F ile başlayan KA ile biten kelimeler

Başında F harfi bulunan ve KA ile biten 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Filhakika

7 Harfli Kelimeler

Fabrika, Formika

6 Harfli Kelimeler

Falaka, Farika, Filika, Fiyaka, Frişka

5 Harfli Kelimeler

Faska, Fırka, Fişka

4 Harfli Kelimeler

Faka

Bazı F ile başlayan KA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fabrika :

TDK:
isim İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç vb. ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretimevi
"Bir deri fabrikası her yerde yapılabilir." - Y. K. Beyatlı

fırka :
TDK:
1. isim İnsan topluluğu
2. Parti (I)
"Mecliste, hâkim olan fırkanın, hükûmet teşkilini, muhalif ve ekalliyette bulunan bir fırkaya terk etmesi ise asla mevzubahis olamaz." - Atatürk
3. askerlik Tümen
"Benim burada bir fırka kumandanım vardı." - P. Safa

fiyaka :
TDK:
isim Gösteriş, çalım, afi, caka
"Küçük çocuklar da tütüne alışırken fiyakası için başlarlar." - S. F. Abasıyanık

F ile başlayan KA ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Falaka ve Gecelerim - Yazar: Ahmet Rasim
Naylon Fiyaka - Cürmümeşhut - Yazar: Zafer Ercan
Falaka / Kaşağı / And / Boş İnançlar - Yazar: Ömer Seyfettin
Falaka - Klasik Türk Edebiyatı - Yazar: Ahmet Haşim
Serbest Fırka Hatıraları - Yazar: Ahmet Ağaoğlu

Kelime Bulma Motoru