F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 11 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Faaliyetler, Fabrikasyon, Facialaşmak, Façasıolmak, Failimeçhul, Failimuhtar, Fakirleşmek, Farkındayız, Farklılaşma, Farklıolmak, Farmakoloji, Farmasonluk, Faşistleşme, Faturalamak, Fayansçılık, Faydalanmak, Faytonculuk, Fazlalaşmak, Fazlalıklar, Felaketzede, Feldmareşal, Felfellemek, Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek, Feshedilmek, Feshedilmiş, Fesholunmak, Fettanlaşma, Fevkalbeşer, Feyizlenmek, Feylosofluk, Fıkırdaklık, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fındıkçılık, Fındıkkıran, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlanmış, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fırsatçılık, Fısfıslamak, Fısfıslanma, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fısıldayıcı, Fıstıkçılık, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fışkırtılma, Fidyeinecat, Fihristleme, Fiilimsiler, Fikirsizlik, Filarizleme, Filizlenmek, Fingirdemek, Fingirdeşme, Firketeleme, Fitillenmek, Fiyatlanmak, Fizikokimya, Fizyolojist, Fizyoterapi, Fokurdatmak, Fonksiyonel, Fonotelgraf, Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme, Fosfatlamak, Fosforoskop, Fosilleşmek, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fotomekanik, Fototaktizm, Fototropizm, Francalalık, Frenkleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


façasıolmak : havalı
fakirleşmek : yoksullaşmak
farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
farklılaşma : ayrımlaşma
farklıolmak : başka olmak
farmasonluk : masonluk
fazlalıklar : zevaid
ferahlanmak : rahatlamak, açılmak, genişlemek, rahat etmek
fertiklemek : sıvışmak
fesholunmak : dağılmak
fındıkçılık : cilveli
fındıkkıran : işveli, şuh, fındık
fısfıslamak : koku
fısıldayıcı : suflör
fiilimsiler : eylemsiler
fikirsizlik : düşüncesizlik
filizlenmek : gelişmeye, cücüklenmek, süymek
fiyatlanmak : pahalılaşmak
fizyolojist : fizyolog
fokurdatmak : fokurdamasınısağlamak
fonksiyonel : işlevsel
fosforoskop : katı
fototaktizm : fototaksi, ışığa göçüm

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fındıkçılık :

TDK:
1. isim Fındıkçının yaptığı iş
2. Fındıkçı olma durumu

fırlatılmak :
TDK:
nsz Fırlatma işi yapılmak
"Öteki arkadaşların kan revan içinde sağa sola fırlatıldıklarını müşahede ettim." - A. İlhan

Kelime Bulma Motoru