GÖRÜ ile başlayan kelimeler

Başında GÖRÜ harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Görünçlükleme, Görüntüleyici, Görüştürülmek

12 Harfli Kelimeler

Görüngücülük, Görünmeyecek, Görüntülemek, Görünüşalmak, Görüştürülme

11 Harfli Kelimeler

Görüldüğünü, Görülebilen, Görülegelen, Görünçlemek, Görüntüleme, Görünürdeki, Görüştürmek

10 Harfli Kelimeler

Görülmedik, Görülmemiş, Görülmeyen, Görümcelik, Görümsetme, Görünmemek, Görünmeyen, Görüntülük, Görüntüsel, Görüntüsüz, Görünüleme, Görünürlük, Görüşalmak, Görüşmeden, Görüşmemek, Görüştürme, Görüşülmek

9 Harfli Kelimeler

Görücülük, Görüntüyü, Görünümlü, Görünürde, Görünüşlü, Görünüşte, Görüşmeci, Görüşmeyi, Görüşülme

8 Harfli Kelimeler

Görülmek, Görümlük, Görünmek, Görünmez, Görünüşü, Görüşmek, Görürsün

7 Harfli Kelimeler

Görülen, Görülme, Görümce, Görünen, Görünge, Görüngü, Görünme, Görüntü, Görünüm, Görünür, Görünüş, Görüşen, Görüşme, Görüşüm

6 Harfli Kelimeler

Görücü, Görüşü

5 Harfli Kelimeler

Görüm, Görüş

4 Harfli Kelimeler

Görü

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


görücü : dünür, dünürcü
görüldüğünü : sanrılamak
görülebilen : göz önü
görülmedik : fevkalâde, nadide
görülmemiş : garaip, nadide, yeni, yepyeni
görülmeyen : manevî
görüm : görümce
görümce : görüm
görümlük : vizite, vitrin
görümsetme : klip
görünçlemek : temaşa etmek
görünçlükleme : mizansen
görünge : temsil, perspektif
görüngü : fenomen, fel
görüngücülük : olaycılık, fenomenizm
görünme : cilve, hasıl olmak, tebarüz, teberrüz, tecelli, tezahür, zuhur
görünmek : benzemek, azarlamak, başlamak, boy göstermek, gelmek, göstermek, gözükmek, köşe tutmak, meydana çıkmak, nabzı atmak, peydahlamak, sahneye çıkmak, sökün, tebarüz etmek, tecelli etmek, tezahür etmek, uç vermek, vurmak, zuhur etmek

Bazı GÖRÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


görülmemiş :

TDK:
sıfat O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
"Görülmemiş bir olay."

görüm :
TDK:
isim Görme yetisi
"Trahom hastalığı, tedavi edilmezse görümü yok etmeye kadar varabilir."

görümce :
TDK:
isim Kadına göre kocasının kız kardeşi
"Görümcesi onu paylıyor, o ise Kutlu nun yüzüne bakıyordu, duymamacasına." - N. Araz

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Görücü Usulü Aşk - Yazar: Nejla Arslan Kurt
Görücü Usulü Aşk - Vuslat Vakti - Yazar: Nejla Arslan Kurt

GÖRÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KAMER - 6: Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir.
TALAK - 8: Rabbinin ve O'nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azmış nice memleketler vardır ki, biz onları (ahalisini) çetin bir hesaba çekmiş ve onları görülmemiş azaba çarptırmışızdır.

Kelime Bulma Motoru