DİN ile başlayan kelimeler

Başında DİN harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Dinginleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Dinginleştirme, Dinlendirilmiş

13 Harfli Kelimeler

Dinamikleşmek, Dinamitlenmek, Dinleyicilere, Dinozorlaşmak

12 Harfli Kelimeler

Dinamikleşme, Dinamitçilik, Dinamitlemek, Dinamitlenme, Dingildeklik, Dinginleşmek, Dinlendirici, Dinlendirmek, Dinlenilecek, Dinleyicilik, Dinozorlaşma

11 Harfli Kelimeler

Dinamitleme, Dinamometre, Dinerkçilik, Dingildemek, Dingincilik, Dinginleşme, Dinlemezlik, Dinlendiren, Dinlendirme, Dinlenmeden, Dinlenmelik

10 Harfli Kelimeler

Dincierkil, Dinçlenmek, Dinçleşmek, Dingildeme, Dinimbilim, Dinlememek, Dinlemeyen, Dinlenilen, Dinleyerek, Dinozorlar

9 Harfli Kelimeler

Dinamitçi, Dincelmek, Dincierki, Dinçleşme, Dinçlilik, Dindarlık, Dindirmek, Dingildek, Dinginlik, Dinlemece, Dinlenmek, Dinletmek, Dinleyici, Dinsizlik, Dinyayıcı

8 Harfli Kelimeler

Dinamizm, Dincilik, Dindirme, Dinelmek, Dingilli, Dinlemek, Dinlence, Dinlenek, Dinlenme, Dinletme, Dinleyen, Dinleyiş, Dinmeyen, Dinyayar

7 Harfli Kelimeler

Dinamik, Dinamit, Dinazor, Dinçlik, Dindışı, Dinelme, Dinerki, Dinleme, Dinleti, Dinozor

6 Harfli Kelimeler

Dinamo, Dinçer, Dindar, Dindaş, Dineri, Dingil, Dingin, Dinler, Dinmek, Dinmez, Dinmiş, Dinsel, Dinsiz

5 Harfli Kelimeler

Dinar, Dince, Dinci, Dinde, Dinek, Dinen, Dinge, Dingi, Dinin, Diniş, Dinme

4 Harfli Kelimeler

Dinç, Dine, Dini, Dink

3 Harfli Kelimeler

Din

Bazı DİN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


din : kurumlar, tanrı'ya, ilmek, caiz, din adamı, diyanet, dönmek, hamiyetsiz, hasebi?l, helal kazanç ile yağlı pilav yenmez, kült, oymak, üst yapı, yasak aşk
dinamitlenmek : engellenmek
dinamometre : kuvvetölçer
dincelmek : dinçleşmek
dinç : zinde, canlı, tendürüst, tüvana, sağlam, dirençli, dimdik, gailesiz, genç, güre, taze, tazelik, zihayat
dinçer : genç, güçlü
dinçleşmek : dincelmek
dinçlik : zindelik, mecal
dindar : mütedeyyin, abdestinde namazında, kânit, mutekit, müslüman, taki
dindirmek : teskin etmek
dinelmek : dikelmek
dingil : aks, eksen
dingildek : yıpranmış, kaypak, oynak
dingildeklik : dengesizlik
dingin : sakin

Bazı DİN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dindar :

TDK:
sıfat, din b. (***) Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
"Dualarında hep hayırlı, dindar evlat isterdi." - Ö. Seyfettin

dinlendirmek :
TDK:
1. -i Dinlenmesini sağlamak
"Arada bir yorgun başımı dinlendirmek üzere Suadiye taraflarında tek başıma gezmeye çıkıyorum." - N. F. Kısakürek
2. Durulmaya bırakmak
3. Tarlayı nadasa bırakmak
"Tarlayı dinlendirmek."
4. Yanan lamba, ateş vb.ni söndürmek

dinletmek :
TDK:
-i, -e Dinlemesini sağlamak, söz geçirmek
"Terli terli su içme diye o kadar söyledim, dinletemedim." - Ç. Altan

DİN ile başlayan İlçe isimleri

Dinar (Afyonkarahisar)

DİN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dert Dinleme Uzmanı - Yazar: Adalet Ağaoğlu
Türk Romanında Dinler ve İnançlar - Yazar: Kemal Timur
Bazıları Kalbini Dinler - Yazar: Victoria Van Tiem
Ayla''yı Dinler misiniz? - Yazar: Evin İlyasoğlu
Bu Yağmur Hiç Dinmez - Yazar: Niall Williams

DİN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 75: Ehl-i kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet bıraksan, onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet bıraksan, tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez. Bu da onların, «Ümmîlere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize vebal yoktur» demelerindendir. Allah adına bile bile yalan söylüyorlar.

Kelime Bulma Motoru