EĞ ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında harfleri bulunan ve K ile biten 28 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Eğitimcilik, Eğlendirmek

10 Harfli Kelimeler

Eğiticilik, Eğitmenlik, Eğitsellik, Eğlencelik, Eğlenilmek

9 Harfli Kelimeler

Eğitilmek, Eğretilik, Eğriltmek

8 Harfli Kelimeler

Eğdirmek, Eğelemek, Eğirtmek, Eğlenmek, Eğleşmek, Eğrilmek, Eğritmek

7 Harfli Kelimeler

Eğiklik, Eğilmek, Eğinmek, Eğirmek, Eğitmek, Eğlemek, Eğrilik

6 Harfli Kelimeler

Eğinik

5 Harfli Kelimeler

Eğlek, Eğmek

4 Harfli Kelimeler

Eğik

Bazı EĞ ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


eğelemek :

TDK:
-i Eğe ile düzleştirmek, aşındırmak

eğitmek :
TDK:
1. -i Birinin akla uygun, fiziksel ve moral gelişmesi üzerine etki yaparak çeşitli davranış yatkınlıkları, bilgi ve görgü aşılayarak önceden tespit edilmiş amaçlara göre onun belirli bir yönde gelişmesini sağlamak, terbiye etmek
"Çocukları eğitmek."
2. Belli bir konuda yetiştirme
3. Hayvanı istenilen davranışları yapabilecek biçimde yetiştirmek

eğitsellik :
TDK:
isim Eğitsel olma durumu

EĞ ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yalnızca Eğlenmek İçin - Yazar: Linus Torvalds
İpucu Eğik Mum - Yazar: Edgar Wallace
Edebiyat Yazıları 3 - Eğik Ehramlar - Yazar: Sezai Karakoç

EĞ ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 1, 2, 3, 4: Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.
BAKARA - 256: Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.
ALİ İMRAN - 7: Sana Kitab'ı indiren O'dur. Onun (Kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar.

Kelime Bulma Motoru