ETEK ile başlayan kelimeler

Başında ETEK harfleri bulunan 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Eteklemek, Etekleyiş

8 Harfli Kelimeler

Etekleme

7 Harfli Kelimeler

Eteklik

4 Harfli Kelimeler

Etek

Bazı ETEK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


etek :

TDK:
1. isim Bedenin belden aşağısına giyilen, değişik biçimlerde, genellikle kadın giysisi, eteklik
"Sevim in eteği bir dikene takılıp yırtılmış, beyaz potinleri çamura batmıştı." - R. N. Güntekin
2. Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
3. Giysinin alt kenarı
"Vedia nın eteklerinden gözlerini ayırmayarak onu takip ediyordu." - P. Safa
4. Çadır, kanepe örtüsü gibi kumaştan olan şeylerin yere sarkan bölümü
5. Dağ, tepe, yığın vb. yamaçlı şeylerin alt bölümü
"Dağın eteklerine küme küme serpilen kerpiç evleri gördü." - H. Z. Uşaklıgil
6. Yağmur sularının, çatının bazı yerlerinden içeri sızmasını önlemek için yapılan saç örtü
"Baca eteği. Boru eteği."
7. Edep yeri

etekleme :
TDK:
isim Eteklemek işi

eteklemek :
TDK:
1. -i Birinin eteğini saygı göstermek amacıyla öpmek veya öper gibi yapmak
"Sedirin yanına varıp hanımı etekledi." - E. E. Talu
2. Yaranmaya çalışmak, dalkavukluk etmek

Kelime Bulma Motoru