EÇ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Değiştirgeç

10 Harfli Kelimeler

Değiştireç, Dönüştüreç

9 Harfli Kelimeler

Bellembeç, Bellengeç, Benzetgeç, Göstergeç, Püskürgeç, Püskürteç, Sallangeç, Yükselteç

8 Harfli Kelimeler

Belirteç, Benzeteç, Büyülteç, Çevirgeç, Çözümleç, Direngeç, Düzengeç, Düzenleç, Gındıgeç, Göstereç, Günlemeç, İndirgeç, İndükleç, İrkilteç, Nişangeç, Oklangeç, Pişirgeç, Yelengeç, Yönelteç

7 Harfli Kelimeler

Bakıreç, Büyüteç, Çevireç, Dönemeç, Evirgeç, İrgiteç, Kokoreç, Uzgöreç, Üstübeç, Üşengeç, Yürüteç

6 Harfli Kelimeler

Belgeç, Bölmeç, Bulmeç, Delgeç, Dispeç, Döngeç, Dövmeç, Evireç, Geçgeç, Geldeç, Gelgeç, İleteç, Kesmeç, Mahreç, Norveç, Sevgeç, Silgeç, Süzgeç, Tirgeç, Tümleç, Üreteç, Yengeç, Yüzgeç

5 Harfli Kelimeler

Anneç, Beğeç, Böleç, Demeç, Dikeç, Döneç, Döveç, Düğeç, Düzeç, Eğmeç, Eldeç, Emmeç, Engeç, Erkeç, Etleç, Gereç, Gömeç, Güleç, Gümeç, Güneç, Güveç, Imleç, İlgeç, İmleç, İsveç, İzleç, Kekeç, Kireç, Kömeç, Öndeç, Streç, Süreç, Töleç, Üfleç, Yeleç

4 Harfli Kelimeler

Emeç, İneç, Öveç, Skeç

3 Harfli Kelimeler

Çeç, Geç, Meç, Peç

Bazı EÇ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


anneç : karşı
beğeç : beğ
belgeç : belgegeçer, faks
belirteç : yer, ölçü, nitelik, ayıraç, zarf
bellengeç : alıştırma, temrin
benzetgeç : benzetici
bulmeç : bulamaç
büyülteç : agrandisor, agrandisör
büyüteç : pertavsız, lup
çevireç : konvertisör
çevirgeç : anahtar, şalter, komütatör, turnike
çözümleç : analizör
değiştireç : komütatör
delgeç : mukavva, kâğıt, kayış, delecek, zımba
demeç : beyanat
direngeç : destek, dayanak, muannit
dönemeç : tutum, viraj, tutumda, davranışta, bük, büklüm, büküntü, kıvrıntı
döngeç : pervane
dövmeç : patlıcan
eğmeç : kavis
eldeç : tokmak
engeç : yengeç
etleç : mülahham
evirgeç : pişirgeç
geçgeç : zaping, zappino

Bazı EÇ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dikeç :

TDK:
1. isim Bağ çubuğu dikmek için delik açmaya yarayan demir
2. Kazık, sırık, ağaç çubuk

ineç :
TDK:
isim, jeoloji Tekne, yukaç karşıtı

süzgeç :
TDK:
1. isim Sıvıları süzmeye yarayan araç, süzek
2. Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, süzek, filtre
3. Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

EÇ ile biten İlçe isimleri

Gömeç (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru