DİT ile biten kelimeler

Sonunda DİT harfleri bulunan 15 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Hermafrodit

10 Harfli Kelimeler

Esericedit, Mütereddit

9 Harfli Kelimeler

Ahdicedit, Müteaddit

8 Harfli Kelimeler

Komandit

7 Harfli Kelimeler

Mecidit

6 Harfli Kelimeler

Tahdit, Tecdit, Tehdit, Temdit, Teşdit

5 Harfli Kelimeler

Cedit, Kadit, Şedit

Bazı DİT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


esericedit :

TDK:
isim Resmî yazışmalarda kullanılan, büyük boy yazı kâğıdı, esericedit kâğıdı

mecidit :
TDK:
isim, mineraloji Uranyum ve kalsiyum hidratlı doğal sülfatı

tahdit :
TDK:
isim Sınırlama, çevreleme, çevresini daraltma

DİT ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kadimle Cedit Arasında Musa Carullah - Yazar: Ahmet Kanlıdere

DİT ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


AHKAF - 17: Ana ve babasına: Öf be size! Benden önce nice nesiller gelip geçmişken, beni mi tekrar dirilmekle tehdit ediyorsunuz? diyen kimseye, ana ve babası Allah'ın yardımına sığınarak: Yazıklar olsun sana! İman et. Allah'ın vâdi gerçektir, dedikleri halde o: Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir, der.
ŞUARA - 205, 206: Ne dersin! Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak, sonra tehdit edilmekte oldukları (azap) başlarına gelse!.
AHKAF - 22: «Sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Hadi, doğru söyleyenlerden isen, bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir» dediler.

Kelime Bulma Motoru