F ile biten 2 harfli kelimeler

Sonunda F harfi bulunan 2 harfli 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

2 Harfli Kelimeler

Af, Of, Öf, Uf, Üf

Bazı F ile biten 2 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


af :

TDK:
1. isim Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
2. Görevden çıkarılma
"Kardeşinin vazifeden affı kararlaşmış."

of :
TDK:
öf

öf :
TDK:
ofOf

F ile biten 2 harfli İlçe isimleri

Of (Trabzon)

Kelime Bulma Motoru