DUR ile başlayan kelimeler

Başında DUR harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Durağanlaşmak, Durulaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Durağanlaşma, Duraksamadan, Duraksamasız, Duraksayarak, Duralandırma, Durgunlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Duraklatmak, Duraksamalı, Durdurulmak, Durgunlaşma, Durmaksızın

10 Harfli Kelimeler

Durağanlık, Duraklamak, Duraklatma, Duraklayış, Duraksamak, Duraksayan, Duraksayış, Durdurtmak, Durdurulma, Durulanmak, Durulaşmak, Duruvermek

9 Harfli Kelimeler

Duraklama, Duraksama, Duralamak, Duralayış, Durdurmak, Durdurtma, Durgunluk, Durulamak, Durulanma, Durulaşma, Durultmak, Durumları, Durumunda

8 Harfli Kelimeler

Duraklık, Durakotu, Duraksız, Duralama, Durallık, Durduraç, Durdurma, Durduruş, Durendiş, Durguluk, Durmadan, Durukluk, Duruksun, Durulama, Durulmak, Durulmaz, Durulmuş, Durultma, Durultum, Durumlar, Duruşmak

7 Harfli Kelimeler

Durağan, Duraklı, Duralga, Durarak, Durduğu, Durması, Dursayı, Durulan, Durulca, Durulma, Duruluk, Durumca, Durumda, Duruşma

6 Harfli Kelimeler

Dur-ak, Durgaç, Durgan, Durgun, Durmak, Durmuş, Dursun, Durucu, Duruma, Durumu

5 Harfli Kelimeler

Duraç, Durak, Dural, Duran, Durcu, Durdu, Durgu, Durma, Duruk, Durul, Durum, Duruş

4 Harfli Kelimeler

Dura, Duru

3 Harfli Kelimeler

Dur

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dur-ak : türemiş isim
dura : nokta
duraç : kaide, turaç, heykel, ayak, taban
duraklama : vakitsiz, tevakkuf, vakfe
duraklamak : duraksamak, abuse etmek, duralamak, istasyon yapmak, tereddüt etmek
durakotu : dereotu
duraksamalı : duraksayan, tereddütlü, mütereddit
duraksamasız : tereddütsüz
duraksayan : duraksamalı
duraksız : direkt, molasız, non-stop
duralamak : duraklamak
duralandırma : noktalama
duralga : terminal
durdurma : tevkif
durdurtmak : durmasınısağlamak
durendiş : öngörülü, uzgörür
durgaç : durak, durulan
durgan : sabit
durgun : sakin, dingin, neşesiz, keyifsiz, sessiz, sönük, hareketsiz, durulmuş, süzülmüş, arınmış, ayna gibi, bel bel, cansız, donuk, pasif, râkid

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


duraksamak :

TDK:
nsz Ne yapmak veya ne demek gerektiğini kestiremeyerek duraklamak, tereddüt etmek
"Duraksadı, gülümsedi, kâğıda uzandı, yüzünden daha esmerdi eli, biçimliydi." - Y. Atılgan

durum :
TDK:
dürüm

DUR ile başlayan İlçe isimleri

Dursunbey (Balıkesir)
Durağan (Sinop)

DUR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ve Durgun Akardı Don 4. Cilt - Yazar: Mihail Şolohov
Ve Durgun Akardı Don 3. Cilt - Yazar: Mihail Şolohov
Ve Durgun Akardı Don 2. Cilt - Yazar: Mihail Şolohov
Yosun Kaplı Durgun Sular - Yazar: Arzu Arabacıoğlu
Durgun Yaşamın Şarkısı - Yazar: Cai Tianxin
Durgun Sular Sessiz Akar - Yazar: Muammer Kırdök
Durgun Yaşamın Şarkısı - Yazar: Cai Tianxin
Durgun Sular Sessiz Akar - Yazar: Muammer Kırdök
Durgun Göl - Yazar: Zafer Kibar

DUR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MUHAMMED - 27: Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak!.

Kelime Bulma Motoru