FAİ ile başlayan kelimeler

Başında FAİ harfleri bulunan 17 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Faizlendirmek

12 Harfli Kelimeler

Faizlendirme

11 Harfli Kelimeler

Failimeçhul, Failimuhtar

9 Harfli Kelimeler

Fair-play, Faizcilik

8 Harfli Kelimeler

Faikıyat, Faikıyet, Faikiyet, Faizcilk

7 Harfli Kelimeler

Faizsiz

6 Harfli Kelimeler

Faizci, Faizli

5 Harfli Kelimeler

Faide

4 Harfli Kelimeler

Faik, Fail, Faiz

Bazı FAİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


faizlendirmek :

TDK:
-i Parayı faize verip işletmek, çoğaltmak, nemalandırmak

faizsiz :
TDK:
sıfat Faizi olmayan (para)

FAİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Son Kuşlar - Sait Faik Abasıyanık - Yazar: Sait Faik...
Seçme Hikayeler - Sait Faik Abasıyanık - Yazar: Sait Faik...
Faik Baysal ve Hikayeciliği - Yazar: Faik Baysal
Sait Faik Nasıl Yazar? - Yazar: Ömer Demircan
Sait Faik ve İnsan - Yazar: Yakup Çelik
Sait Faik - Yazar: Güven Taneri...
Apollinaire ve Faik Bey - Yazar: Luan Starova
Yanıldın, Sevgili Sait Faik - Yazar: Vural Sözer
Sait Faik Yaşamı - Yazar: Muzaffer Uyguner

FAİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 130: Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.
BAKARA - 275: Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların «Alım-satım tıpkı faiz gibidir» demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar.
BAKARA - 278: Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terkedin.

Kelime Bulma Motoru