EVİ ile biten kelimeler

Sonunda EVİ harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Düşkünlerevi

11 Harfli Kelimeler

Sağaltımevi, Sayrılarevi, Suçlularevi

10 Harfli Kelimeler

Buluşumevi, Önleyimevi, Randevuevi

9 Harfli Kelimeler

Arıtımevi, Dernekevi, Gözlemevi, Menkıbevi, Üretimevi

8 Harfli Kelimeler

Bakımevi, Basımevi, Betikevi, Bıçkıevi, Dikimevi, Doğumevi, Doyumevi, Dökümevi, Dünyaevi, Erkekevi, Giyimevi, Huzurevi, Islahevi, Kesimevi, Kitabevi, Konukevi, Oğlanevi, Satımevi, Sergievi, Tecimevi, Tutukevi, Yapımevi, Yargıevi, Zaviyevi

7 Harfli Kelimeler

Abidevi, Ananevi, Babaevi, Bursevi, Cezaevi, Ciltevi, Dairevi, Dünyevi, Kallevi, Kimyevi, Mesnevi, Mevlevi, Muhtevi, Münzevi, Orduevi, Zührevi

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Bedevi, Bitevi, Camevi, Canevi, Çayevi, Dilevi, Görevi, Gözevi, Kalevi, Kazevi, Kürevi, Manevi, Midevi, Musevi, Nebevi, Sazevi, Senevi, Şehevi, Uhrevi

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Aşevi, Ayevi

4 Harfli Kelimeler

Nevi, Sevi

3 Harfli Kelimeler

Evi

Bazı EVİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


arıtımevi : şeker, tasfiyehane, rafineri
basımevi : matbaa
bıçkıevi : bıçkıhane
bitevi : biteviye, tekdüze
buluşumevi : randevuevi
bursevi : bursalı
camevi : cam yuvası
canevi : kalb-gâh
ciltevi : mücellithane
çayevi : çay ocağı, çayhane
dairevî : dairesel
dernekevi : lokal
dikimevi : dikimhane
dilevi : ülevli, ülevsiz
doyumevi : gösterişsiz
dökümevi : dökümhane
dünyaevi : evlilik
düşkünlerevi : darülaceze, bakım yurdu, bakımyurdu, düşkünler yurdu
erkekevi : oğlanevi
evi : bir dikili ağacı olmamak, dayayıp döşemek, nekahethane, silip süpürmek
giyimevi : konfeksiyon mağazası
görevi : dalsı, palamarcı
gözlemevi : rasathane, observatuvar
huzurevi : yaşlılaryurdu, yaşlılar yurdu
kallevi : kocaman
kesimevi : kasaphane, kesimhane, mezbaha, salhane
kimyevî : kimyasal
konukevi : misafirhane
kürevî : küresel, toparlak
manevî : tinsel, görülmeyen, soyut

Bazı EVİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


şehevî :

TDK:
şehevi

EVİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gülün Gölgesinde - Dünyevi Şiirlerin Son Gecesi 2. Cilt - Yazar: Charles Bukowski
Kapalı Bir Kapıdır Cehennem - Dünyevi Şiirlerin Son Gecesi 1. Cilt - Yazar: Charles Bukowski
Musevi Lisesi - Beyoğlu ve Ötesi - Yazar: Albert Habip
Mistik Öyküler - Kutsal ve Dünyevi - Yazar: Mircea Eliade

Kelime Bulma Motoru