DUR ile başlayan kelimeler

Başında DUR harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Durağanlaşmak, Durulaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Durağanlaşma, Duraksamadan, Duraksamasız, Duraksayarak, Duralandırma, Durgunlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Duraklatmak, Duraksamalı, Durdurulmak, Durgunlaşma, Durmaksızın

10 Harfli Kelimeler

Durağanlık, Duraklamak, Duraklatma, Duraklayış, Duraksamak, Duraksayan, Duraksayış, Durdurtmak, Durdurulma, Durulanmak, Durulaşmak, Duruvermek

9 Harfli Kelimeler

Duraklama, Duraksama, Duralamak, Duralayış, Durdurmak, Durdurtma, Durgunluk, Durulamak, Durulanma, Durulaşma, Durultmak, Durumları, Durumunda

8 Harfli Kelimeler

Duraklık, Durakotu, Duraksız, Duralama, Durallık, Durduraç, Durdurma, Durduruş, Durendiş, Durguluk, Durmadan, Durukluk, Duruksun, Durulama, Durulmak, Durulmaz, Durulmuş, Durultma, Durultum, Durumlar, Duruşmak

7 Harfli Kelimeler

Durağan, Duraklı, Duralga, Durarak, Durduğu, Durması, Dursayı, Durulan, Durulca, Durulma, Duruluk, Durumca, Durumda, Duruşma

6 Harfli Kelimeler

Dur-ak, Durgaç, Durgan, Durgun, Durmak, Durmuş, Dursun, Durucu, Duruma, Durumu

5 Harfli Kelimeler

Duraç, Durak, Dural, Duran, Durcu, Durdu, Durgu, Durma, Duruk, Durul, Durum, Duruş

4 Harfli Kelimeler

Dura, Duru

3 Harfli Kelimeler

Dur

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dura : nokta
duraç : kaide, turaç, heykel, ayak, taban
duraklamak : duraksamak, abuse etmek, duralamak, istasyon yapmak, tereddüt etmek
duraksama : tereddüt, çekinti
duraksız : direkt, molasız, non-stop
duralamak : duraklamak
duralandırma : noktalama
durarak : durup durup
durcu : durucu
durdu : duran, kalıcı, canlı, yaşayan, yaşam, hayat, turdu
durdurma : tevkif
durdurtmak : durmasınısağlamak
durendiş : öngörülü, uzgörür
durgu : sekte
durgunlaşmak : sakinleşmek
durma : eğleşme, eğlenme, tevakkuf, mayna, sekte, tural
durmaksızın : boyuna, fırt fırt, geceli gündüzlü, harıl harıl, kırık plâk gibi, kopuksuz, zırt pırt
durması : dursun
durmuş : tormış
dursayı : sabit
durucu : oturan

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


durgunluk :

TDK:
1. isim Durgun olma durumu
"Bana göre ölümün en büyük vasfı durgunluk, hareketsizliktir." - N. Hikmet
2. ekonomi Alışverişin azlığı vb. nedenlerle piyasanın durgun olması, resesyon

DUR ile başlayan İlçe isimleri

Dursunbey (Balıkesir)
Durağan (Sinop)

DUR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İnsanlık Durumu - Yazar: Andre Malraux
İlişki Durumu : Karmaşık - Yazar: Rachel Gibson
İnsanın Durumu - Yazar: Lewis Mumford
Yol Durumu - Yazar: Kamil Yeşil

Kelime Bulma Motoru