GEL ile başlayan kelimeler

Başında GEL harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek

15 Harfli Kelimeler

Gelenekselleşme

14 Harfli Kelimeler

Geliştirilmesi

13 Harfli Kelimeler

Gelenekleşmek, Geliştirilmek

12 Harfli Kelimeler

Gelecekçilik, Gelenekçilik, Gelenekleşme, Gelinparmağı, Geliştirilme, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Gelmelisiniz

11 Harfli Kelimeler

Gelecekteki, Gelinfeneri, Gelinkuşağı, Gelişememek, Gelişememiş, Gelişigüzel, Gelişmesini, Geliştiğini, Geliştirici, Geliştirmek

10 Harfli Kelimeler

Geleneksel, Gelgelelim, Gelibbamın, Gelinboğan, Gelinlikçi, Gelişimini, Gelişmemek, Gelişmemiş, Geliştiren, Geliştirim, Geliştirme, Gelmelisin, Gelmeliyiz, Gelmeyince

9 Harfli Kelimeler

Gelecekçi, Gelecekte, Gelenekçi, Gelenekli, Gelenekte, Gelişmesi, Gelişmeye, Geliyorum, Gelmişsin

8 Harfli Kelimeler

Gel-di-m, Geleceği, Gelgeççi, Gelgelli, Gelincik, Gelinlik, Gelinmek, Gelinotu, Gelişkin, Gelişmek, Gelişmiş, Gel-iyor

7 Harfli Kelimeler

Gelberi, Gelecek, Geleğen, Gelembe, Gelenek, Geliban, Gelikli, Gelince, Gelinme, Gelirat, Gelirli, Gelişen, Gelişim, Gelişir, Gelişki, Gelişme, Gelmeli

6 Harfli Kelimeler

Geldeç, Gel-di, Geldim, Geleme, Geleni, Gelesi, Gelgeç, Gelgel, Gelgit, Gel-ir, Gelmek, Gelmiç, Gelmiş

5 Harfli Kelimeler

Geldi, Gelek, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gelse

4 Harfli Kelimeler

Gele

3 Harfli Kelimeler

Gel

Bazı GEL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gel-di : çekim ekleri
geldeç : gelecek, ati, istikbal
geldi : gelecek, istikbal
geldim : tekil
gelecek : istikbal, ati, müstakbel, doğacak, encam, erte, geldeç, geldi, gelecek zaman, ileri, yarın
gelen : mevrut
gelenek : alışkanlıklar, bilgi, an'ane, irredantizm, kültür, örf, töre, tradisyon, yol
gelenekçilik : destekleyen, ananecilik, an'anecilik
gelenekte : camanbay
gelgeç : yerli, geçici, sebatsız, hercaî
gelgelelim : ancak, fakat, ille velakin
gelgelli : alımlı
geliban : geliyorum
gelibbamın : geliyormusun
gelikli : halef
gelin : el kızı, elkızı
gelince : feemmâ
gelir : varidat, aylık, irat, açık vermek

Bazı GEL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gelmiç :

TDK:
isim İri balıklarda kılçık durumunda olan kemik

GEL ile başlayan İlçe isimleri

Gelibolu (Çanakkale)
Gelendost (Isparta)

GEL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İnsan Kendine De İyi Gelir - Yazar: Ahmet Büke
Işık Batıdan Da Gelir - Yazar: Ümit Meriç
Belki Babam da Gelir Bu Düğüne - Yazar: Mehmet Şah Erincik
Düşlerim Belalı Boylardan Gelir - Yazar: Merwan Nesim Deniz
Gitmek İçin Gelir Aşk - Yazar: Elif Gamze Bozo
Belki Babam da Gelir Bu Düğüne - Yazar: Mehmet Şah Erincik
Eylül Aniden Gelir - Yazar: Naz Esra Elikara
Roman Medyadan Önce Gelir - Yazar: Orhan Duru
Yazmak Karanlığa İyi Gelir - Yazar: Mehmet Okçuoğlu
Geleneksel Azeri Masalları - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru