DUR ile başlayan kelimeler

Başında DUR harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Durağanlaşmak, Durulaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Durağanlaşma, Duraksamadan, Duraksamasız, Duraksayarak, Duralandırma, Durgunlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Duraklatmak, Duraksamalı, Durdurulmak, Durgunlaşma, Durmaksızın

10 Harfli Kelimeler

Durağanlık, Duraklamak, Duraklatma, Duraklayış, Duraksamak, Duraksayan, Duraksayış, Durdurtmak, Durdurulma, Durulanmak, Durulaşmak, Duruvermek

9 Harfli Kelimeler

Duraklama, Duraksama, Duralamak, Duralayış, Durdurmak, Durdurtma, Durgunluk, Durulamak, Durulanma, Durulaşma, Durultmak, Durumları, Durumunda

8 Harfli Kelimeler

Duraklık, Durakotu, Duraksız, Duralama, Durallık, Durduraç, Durdurma, Durduruş, Durendiş, Durguluk, Durmadan, Durukluk, Duruksun, Durulama, Durulmak, Durulmaz, Durulmuş, Durultma, Durultum, Durumlar, Duruşmak

7 Harfli Kelimeler

Durağan, Duraklı, Duralga, Durarak, Durduğu, Durması, Dursayı, Durulan, Durulca, Durulma, Duruluk, Durumca, Durumda, Duruşma

6 Harfli Kelimeler

Dur-ak, Durgaç, Durgan, Durgun, Durmak, Durmuş, Dursun, Durucu, Duruma, Durumu

5 Harfli Kelimeler

Duraç, Durak, Dural, Duran, Durcu, Durdu, Durgu, Durma, Duruk, Durul, Durum, Duruş

4 Harfli Kelimeler

Dura, Duru

3 Harfli Kelimeler

Dur

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dur : stop
dur-ak : türemiş isim
duraç : kaide, turaç, heykel, ayak, taban
durağanlaşmak : sabitleşmek
durak : tren, tramvay, konuşmada, bürün, durgaç, nokta, tevakkuf mahalli
duraklama : vakitsiz, tevakkuf, vakfe
duraklamak : duraksamak, abuse etmek, duralamak, istasyon yapmak, tereddüt etmek
duraklık : durgunluk
durakotu : dereotu
duraksama : tereddüt, çekinti
duraksamasız : tereddütsüz
durdu : duran, kalıcı, canlı, yaşayan, yaşam, hayat, turdu
durendiş : öngörülü, uzgörür
durgaç : durak, durulan
durgan : sabit
durgu : sekte
durguluk : park
durgunlaşmak : sakinleşmek
durgunluk : deflâsyon, dinginlik, duraklık, kış uykusu, resesyon, sakinlik, sükûnet

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


duraklık :

TDK:
1. isim Durak olma durumu
2. Durgunluk
"Birkaç saniye bir şaşkınlık duraklığı geçirdikten sonra odaya çıktı." - H. R. Gürpınar

durum :
TDK:
dürüm

DUR ile başlayan İlçe isimleri

Dursunbey (Balıkesir)
Durağan (Sinop)

DUR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dallar Meyveye Durdu - Yazar: Ahmet Günbay...
Duraksamadan Yansıyanlar - Yazar: Cemil Okyay
Desenler Kavgaya Durdu - Yazar: Kemal Vural Tarlan

Kelime Bulma Motoru