DİN ile başlayan kelimeler

Başında DİN harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Dinginleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Dinginleştirme, Dinlendirilmiş

13 Harfli Kelimeler

Dinamikleşmek, Dinamitlenmek, Dinleyicilere, Dinozorlaşmak

12 Harfli Kelimeler

Dinamikleşme, Dinamitçilik, Dinamitlemek, Dinamitlenme, Dingildeklik, Dinginleşmek, Dinlendirici, Dinlendirmek, Dinlenilecek, Dinleyicilik, Dinozorlaşma

11 Harfli Kelimeler

Dinamitleme, Dinamometre, Dinerkçilik, Dingildemek, Dingincilik, Dinginleşme, Dinlemezlik, Dinlendiren, Dinlendirme, Dinlenmeden, Dinlenmelik

10 Harfli Kelimeler

Dincierkil, Dinçlenmek, Dinçleşmek, Dingildeme, Dinimbilim, Dinlememek, Dinlemeyen, Dinlenilen, Dinleyerek, Dinozorlar

9 Harfli Kelimeler

Dinamitçi, Dincelmek, Dincierki, Dinçleşme, Dinçlilik, Dindarlık, Dindirmek, Dingildek, Dinginlik, Dinlemece, Dinlenmek, Dinletmek, Dinleyici, Dinsizlik, Dinyayıcı

8 Harfli Kelimeler

Dinamizm, Dincilik, Dindirme, Dinelmek, Dingilli, Dinlemek, Dinlence, Dinlenek, Dinlenme, Dinletme, Dinleyen, Dinleyiş, Dinmeyen, Dinyayar

7 Harfli Kelimeler

Dinamik, Dinamit, Dinazor, Dinçlik, Dindışı, Dinelme, Dinerki, Dinleme, Dinleti, Dinozor

6 Harfli Kelimeler

Dinamo, Dinçer, Dindar, Dindaş, Dineri, Dingil, Dingin, Dinler, Dinmek, Dinmez, Dinmiş, Dinsel, Dinsiz

5 Harfli Kelimeler

Dinar, Dince, Dinci, Dinde, Dinek, Dinen, Dinge, Dingi, Dinin, Diniş, Dinme

4 Harfli Kelimeler

Dinç, Dine, Dini, Dink

3 Harfli Kelimeler

Din

Bazı DİN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dinamik : canlı, devimbilim, devimbilimsel, devingen, devingi, hareket, devimsel, etkin, hareketli, devim bilimi
dinamit : tutku, özlem, heyecan, şiddetli, korkunç, hırslı
dinamitlenmek : engellenmek
dinamometre : kuvvetölçer
dinar : bahreyn, cezayir, iran, ırak, kuveyt, libya, tunus, ürdün
dincelmek : dinçleşmek
dinçer : genç, güçlü
dinçlilik : zindelik
dinelmek : dikelmek
dinerkçilik : klerikalizm
dinerki : dincierki
dingil : aks, eksen
dingildeklik : dengesizlik
dingildemek : sallanmak, oynamak, korkmak, kuşkulanmak
dingincilik : sekincilik
dinî : dinsel, ideoloji
dinlendiren : tatlı
dinlendirici : düşkü
dinlenek : kamp
dinlenmeden : transit, transit geçmek
dinlenmek : önemsenmek, dinlenme yapmak

Bazı DİN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dinamometre :

TDK:
isim, fizik Kuvvetölçer

dinlemek :
TDK:
1. -i İşitmek için kulak vermek
"Konağın hesabını sen söylersin, ben de dinlerim." - A. Ş. Hisar
2. Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
"Beni dinlersen bu işten vazgeç."
3. Kulakla veya dinleme aletiyle hastayı muayene etmek
"Doktor kalkar. Kulağını bu gösterilen yere dayar. Dinler." - Ö. Seyfettin
4. Uymak, baş eğmek, itaat etmek
"Şaşkınım, çenem, dudaklarım, dilim sanki artık beni dinlemiyorlar." - A. Ümit

DİN ile başlayan İlçe isimleri

Dinar (Afyonkarahisar)

Kelime Bulma Motoru