ELLİ ile başlayan kelimeler

Başında ELLİ harfleri bulunan 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Ellilik, Ellinci, Ellişer

5 Harfli Kelimeler

Ellik

4 Harfli Kelimeler

Elli

Bazı ELLİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


elli :

TDK:
1. isim Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı
2. Bu sayıyı gösteren 50 ve L rakamlarının adı
3. sıfat Beş kere on, kırk dokuzdan bir artık

ellik :
TDK:
1. isim Eldiven
2. Ekin biçerken sol elin parmaklarına geçirilen, eldiven biçiminde, tahtadan yapılan bir araç
3. denizcilik Yelken dikenlerin kullandığı, madenî yüksüğü olan meşin eldiven

ellilik :
TDK:
1. sıfat İçinde elli tane bulunan
"Ellilik paket."
2. Elli yaşında olan
"Ellilik bir kadının elinde kocaman bir çanta ile geldiğini gördük." - R. N. Güntekin
3. isim Elli kuruş veya elli lira değerinde para

Kelime Bulma Motoru