F ile biten 8 harfli kelimeler

Sonunda F harfi bulunan 8 harfli 59 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Akuzatif, Aperitif, Apostrof, Barograf, Batiskaf, Bertaraf, Biblisof, Biyograf, Dedektif, Defansif, Demograf, Detektif, Direktif, Ehlikeyf, Etnograf, Faktitif, Feylesof, Fonograf, Fotoğraf, İstihdaf, İstihfaf, İstihlaf, İstikşaf, İstinkaf, Kognitif, Kolektif, Koregraf, Maalesef, Muhtelif, Muntasıf, Musannif, Mustazaf, Muttasıf, Muvazzaf, Müceffif, Mükellef, Münharif, Münkesif, Münkeşif, Müreddef, Müşerref, Müteksif, Nomograf, Normatif, Objektif, Palyatif, Paragraf, Portatif, Primitif, Santrhaf, Selektif, Takigraf, Takograf, Tasarruf, Tasavvuf, Tekellüf, Teşerrüf, Tevakkuf, Topoğraf

Bazı F ile biten 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akuzatif : belirtme durumu
aperitif : açar, ön içki
apostrof : kesme işareti
bertaraf : kaldırılmış, giderilmiş
biblisof : kitapbilir
demograf : nüfus bilimci
detektif : dedektif, hafiye, polis hafiyesi
direktif : yönerge, talimat
feylesof : filozof
fonograf : gramofon, sesyazar, pikap
fotoğraf : görüntüyü, fotoğrafçılık, foto, akyaprak, albüm, belge, gösterici, kılık, moturaf, radyofoto, resim, suret, telefotografi
istihdaf : amaçlama
istihfaf : küçümseme, hafifseme, yeğniseme
istihlaf : ardışım
istikşaf : araştırma, açınsama
kognitif : bilişsel
maalesef : maatteessüf
muhtelif : zıt, çeşitli, ayrışık, türlü
musannif : sınıflandıran, yazar, klâsör, sıralaç
mustazaf : ezilmiş
muttasıf : nitelenmiş, nitelikli

Bazı F ile biten 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


akuzatif :

TDK:
isim, dil bilgisi Belirtme durumu

faktitif :
TDK:
isim, dil bilgisi Ettirgen fiil

muvazzaf :
TDK:
1. isim, askerlik Silahlı Kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler
2. sıfat Bir görev ve hizmetle yükümlü olan (kimse)

F ile biten 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Özel Dedektif - Yazar: Chi Wei - Jan
Dedektif Auguste Dupin Öyküleri - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Edgar Allan Poe
Çift Taraflı Bir Dedektif Hikâyesi - Yazar: Mark Twain
Dedektif Aristoteles - Yazar: Margaret Doody
Dedektif Auguste Dupin Öyküleri - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Edgar Allan Poe
Maalesef Aklımda Kaldınız - Yazar: İsmail Çınar
Son Dedektif - Yazar: Robert Crais

F ile biten 8 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 61: O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Niha-yet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.

Kelime Bulma Motoru