GEL ile başlayan kelimeler

Başında GEL harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek

15 Harfli Kelimeler

Gelenekselleşme

14 Harfli Kelimeler

Geliştirilmesi

13 Harfli Kelimeler

Gelenekleşmek, Geliştirilmek

12 Harfli Kelimeler

Gelecekçilik, Gelenekçilik, Gelenekleşme, Gelinparmağı, Geliştirilme, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Gelmelisiniz

11 Harfli Kelimeler

Gelecekteki, Gelinfeneri, Gelinkuşağı, Gelişememek, Gelişememiş, Gelişigüzel, Gelişmesini, Geliştiğini, Geliştirici, Geliştirmek

10 Harfli Kelimeler

Geleneksel, Gelgelelim, Gelibbamın, Gelinboğan, Gelinlikçi, Gelişimini, Gelişmemek, Gelişmemiş, Geliştiren, Geliştirim, Geliştirme, Gelmelisin, Gelmeliyiz, Gelmeyince

9 Harfli Kelimeler

Gelecekçi, Gelecekte, Gelenekçi, Gelenekli, Gelenekte, Gelişmesi, Gelişmeye, Geliyorum, Gelmişsin

8 Harfli Kelimeler

Gel-di-m, Geleceği, Gelgeççi, Gelgelli, Gelincik, Gelinlik, Gelinmek, Gelinotu, Gelişkin, Gelişmek, Gelişmiş, Gel-iyor

7 Harfli Kelimeler

Gelberi, Gelecek, Geleğen, Gelembe, Gelenek, Geliban, Gelikli, Gelince, Gelinme, Gelirat, Gelirli, Gelişen, Gelişim, Gelişir, Gelişki, Gelişme, Gelmeli

6 Harfli Kelimeler

Geldeç, Gel-di, Geldim, Geleme, Geleni, Gelesi, Gelgeç, Gelgel, Gelgit, Gel-ir, Gelmek, Gelmiç, Gelmiş

5 Harfli Kelimeler

Geldi, Gelek, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gelse

4 Harfli Kelimeler

Gele

3 Harfli Kelimeler

Gel

Bazı GEL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gel : gelmek, yalın kelime
gel-di : çekim ekleri
gel-di-m : çekim ekleri
gel-iyor : bildirme kipleri
gelberi : tırmık, ocaklardan, çekberi
geldeç : gelecek, ati, istikbal
geldi : gelecek, istikbal
geldim : tekil
geleceği : ilerisi
gelecekte : ileride
gelek : halef, sonraki
gelen : mevrut
gelenekçilik : destekleyen, ananecilik, an'anecilik
gelenekte : camanbay
gelesi : gelecek zaman
gelgel : albeni, alım, çekicilik, çekim, cazibe
gelgelli : alımlı
gelgit : meddücezir, kabarma-alçalma, med cezir, medcezir
gelikli : halef
gelince : feemmâ
gelincik : sansargillerden, mezgitgillerden, yılancık, arpacık, gün gülü, ikiçenekliler, sansargiller
gelinotu : güveyfeneri
gelirat : gelirler
gelirli : rantabl
gelişir : karpuz kökeninde büyür, yok büyümez, arık büyür
gelişki : senaryo
gelişkin : mütekâmil

Bazı GEL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gelincik :

TDK:
1. isim, bitki bilimi Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki, gün gülü (Papaver rhoeas)
"Gelincikler açmayınca baklalar içlenmez." - A. Rasim
2. hayvan bilimi Sansargillerden, ince uzun yapılı, sivri çeneli, küçük bir hayvan (Mustela nivalis)
3. hayvan bilimi Mezgitgillerden, yılan balığına benzer, eti sevilen bir balık (Mustela tricirrata)
4. Yılancık, arpacık, çıban vb

gelişme :
TDK:
1. isim Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon
"Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor." - N. Cumalı
2. Olan biten şey
3. edebiyat Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm

GEL ile başlayan İlçe isimleri

Gelibolu (Çanakkale)
Gelendost (Isparta)

GEL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kusursuz Plan - Zoraki Gelin Serisi 2 - Yazar: Fatih Murat Arsal
Emanet Gelin - Yazar: Şehnaz Gülşen
Piruze - Şam'da Bir Türk Gelin - Yazar: Sinan Akyüz
Şahane Gelin - Yazar: Fatih Murat Arsal
İnsan Kendine De İyi Gelir - Yazar: Ahmet Büke
Piruze - Şam'da Bir Türk Gelin - Yazar: Sinan Akyüz
Gelin Başı - Yazar: Seray Şahiner
İtalyan Gelin - Yazar: Jeanne Kalogridis
Sarı Gelin Sarı Gyalin - Yazar: Kemal Yalçın

GEL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YUSUF - 110: Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. (Fakat) suçlular topluluğundan azabımız asla geri çevrilmez.
HUD - 121: İman etmeyenlere de ki: Elinizden geleni yapın! Biz de (gerekeni)  yapmaktayız!.
EN'AM - 135: De ki: Ey kavmim! Elinizden geleni yapın! Ben de yapacağım! Yurdun (dünyanın) sonunun kimin lehine olduğunu yakında bileceksiniz. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmazlar.

Kelime Bulma Motoru