FOR ile başlayan kelimeler

Başında FOR harfleri bulunan 40 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Formülleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Formülleştirme

12 Harfli Kelimeler

Formülleşmek

11 Harfli Kelimeler

Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme

10 Harfli Kelimeler

Formatlama, Fortepiano, Fortissimo

9 Harfli Kelimeler

Formaları, Formalist, Formalite, Formalizm, Formasyon, Forsmajör

8 Harfli Kelimeler

Forklift, Formalık, Formatlı

7 Harfli Kelimeler

Formika, Formüle, Forseps

6 Harfli Kelimeler

Forint, Format, Formel, Formen, Formol, Formül, Forslu, Forvet

5 Harfli Kelimeler

Forma, Foroz, Forsa, Forte, Forum, Forza

4 Harfli Kelimeler

Fora, Form, Fors

3 Harfli Kelimeler

For

Bazı FOR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


formel :

TDK:
1. sıfat Biçimsel
2. Resmî

formül :
TDK:
1. isim Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı
2. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek
"Cevap formülü son derece basit idi." - F. R. Atay
3. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım
4. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem
"Her yerde yapılabilen bir şey yalnız formülleri, şekilleri değişir." - A. Gündüz
5. matematik Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım
6. kimya Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram
7. kimya Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı
"Karbonmonoksit CO formülüyle gösterilir."

forslu :
TDK:
1. sıfat Üzerine fors çekilmiş (gemi, otomobil)
2. Sözü geçer, güçlü

Kelime Bulma Motoru