F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 11 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Faaliyetler, Fabrikasyon, Facialaşmak, Façasıolmak, Failimeçhul, Failimuhtar, Fakirleşmek, Farkındayız, Farklılaşma, Farklıolmak, Farmakoloji, Farmasonluk, Faşistleşme, Faturalamak, Fayansçılık, Faydalanmak, Faytonculuk, Fazlalaşmak, Fazlalıklar, Felaketzede, Feldmareşal, Felfellemek, Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek, Feshedilmek, Feshedilmiş, Fesholunmak, Fettanlaşma, Fevkalbeşer, Feyizlenmek, Feylosofluk, Fıkırdaklık, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fındıkçılık, Fındıkkıran, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlanmış, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fırsatçılık, Fısfıslamak, Fısfıslanma, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fısıldayıcı, Fıstıkçılık, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fışkırtılma, Fidyeinecat, Fihristleme, Fiilimsiler, Fikirsizlik, Filarizleme, Filizlenmek, Fingirdemek, Fingirdeşme, Firketeleme, Fitillenmek, Fiyatlanmak, Fizikokimya, Fizyolojist, Fizyoterapi, Fokurdatmak, Fonksiyonel, Fonotelgraf, Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme, Fosfatlamak, Fosforoskop, Fosilleşmek, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fotomekanik, Fototaktizm, Fototropizm, Francalalık, Frenkleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


fabrikasyon : yapım
fakirleşmek : yoksullaşmak
farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
farklılaşma : ayrımlaşma
farklıolmak : başka olmak
farmasonluk : masonluk
fazlalaşmak : çoğalmak, ziyadeleşmek, sayısıartmak, artmak
fazlalıklar : zevaid
felfellemek : yorulmak, afallamak, şaşırmak, dönen
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek, terfih etmek
fertiklemek : sıvışmak
feshedilmek : kapatılmak, dağıtılmak, lâğvedilmek
fesholunmak : dağılmak
fırçalanmak : temizlenmek
fısfıslamak : koku
fidyeinecat : kurtulmalık, fidye
fiilimsiler : eylemsiler
filizlenmek : gelişmeye, cücüklenmek, süymek
fitillenmek : kızdırılmak, kışkırtılmak
fiyatlanmak : pahalılaşmak
fizyoterapi : fizik tedavisi
fonksiyonel : işlevsel
formaliteci : biçimci, şekilci, şekilperest, formalist
fosforoskop : katı

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


farmakoloji :

TDK:
isim, tıp (***) İlaç bilimi

faytonculuk :
TDK:
isim Faytoncunun yaptığı iş

fırıldanmak :
TDK:
nsz Fırıl fırıl dönmek

F ile başlayan 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yüzen Fazlalıklar - Yazar: Fadime Uslu
Eski Rusya'da Çeviri Faaliyetler - Yazar: Leyla Şener

Kelime Bulma Motoru