EĞR ile başlayan kelimeler

Başında EĞR harfleri bulunan 18 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Eğretileme

9 Harfli Kelimeler

Eğretilik, Eğriltmek

8 Harfli Kelimeler

Eğrilmek, Eğrilmiş, Eğriltme, Eğritmek

7 Harfli Kelimeler

Eğrelti, Eğrilik, Eğriliş, Eğrilme, Eğritme

6 Harfli Kelimeler

Eğreti, Eğrice, Eğrili

5 Harfli Kelimeler

Eğrez, Eğrim

4 Harfli Kelimeler

Eğri

Bazı EĞR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


eğrelti :

TDK:
isim, bitki bilimi Eğrelti otu

eğrez :
TDK:
isim, hayvan bilimi Eğirdir Gölü nde yaşayan bir balık

eğrilmek :
TDK:
nsz Eğri duruma gelmek
"Bardağı bırakırken masa eğrilir gibi oldu." - Y. Atılgan

EĞR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Eğreti Erkekler - Yazar: Şükran Kozalı
Eğreti Gölgeler - Yazar: Hakan Karadağ
Eğri Oturup Doğru Konuşalım - Yazar: Fahri Tuna
Eğreti Gelinler - Yazar: Şükran Kozalı

EĞR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 1, 2, 3, 4: Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.
BAKARA - 256: Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.
ALİ İMRAN - 7: Sana Kitab'ı indiren O'dur. Onun (Kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar.

Kelime Bulma Motoru