EÇ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Değiştirgeç

10 Harfli Kelimeler

Değiştireç, Dönüştüreç

9 Harfli Kelimeler

Bellembeç, Bellengeç, Benzetgeç, Göstergeç, Püskürgeç, Püskürteç, Sallangeç, Yükselteç

8 Harfli Kelimeler

Belirteç, Benzeteç, Büyülteç, Çevirgeç, Çözümleç, Direngeç, Düzengeç, Düzenleç, Gındıgeç, Göstereç, Günlemeç, İndirgeç, İndükleç, İrkilteç, Nişangeç, Oklangeç, Pişirgeç, Yelengeç, Yönelteç

7 Harfli Kelimeler

Bakıreç, Büyüteç, Çevireç, Dönemeç, Evirgeç, İrgiteç, Kokoreç, Uzgöreç, Üstübeç, Üşengeç, Yürüteç

6 Harfli Kelimeler

Belgeç, Bölmeç, Bulmeç, Delgeç, Dispeç, Döngeç, Dövmeç, Evireç, Geçgeç, Geldeç, Gelgeç, İleteç, Kesmeç, Mahreç, Norveç, Sevgeç, Silgeç, Süzgeç, Tirgeç, Tümleç, Üreteç, Yengeç, Yüzgeç

5 Harfli Kelimeler

Anneç, Beğeç, Böleç, Demeç, Dikeç, Döneç, Döveç, Düğeç, Düzeç, Eğmeç, Eldeç, Emmeç, Engeç, Erkeç, Etleç, Gereç, Gömeç, Güleç, Gümeç, Güneç, Güveç, Imleç, İlgeç, İmleç, İsveç, İzleç, Kekeç, Kireç, Kömeç, Öndeç, Streç, Süreç, Töleç, Üfleç, Yeleç

4 Harfli Kelimeler

Emeç, İneç, Öveç, Skeç

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Geç, Meç, Peç

Bazı EÇ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


anneç : karşı
bakıreç : kova
beğeç : beğ
bellembeç : alıştırma, temrin
benzetgeç : benzetici
büyülteç : agrandisor, agrandisör
büyüteç : pertavsız, lup
çevireç : konvertisör
çevirgeç : anahtar, şalter, komütatör, turnike
çözümleç : analizör
demeç : beyanat
dikeç : kazık, sırık, sütun, dikil, dikilmiş
döneç : rotor
dönemeç : tutum, viraj, tutumda, davranışta, bük, büklüm, büküntü, kıvrıntı
dövmeç : patlıcan
düzeç : kabarcıklı düzeç, tesviye aleti
emmeç : aspiratör
geldeç : gelecek, ati, istikbal
gındıgeç : tahterevalli
göstergeç : indikatör
ımleç : kaydedici
imleç : kaydedici
indirgeç : redüktör
ineç : tekne
irkilteç : indüktör
izleç : kulvar
kekeç : kekeme
kireç : mermer, tebeşir, harç

Bazı EÇ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dönemeç :

TDK:
1. isim Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj
"Saffet Bey ilk dönemeci döner dönmez, yamağın eline cep saatimi tutuşturup şiddetli emir verdim." - A. Gündüz
2. Bir durum, tutum, davranış ve düşüncedeki aşama

meç :
TDK:
1. isim Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç

yürüteç :
TDK:
1. isim Yeni yürümeye başlayan çocukların çabuk yürümelerini sağlayan araç, örümcek, yürüten
2. Yürüme sorunu olan kimselerin kullandığı araç, yürüten

EÇ ile biten İlçe isimleri

Gömeç (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru