F ile başlayan KA ile biten kelimeler

Başında F harfi bulunan ve KA ile biten 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Filhakika

7 Harfli Kelimeler

Fabrika, Formika

6 Harfli Kelimeler

Falaka, Farika, Filika, Fiyaka, Frişka

5 Harfli Kelimeler

Faska, Fırka, Fişka

4 Harfli Kelimeler

Faka

Bazı F ile başlayan KA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


farika :

TDK:
isim Ayırmaç

fişka :
TDK:
isim, denizcilik Çipo tırnağını kaldırıp asmak için geminin kenarında bulunan sabit veya hareketli demir askı

formika :
TDK:
isim Fenol formol reçinesine batırılmış ve yüzeyi yapay reçine ile kaplanmış birkaç kat kâğıttan oluşan ve çoğu marangozlukta kullanılan bir tür madde

F ile başlayan KA ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Falaka ve Gecelerim - Yazar: Ahmet Rasim
Naylon Fiyaka - Cürmümeşhut - Yazar: Zafer Ercan
Falaka / Kaşağı / And / Boş İnançlar - Yazar: Ömer Seyfettin
Falaka - Klasik Türk Edebiyatı - Yazar: Ahmet Haşim
Serbest Fırka Hatıraları - Yazar: Ahmet Ağaoğlu

Kelime Bulma Motoru