GAR ile başlayan kelimeler

Başında GAR harfleri bulunan 66 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Garplılaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Garplılaştırma

12 Harfli Kelimeler

Garantilemek, Garplılaşmak, Garplılaşmış

11 Harfli Kelimeler

Garantileme, Garazkarlık, Gardenparti, Gardiyanlık, Garipleşmek, Garplılaşma

10 Harfli Kelimeler

Garantisiz, Gardıropçu, Garibanlık, Garipleşme, Garipsemek, Garnitürlü, Garsoniyer

9 Harfli Kelimeler

Garametli, Garantili, Gardıfren, Garipseme, Garpçılık, Garplılık, Garsonluk

8 Harfli Kelimeler

Garantör, Garazkar, Garazsız, Gardenya, Gardırop, Gardiyan, Gariplik, Garnitür, Garnizon, Garpkari

7 Harfli Kelimeler

Garabet, Garajcı, Garanti, Garazlı, Gardrop, Gargara, Gargılı, Gariban

6 Harfli Kelimeler

Garacu, Garaip, Garami, Gargar, Garibe, Garpçı, Garplı, Garson

5 Harfli Kelimeler

Garaj, Garaz, Garbi, Garez, Garıv, Garib, Garip, Garni, Garoz

4 Harfli Kelimeler

Gara, Gard, Gari, Gark, Garp

3 Harfli Kelimeler

Gar

Bazı GAR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gara : kara
garabet : gariplik, tuhaflık, yadsınlık, şaşılasılık
garacu : sivil
garaj : otomobil, otogar, arabalık, kamyon
garajcı : otomobil
garametli : kadersiz
garantisiz : güvencesiz
garantör : güvenceci
garaz : kin, hedef, amaç, maksat, düşmanlık, garez
garbî : batı
gard : eskrim
gardırop : giysilik, gardrop
gardıropçu : giydirici
gardiyan : infaz ve koruma memuru
gardrop : gardırop
garez : garaz, kin, nefsâniyyet
gargara : yutmadan
gargılı : kargılı, mızraklı
garıv : yabancı
gariplik : garabet, acayiplik, fevz, yadlık
garipsemek : alışamamak, yadırgamak
garnitür : süs, süslenti, bezenti, yanlık
garp : batı, günindi
garpçı : batıcı
garpçılık : batıcılık
garplı : batılı
garplılaşmak : batılılaşmak

Bazı GAR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


garantör :

TDK:
1. sıfat Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet), güvenceci
2. isim, ekonomi Kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülükten, kart sahibi olarak sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişi

gardiyanlık :
TDK:
1. isim Gardiyan olma durumu
2. Gardiyanın görevi

garnitürlü :
TDK:
sıfat Garnitürü olan

GAR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Garanti Karantina - Yazar: Murat Menteş

Kelime Bulma Motoru