GI ile biten kelimeler

Sonunda GI harfleri bulunan 34 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Kapılgı, Polargı, Sakısgı, Tamalgı, Yanılgı, Yıkılgı

6 Harfli Kelimeler

Önalgı, Yapagı

5 Harfli Kelimeler

Bargı, Baygı, Cıngı, Çalgı, Çıngı, Dalgı, Kargı, Kaygı, Kılgı, Kıygı, Salgı, Sangı, Sargı, Saygı, Sıygı, Tıngı, Vargı, Yangı, Yargı, Yaygı, Yazgı, Yılgı

4 Harfli Kelimeler

Algı, Angı, Cıgı, Gıgı

Bazı GI ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yazgı :

TDK:
isim, din b. (***) Tanrı nın uygun görmesi, Tanrı nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahi
"Benden iş çıkaramayacağını anlayan çocuk, yazgısına razı olarak mukavva tezgâhının başına dönüyor." - A. Ümit

yılgı :
TDK:
isim, ruh bilimi Fobi
"Ayakta kalabilmenin, yılgılardan kurtulmanın son imkânı buradan geçiyordu." - S. İleri

GI ile biten İlçe isimleri

Sındırgı (Balıkesir)
Kargı (Çorum)

GI ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 157: Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmî Peygamber'e uyanlar (var ya), işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O Peygamber'e inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nûr'a (Kur'an'a) uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.
BAKARA - 238: Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.
HAC - 30: Durum böyle. Her kim, Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu, Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. (Haram olduğu) size okunanların dışında kalan hayvanlar size helâl kılındı. O halde, pislikten, putlardan sakının; yalan sözden sakının.

Kelime Bulma Motoru