EĞ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 109 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek

10 Harfli Kelimeler

Eğiticilik, Eğitmenlik, Eğitsellik, Eğlencelik, Eğlencesiz, Eğlendiren, Eğlendiriş, Eğlendirme, Eğlenilmek, Eğretileme

9 Harfli Kelimeler

Eğimölçer, Eğirilmiş, Eğitbilim, Eğitilmek, Eğitilmiş, Eğitimsel, Eğitimsiz, Eğlenceli, Eğlenceye, Eğlendiri, Eğlenilme, Eğlentili, Eğretilik, Eğriltmek

8 Harfli Kelimeler

Eğdirmek, Eğelemek, Eğilimli, Eğirtmek, Eğitilme, Eğitimci, Eğitimli, Eğlenmek, Eğleşmek, Eğrilmek, Eğrilmiş, Eğriltme, Eğritmek

7 Harfli Kelimeler

Eğdiriş, Eğdirme, Eğeleme, Eğiklik, Eğilmek, Eğilmez, Eğilmiş, Eğimsiz, Eğinmek, Eğirmek, Eğirmen, Eğirotu, Eğirtme, Eğitici, Eğitimi, Eğitmek, Eğitmen, Eğitsel, Eğlemek, Eğlence, Eğleniş, Eğlenme, Eğlenti, Eğleşen, Eğleşme, Eğmeçli, Eğrelti, Eğrilik, Eğriliş, Eğrilme, Eğritme

6 Harfli Kelimeler

Eğilim, Eğiliş, Eğilme, Eğimli, Eğinik, Eğinme, Eğinti, Eğirme, Eğiten, Eğitim, Eğitme, Eğleme, Eğreti, Eğrice, Eğrili

5 Harfli Kelimeler

Eğber, Eğimi, Eğlek, Eğlim, Eğmeç, Eğmek, Eğmür, Eğnez, Eğrez, Eğrim

4 Harfli Kelimeler

Eğer, Eğiç, Eğik, Eğim, Eğin, Eğir, Eğiş, Eğme, Eğri, Eğsi

3 Harfli Kelimeler

Eğe

Bazı EĞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


eğber : eğri, eğrilmiş
eğe : maden, kaburga, madenleri, düzeltmek, sert, ensiz
eğer : şayet
eğik : mail, şev, bükülmüş, yalman, meyil, akıntılı, eğinik, eğri, meyilli, pah, yatık
eğimi : akak
eğimölçer : düzlem, klinometre
eğir : sarış, çeviriş, kuşatma, bükme, kıvırma
eğirmen : kirmen, iğ
eğirotu : azakeğiri, hintkamışı, yelotu
eğiş : kesecek
eğitbilim : eğitim bilimi
eğiten : müeddib
eğitilmek : elinde büyümek, yetiştirilmek
eğitilmemiş : eğitimsiz
eğitilmiş : eğitimli, talimli
eğitimci : terbiyeci, pedagog, tıbbi teknolog
eğitimli : eğitilmiş, bibi, töre, uygar
eğitimsel : terbiyevî, pedagojik

Bazı EĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


eğiklik :

TDK:
1. isim Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil
2. gök bilimi Bir gök cisminin içinde hareket ettiği düzlem ile yörünge düzlemiyle belirtilmiş herhangi bir düzlem arasındaki açı

eğitilme :
TDK:
isim Eğitilmek işi

eğitimci :
TDK:
isim Eğitim işiyle uğraşan kimse, terbiyeci

EĞ ile başlayan İlçe isimleri

Eğil (Diyarbakır)
Eğirdir (Isparta)

EĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Can Sıkıntısının Eğlenceli Tarihi - Yazar: Peter Toohey

EĞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 1, 2, 3, 4: Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.
BAKARA - 256: Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.
ALİ İMRAN - 7: Sana Kitab'ı indiren O'dur. Onun (Kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar.

Kelime Bulma Motoru