediğince, Dilendirmek, Dilimlenmek, Dilimlenmiş, Dillendirme

10 Harfli Kelimeler

Dilbilgisi, Dilbilimci, Dilencilik, Dilimlemek, Dilimleniş, Dilimlenme, Dilimleyiş

9 Harfli Kelimeler

Dilekleme, Dilimleme, Dillenmek, Dilleşmek, Dilmaçlık, Dilsizlik, Dilüviyum

8 Harfli Kelimeler

Dilbasan, Dilcilik, Dilenmek, Dileyici, Dilinmek, Dillenme, Dilleşme, Dilsever

7 Harfli Kelimeler

Dilaltı, Dilaver, Dilekçe, Dilemek, Dilemma, Dilenci, Dileniş, Dilenme, Dileyiş, Dilinim, Dilinme, Dilleri

6 Harfli Kelimeler

Dilbaz, Dilber, Dilcik, Dildaş, Dilevi, Dillek, Diller, Dilmaç, Dilmek, Dilsel, Dilsiz

5 Harfli Kelimeler

Dilci, Dilde, Dilek, Dilev, Dilim, Dilin, Diliş, Dilli, Dilme

3 Harfli Kelimeler

Dil

Bazı DİL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dilâver : yiğit, delikanlı
dilbaz : şuh, konuşkan
dilber : alımlı, gerez
dilbilgisel : gramatikal
dilbilgisine : pürizm
dilbilimci : lengüist
dilbilimcilik : mesleği
dilci : dil bilimci
dilde : züppe
dilek : istek, talep, rica, murat, arzu, iltimas, irade, isteme kipleri, kâm, mirad, tapuk, temenni, tilbi, yağrık, yakarı, yelen
dilekçe : istida, arzuhâl
dilekleme : terecci
dilemek : arzu etmek, istemek, istirham etmek, murat etmek, rica etmek, temenni etmek
dilenci : cerrar, geda, goygoycu, sulûk
dilenmek : dilencilik etmek, el açmak
dilev : dava
dilevi : ülevli, ülevsiz
dileyiş : rica
dilim : kesik, bölüm, bölünmüş

Bazı DİL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dilek :

TDK:
isim Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat
"Denizciler, koro hâlinde iyi dileklerini tekrarladılar." - Halikarnas Balıkçısı

dilimlenme :
TDK:
isim Dilimlenmek işi

dilmaçlık :
TDK:
isim Çevirmenlik
"O subayları esir alıp askere getiren kumandan Kâzım Bey dilmaçlık ediyordu." - R. E. Ünaydın

DİL ile başlayan İlçe isimleri

Dilovası (Kocaeli)

DİL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dilleri Var... - Yazar: Cevdet Kudret
Dilleri Uzun - Yazar: Sevgi Özel
Dilleri Var Bizim Dile Benzemez - Yazar: Cevdet Kudret

DİL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 97: Allah kime hidayet verirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de hidayetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız.

Kelime Bulma Motoru