DİN ile başlayan kelimeler

Başında DİN harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Dinginleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Dinginleştirme, Dinlendirilmiş

13 Harfli Kelimeler

Dinamikleşmek, Dinamitlenmek, Dinleyicilere, Dinozorlaşmak

12 Harfli Kelimeler

Dinamikleşme, Dinamitçilik, Dinamitlemek, Dinamitlenme, Dingildeklik, Dinginleşmek, Dinlendirici, Dinlendirmek, Dinlenilecek, Dinleyicilik, Dinozorlaşma

11 Harfli Kelimeler

Dinamitleme, Dinamometre, Dinerkçilik, Dingildemek, Dingincilik, Dinginleşme, Dinlemezlik, Dinlendiren, Dinlendirme, Dinlenmeden, Dinlenmelik

10 Harfli Kelimeler

Dincierkil, Dinçlenmek, Dinçleşmek, Dingildeme, Dinimbilim, Dinlememek, Dinlemeyen, Dinlenilen, Dinleyerek, Dinozorlar

9 Harfli Kelimeler

Dinamitçi, Dincelmek, Dincierki, Dinçleşme, Dinçlilik, Dindarlık, Dindirmek, Dingildek, Dinginlik, Dinlemece, Dinlenmek, Dinletmek, Dinleyici, Dinsizlik, Dinyayıcı

8 Harfli Kelimeler

Dinamizm, Dincilik, Dindirme, Dinelmek, Dingilli, Dinlemek, Dinlence, Dinlenek, Dinlenme, Dinletme, Dinleyen, Dinleyiş, Dinmeyen, Dinyayar

7 Harfli Kelimeler

Dinamik, Dinamit, Dinazor, Dinçlik, Dindışı, Dinelme, Dinerki, Dinleme, Dinleti, Dinozor

6 Harfli Kelimeler

Dinamo, Dinçer, Dindar, Dindaş, Dineri, Dingil, Dingin, Dinler, Dinmek, Dinmez, Dinmiş, Dinsel, Dinsiz

5 Harfli Kelimeler

Dinar, Dince, Dinci, Dinde, Dinek, Dinen, Dinge, Dingi, Dinin, Diniş, Dinme

4 Harfli Kelimeler

Dinç, Dine, Dini, Dink

3 Harfli Kelimeler

Din

Bazı DİN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dinamit : tutku, özlem, heyecan, şiddetli, korkunç, hırslı
dinamizm : canlılık, devingenlik, devimselcilik
dinazor : dinozor
dincelmek : dinçleşmek
dincierkil : teokratik
dindar : mütedeyyin, abdestinde namazında, kânit, mutekit, müslüman, taki
dindirmek : teskin etmek
dinerkçilik : klerikalizm
dinerki : dincierki
dingil : aks, eksen
dingildemek : sallanmak, oynamak, korkmak, kuşkulanmak
dingincilik : sekincilik
dinî : dinsel, ideoloji
dinlemeyen : kulağı tıkalı
dinlendirmek : gölgelendirmek, huzur vermek
dinlenilecek : yayımlamak
dinlenilen : mesmû
dinlenmek : önemsenmek, dinlenme yapmak, istirahat etmek, nefes almak, rahat etmek, soluk almak, soluklanmak, turist, turizm, yorgunluk çıkarmak
dinlenmelik : fuaye
dinler : terbiyeli, munis, muti, tınglar

Bazı DİN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dinamikleşme :

TDK:
isim Dinamikleşmek durumu

dinelme :
TDK:
isim Dinelmek işi

dinlenmek :
TDK:
1. nsz Güç kazanmak için çalışmaya ara vermek, yorgunluğunu gidermek, soluklanmak, istirahat etmek
"Pervin biraz dinlendikten sonra ayağa kalktı." - P. Safa
2. Bazı yiyecek ve içecekleri, tadını arttırma, kolay pişmesini sağlama vb. sebeplerle bir süre bekletmek

DİN ile başlayan İlçe isimleri

Dinar (Afyonkarahisar)

DİN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dindar Bir Doktor Hanım - Yazar: Ayşe Hümeyra Ökten
Dinazor Olsaydım da Bugünleri Görmeseydim - Yazar: Tayfun Armutlu

DİN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NEBE - 9: Uykunuzu bir dinlenme kıldık.
EN'AM - 96: O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, azîz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen Allah'ın takdiridir.

Kelime Bulma Motoru