GÖRÜ ile başlayan kelimeler

Başında GÖRÜ harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Görünçlükleme, Görüntüleyici, Görüştürülmek

12 Harfli Kelimeler

Görüngücülük, Görünmeyecek, Görüntülemek, Görünüşalmak, Görüştürülme

11 Harfli Kelimeler

Görüldüğünü, Görülebilen, Görülegelen, Görünçlemek, Görüntüleme, Görünürdeki, Görüştürmek

10 Harfli Kelimeler

Görülmedik, Görülmemiş, Görülmeyen, Görümcelik, Görümsetme, Görünmemek, Görünmeyen, Görüntülük, Görüntüsel, Görüntüsüz, Görünüleme, Görünürlük, Görüşalmak, Görüşmeden, Görüşmemek, Görüştürme, Görüşülmek

9 Harfli Kelimeler

Görücülük, Görüntüyü, Görünümlü, Görünürde, Görünüşlü, Görünüşte, Görüşmeci, Görüşmeyi, Görüşülme

8 Harfli Kelimeler

Görülmek, Görümlük, Görünmek, Görünmez, Görünüşü, Görüşmek, Görürsün

7 Harfli Kelimeler

Görülen, Görülme, Görümce, Görünen, Görünge, Görüngü, Görünme, Görüntü, Görünüm, Görünür, Görünüş, Görüşen, Görüşme, Görüşüm

6 Harfli Kelimeler

Görücü, Görüşü

5 Harfli Kelimeler

Görüm, Görüş

4 Harfli Kelimeler

Görü

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


görü : nezaret
görücü : dünür, dünürcü
görülegelen : alelade, olur şey
görülmemiş : garaip, nadide, yeni, yepyeni
görülmeyen : manevî
görüm : görümce
görümce : görüm
görümlük : vizite, vitrin
görünçlemek : temaşa etmek
görünen : aşikar, görünür, hasıl, nümâyân, sâdır, zahirî, zuhuri
görünge : temsil, perspektif
görüngü : fenomen, fel
görüngücülük : olaycılık, fenomenizm
görünme : cilve, hasıl olmak, tebarüz, teberrüz, tecelli, tezahür, zuhur
görünmek : benzemek, azarlamak, başlamak, boy göstermek, gelmek, göstermek, gözükmek, köşe tutmak, meydana çıkmak, nabzı atmak, peydahlamak, sahneye çıkmak, sökün, tebarüz etmek, tecelli etmek

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


görümsetme :

TDK:
isim, sinema, TV (***) Sinema filmlerinden kesilmiş bölüm

görünürlük :
TDK:
isim Görülebilen bir şeyin niteliği
"Sen bir yanında Fevzi Paşa, bir yanında İsmet Paşa ... üç genç subay görünürlüğünde oturdunuz." - R. E. Ünaydın

görünüş :
TDK:
1. isim Görünme işi
2. Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
3. Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir
"Görünüşe aldanmamalı."
4. Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara
"Van gölünün görünüşü eşsizdi." - N. Cumalı
5. dil bilgisi Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi
"Atıldı atılacak, düştü düşecek; gelmiş olmak, gidecek olmak."

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Vampir Günlükleri - Kurtuluş - Görünmeyen - Yazar: L. J. Smith
Görünmeyen Atlılar - Yazar: Saffet Taş

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MERYEM - 74: Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.
ZUMER - 75: Melekleri görürsün ki, Rablerine hamd ile tesbih ederek Arş'ın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve «alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun» denilmiştir.
NEML - 88: Sen dağları görürsün de, onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. (Bu,) her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.

Kelime Bulma Motoru