EĞ ile başlayan M ile biten kelimeler

Başında harfleri bulunan ve M ile biten 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Eğitbilim

6 Harfli Kelimeler

Eğilim, Eğitim

5 Harfli Kelimeler

Eğlim, Eğrim

4 Harfli Kelimeler

Eğim

Bazı EĞ ile başlayan M ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


eğilim :

TDK:
1. isim Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
"İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır." - N. Ataç
2. Belirli bir siyasi görüşe veya düşünceye yakın olma durumu, tandans
3. Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri

eğitim :
TDK:
1. isim Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye
"Sadece kolejinizde değil eğitim işlerinin tümünde güvenilir bir danışman olabilirim." - N. Hikmet
2. eğitim bilimi Eğitim bilimi

eğrim :
TDK:
1. sıfat Eğri, dalgalı
2. isim, coğrafya Girdap

Kelime Bulma Motoru