F ile biten 8 harfli kelimeler

Sonunda F harfi bulunan 8 harfli 59 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Akuzatif, Aperitif, Apostrof, Barograf, Batiskaf, Bertaraf, Biblisof, Biyograf, Dedektif, Defansif, Demograf, Detektif, Direktif, Ehlikeyf, Etnograf, Faktitif, Feylesof, Fonograf, Fotoğraf, İstihdaf, İstihfaf, İstihlaf, İstikşaf, İstinkaf, Kognitif, Kolektif, Koregraf, Maalesef, Muhtelif, Muntasıf, Musannif, Mustazaf, Muttasıf, Muvazzaf, Müceffif, Mükellef, Münharif, Münkesif, Münkeşif, Müreddef, Müşerref, Müteksif, Nomograf, Normatif, Objektif, Palyatif, Paragraf, Portatif, Primitif, Santrhaf, Selektif, Takigraf, Takograf, Tasarruf, Tasavvuf, Tekellüf, Teşerrüf, Tevakkuf, Topoğraf

Bazı F ile biten 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akuzatif : belirtme durumu
aperitif : açar, ön içki
barograf : yükseltiyazar, yükseklikölçer
bertaraf : kaldırılmış, giderilmiş
biblisof : kitapbilir
dedektif : detektif
defansif : savunmalı
demograf : nüfus bilimci
detektif : dedektif, hafiye, polis hafiyesi
etnograf : budunbetimci, budun betimci
feylesof : filozof
fonograf : gramofon, sesyazar, pikap
istihdaf : amaçlama
istihfaf : küçümseme, hafifseme, yeğniseme
istihlaf : ardışım
istikşaf : araştırma, açınsama
istinkâf : çekinme, sakınma
kognitif : bilişsel
kolektif : ortaklaşa
koregraf : koreograf
maalesef : maatteessüf
muhtelif : zıt, çeşitli, ayrışık, türlü
mustazaf : ezilmiş
muvazzaf : görevli, ödevli
müceffif : kurutucu, kurutan
mükellef : yükümlü, eksiksiz
münharif : çarpık, sapmış
münkesif : tutulmuş
münkeşif : keşfedilmiş
müreddef : redifli
müteksif : derişik

Bazı F ile biten 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


müşerref :

TDK:
sıfat Onur verilerek yüceltilmiş

F ile biten 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Muhtelif Evhamlar Kitabı - Yazar: Ömür İklim Demir
Özel Dedektif - Yazar: Chi Wei - Jan
Dedektif Auguste Dupin Öyküleri - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Edgar Allan Poe
Muhtelif Lüks Bisküit - Yazar: Murat Işık
Çift Taraflı Bir Dedektif Hikâyesi - Yazar: Mark Twain
Dedektif Aristoteles - Yazar: Margaret Doody
Dedektif Auguste Dupin Öyküleri - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Edgar Allan Poe
Son Dedektif - Yazar: Robert Crais

Kelime Bulma Motoru