FER ile başlayan kelimeler

Başında FER harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Ferahlandırmak, Ferahnakaşiran

13 Harfli Kelimeler

Ferahlandırma, Ferdiyetçilik

12 Harfli Kelimeler

Fermantasyon, Fermentasyon, Fersizleşmek

11 Harfli Kelimeler

Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek

10 Harfli Kelimeler

Ferahlamak, Ferahlanma, Ferahlatma, Ferasetsiz, Ferdaniyet, Ferdiyetçi

9 Harfli Kelimeler

Feracelik, Feragatli, Ferahfeza, Ferahlama, Ferahnüma, Ferasetli, Fermeneci, Fermeneli, Fersahlık, Fersizlik

8 Harfli Kelimeler

Feraceli, Ferahlık, Ferahnak, Ferdiyet, Feresran, Feriklik, Feriştah, Fermanlı, Fermejüp, Fermiyum

7 Harfli Kelimeler

Feradis, Feragat, Ferahlı, Feraset, Ferhane, Feribot, Ferişte, Fermene, Ferment, Fermuar, Fersude, Fertler

6 Harfli Kelimeler

Ferace, Ferahi, Ferman, Fernez, Fersah, Fersiz, Fertik, Feryat

5 Harfli Kelimeler

Ferağ, Ferah, Ferda, Ferde, Ferdi, Feres, Ferib, Ferih, Ferik, Feriş, Ferit, Ferli, Ferma

4 Harfli Kelimeler

Ferç, Ferd, Feri, Fert, Ferz

3 Harfli Kelimeler

Fer

Bazı FER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


fer : canlılık, parlaklık, aydınlık, pahalılık, ışık, nur
feragatli : vazgeçebilen
ferağ : çekilme
ferahfeza : ferahlatıcı
ferahlama : teferrüç
ferahlandırmak : ferahlamasısağlanmak
ferahlanmak : rahatlamak, açılmak, genişlemek, rahat etmek
ferahlatıcı : rahatlatan, ferahfeza
ferahlatma : terfih
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek, terfih etmek
ferahlı : münşerih
feraset : anlayış, seziş, sezgi, zekâ, iz'an
ferasetli : anlayışlı
ferasetsiz : anlayışsız
ferç : vulva, am, bıtık
ferda : yarın, erte, yarınki
ferdâniyet : yalnızlık
ferde : top
ferdî : bireysel, kişisel
ferdiyet : teklik, bireysellik, bireylik
feres : at
feresrân : süvari
feribot : arabalı vapur
ferih : neşeli
ferik : piliç, ferik elması, korgeneral

Bazı FER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ferasetsiz :

TDK:
sıfat Anlayışsız

ferih :
TDK:
sıfat Çok sevinçli, neşeli

fermantasyon :
TDK:
isim, kimya Mayalanma

FER ile başlayan İlçe isimleri

Ferizli (Sakarya)

FER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TALAK - 12: Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.

Kelime Bulma Motoru