F ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda F harfi bulunan 9 harfli 35 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Akreditif, Anemograf, Çakırkeyf, Çinkograf, Dekoratif, Ehlivukuf, Federatif, Figüratif, Helyograf, Hidrograf, İnsiyatif, Kareograf, Kartograf, Koreograf, Kronograf, Kümülatif, Lafügüzaf, Lokomotif, Müstenkif, Müteessif, Mütekasif, Müteradif, Nominatif, Oşinograf, Paleograf, Pandantif, Pantograf, Pejoratif, Péjoratif, Prodüktif, Sismograf, Stenograf, Subjektif, Sübjektif, Termograf

Bazı F ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


hidrograf :

TDK:
isim Su bilgisi uzmanı

mütekâsif :
TDK:
1. sıfat Yoğunlaşmış, koyulaşmış
"Fikirleri mütekâsiftir, bununla beraber beyni rahatsız etmez, kafayı yormaz." - A. H. Çelebi
2. kimya Derişik

müteradif :
TDK:
sıfat, dil bilgisi Eş anlamlı

F ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Hasankeyf (Batman)

Kelime Bulma Motoru