GI ile başlayan kelimeler

Başında GI harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Gıcırtıçıkarmak, Gıptasınıçekmek

13 Harfli Kelimeler

Gırtlaklaşmak

12 Harfli Kelimeler

Gırtlaklamak, Gırtlaklaşma, Gırtlaklayış

11 Harfli Kelimeler

Gıcıklanmak, Gıcırdatmak, Gıdıklanmak, Gıllıgışsız, Gıllügişsiz, Gırgırlamak, Gırtlaklama

10 Harfli Kelimeler

Gıcıklamak, Gıcıklanma, Gıcıklayış, Gıcırdamak, Gıcırdatma, Gıcırdayış, Gıcırtısız, Gıdaklamak, Gıdaklayış, Gıdasızlık, Gıdıklamak, Gıdıklanma, Gıdıklayış, Gıllıgışlı, Gıllügişli, Gırgırlama, Gırtlaksıl

9 Harfli Kelimeler

Gıcıklama, Gıcırdama, Gıcırtılı, Gıdaklama, Gıdıklama, Gırnatacı, Gırtlaksı, Gırtlakta, Gırtlamak, Gıyabında

8 Harfli Kelimeler

Gıllıgış, Gıllügiş, Gındıgeç, Gırgırcı, Gırtlama, Gıybetçi, Gıygıycı

7 Harfli Kelimeler

Gıcıkça, Gıcırtı, Gıdasız, Gırnata, Gırtlak, Gıyaben

6 Harfli Kelimeler

Gıccek, Gıdalı, Gıldır, Gırağa, Gırgır, Gıtmır, Gıybet, Gıygıy

5 Harfli Kelimeler

Gıcak, Gıcık, Gıcır, Gıdık, Gıdım, Gıdik, Gıjek, Gılaf, Gıpta, Gırla, Gıyap

4 Harfli Kelimeler

Gıda, Gıgı, Gına, Gırt

3 Harfli Kelimeler

Gıç, Gık, Gır

Bazı GI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gıcak : kabak kemane
gıccek : kabak kemane
gıcık : kaba, sözleriyle, sinirlendiren
gıcıklanmak : kuşkulanmak, huylanmak
gıcır : yeni, dumanı üstünde, yepyeni, yesyeni
gıcırtıçıkarmak : gıcırdamak
gıç : bacak
gıdasız : besinsiz
gıdık : gerdan
gıdıklamak : eğlendirici
gıdıklanmak : katılmak
gıjek : kabak kemane
gıllıgış : gıllügiş
gıllıgışsız : gıllügişsiz
gıllügiş : kin, gıllıgış
gıllügişsiz : gıllıgışsız
gına : zenginlik, bolluk, bıkma, usanma
gındıgeç : tahterevalli
gıpta : imrenme, imrenti, imren
gıptasınıçekmek : imrenmek, özenmek
gır : söz, lâkırdı, yalan, uydurma, lakırtı
gırağa : '''kenara'''
gırgırcı : alaycı
gırnatacı : klârnetçi
gırtlak : imik, hançere, yapısı, boğaz, ümük
gırtlakta : hemze
gıtmır : cimri, pinti
gıyaben : adını

Bazı GI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gıdıklama :

TDK:
isim Gıdıklamak işi

gırgırlama :
TDK:
isim Gırgırlamak işi

gıygıy :
TDK:
isim Herhangi bir tür yaylı saz
"Yalıda eline bir gıygıy almayan tek kişi Ahmet Midhat Efendi dir." - S. Birsel

Kelime Bulma Motoru