GÖRÜ ile başlayan kelimeler

Başında GÖRÜ harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Görünçlükleme, Görüntüleyici, Görüştürülmek

12 Harfli Kelimeler

Görüngücülük, Görünmeyecek, Görüntülemek, Görünüşalmak, Görüştürülme

11 Harfli Kelimeler

Görüldüğünü, Görülebilen, Görülegelen, Görünçlemek, Görüntüleme, Görünürdeki, Görüştürmek

10 Harfli Kelimeler

Görülmedik, Görülmemiş, Görülmeyen, Görümcelik, Görümsetme, Görünmemek, Görünmeyen, Görüntülük, Görüntüsel, Görüntüsüz, Görünüleme, Görünürlük, Görüşalmak, Görüşmeden, Görüşmemek, Görüştürme, Görüşülmek

9 Harfli Kelimeler

Görücülük, Görüntüyü, Görünümlü, Görünürde, Görünüşlü, Görünüşte, Görüşmeci, Görüşmeyi, Görüşülme

8 Harfli Kelimeler

Görülmek, Görümlük, Görünmek, Görünmez, Görünüşü, Görüşmek, Görürsün

7 Harfli Kelimeler

Görülen, Görülme, Görümce, Görünen, Görünge, Görüngü, Görünme, Görüntü, Görünüm, Görünür, Görünüş, Görüşen, Görüşme, Görüşüm

6 Harfli Kelimeler

Görücü, Görüşü

5 Harfli Kelimeler

Görüm, Görüş

4 Harfli Kelimeler

Görü

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


görüldüğünü : sanrılamak
görülebilen : göz önü
görülegelen : alelade, olur şey
görülen : dış, tanıdık, ya
görülmedik : fevkalâde, nadide
görülmek : karşılaşılmak, rastlanmak, seçilmek, gözler önüne serilmek, yakayı ele vermek
görülmemiş : garaip, nadide, yeni, yepyeni
görülmeyen : manevî
görüm : görümce
görümce : görüm
görümlük : vizite, vitrin
görünçlemek : temaşa etmek
görünçlükleme : mizansen
görünen : aşikar, görünür, hasıl, nümâyân, sâdır, zahirî, zuhuri
görüngü : fenomen, fel
görüngücülük : olaycılık, fenomenizm
görünme : cilve, hasıl olmak, tebarüz, teberrüz, tecelli, tezahür, zuhur
görünmeyen : bâtın, görünmez
görüntü : hayalet, hayal, manzara, fon, sahne

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


görümsetme :

TDK:
isim, sinema, TV (***) Sinema filmlerinden kesilmiş bölüm

görüngücülük :
TDK:
isim, felsefe Gerçek olanın yalnızca görüngüler olduğunu öne süren görüş, olaycılık, fenomenizm

görüntü :
TDK:
1. isim Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
2. Manzara
3. Gölge oyununda Karagözcünün perdeye yansıttığı görsel malzeme
"Ayrıca kimi Karagözcüler kendi görüntülerini kendileri hazırlarlar." - M. And
4. fizik Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal
5. matematik Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta
6. sinema, TV (***) Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dünya Görüşü - Yazar: Erhan Erken
Muhammed Emin Resulzadenin Dünya Görüşü - Yazar: Faik Elekberov
Görüşmek Üzere - Yazar: Bülent Özcan

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


AHZAP - 39: O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah (herkese) yeter.

Kelime Bulma Motoru