GEL ile başlayan kelimeler

Başında GEL harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek

15 Harfli Kelimeler

Gelenekselleşme

14 Harfli Kelimeler

Geliştirilmesi

13 Harfli Kelimeler

Gelenekleşmek, Geliştirilmek

12 Harfli Kelimeler

Gelecekçilik, Gelenekçilik, Gelenekleşme, Gelinparmağı, Geliştirilme, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Gelmelisiniz

11 Harfli Kelimeler

Gelecekteki, Gelinfeneri, Gelinkuşağı, Gelişememek, Gelişememiş, Gelişigüzel, Gelişmesini, Geliştiğini, Geliştirici, Geliştirmek

10 Harfli Kelimeler

Geleneksel, Gelgelelim, Gelibbamın, Gelinboğan, Gelinlikçi, Gelişimini, Gelişmemek, Gelişmemiş, Geliştiren, Geliştirim, Geliştirme, Gelmelisin, Gelmeliyiz, Gelmeyince

9 Harfli Kelimeler

Gelecekçi, Gelecekte, Gelenekçi, Gelenekli, Gelenekte, Gelişmesi, Gelişmeye, Geliyorum, Gelmişsin

8 Harfli Kelimeler

Gel-di-m, Geleceği, Gelgeççi, Gelgelli, Gelincik, Gelinlik, Gelinmek, Gelinotu, Gelişkin, Gelişmek, Gelişmiş, Gel-iyor

7 Harfli Kelimeler

Gelberi, Gelecek, Geleğen, Gelembe, Gelenek, Geliban, Gelikli, Gelince, Gelinme, Gelirat, Gelirli, Gelişen, Gelişim, Gelişir, Gelişki, Gelişme, Gelmeli

6 Harfli Kelimeler

Geldeç, Gel-di, Geldim, Geleme, Geleni, Gelesi, Gelgeç, Gelgel, Gelgit, Gel-ir, Gelmek, Gelmiç, Gelmiş

5 Harfli Kelimeler

Geldi, Gelek, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gelse

4 Harfli Kelimeler

Gele

3 Harfli Kelimeler

Gel

Bazı GEL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gel-ir : bildirme kipleri
gel-iyor : bildirme kipleri
geldim : tekil
gelecekçi : fütürist
gelecekçilik : fütürizm
gelecekte : ileride
gelen : mevrut
gelenek : alışkanlıklar, bilgi, an'ane, irredantizm, kültür, örf, töre, tradisyon, yol
gelenekçi : an'aneci, töre, yolçu
gelenekçilik : destekleyen, ananecilik, an'anecilik
geleneksel : an'anevî, anadan görme, ananevi, klâsik, konvansiyonel, tradisyonel
gelenekte : camanbay
gelgel : albeni, alım, çekicilik, çekim, cazibe
gelgelelim : ancak, fakat, ille velakin
gelgelli : alımlı
gelgit : meddücezir, kabarma-alçalma, med cezir, medcezir
geliban : geliyorum
gelin : el kızı, elkızı
gelince : feemmâ
gelincik : sansargillerden, mezgitgillerden, yılancık, arpacık

Bazı GEL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


geleme :

TDK:
isim İki yıl sürülmeyen, boş tarla

gelenekli :
TDK:
sıfat Geleneği olan, geleneklere dayanan
"Gelenekli aile terbiyesi."

gelincik :
TDK:
1. isim, bitki bilimi Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki, gün gülü (Papaver rhoeas)
"Gelincikler açmayınca baklalar içlenmez." - A. Rasim
2. hayvan bilimi Sansargillerden, ince uzun yapılı, sivri çeneli, küçük bir hayvan (Mustela nivalis)
3. hayvan bilimi Mezgitgillerden, yılan balığına benzer, eti sevilen bir balık (Mustela tricirrata)
4. Yılancık, arpacık, çıban vb

GEL ile başlayan İlçe isimleri

Gelibolu (Çanakkale)
Gelendost (Isparta)

GEL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çıkış Yolu 1 - Ülkemizin Geleceği - Yazar: Sezai Karakoç
Geleceği Elinden Alınan Adam - Oğuz Atay - Yazar: Sefa Kaplan
Türk Şiirinde Gelenek - Yazar: Ertan Örgen
Gelenek ve Modernlik Arasında - Yazar: Mustafa Armağan
İkinci Geliş - Yazar: Coşkun Büktel
Zenar'ın Geleceği - Yazar: Murat Yılmaz
Geleceği Gördüm - Yazar: Dilara...
Gelişmiş Ülke Adamı - Yazar: Abidin Sönmez

Kelime Bulma Motoru