GEL ile başlayan kelimeler

Başında GEL harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek

15 Harfli Kelimeler

Gelenekselleşme

14 Harfli Kelimeler

Geliştirilmesi

13 Harfli Kelimeler

Gelenekleşmek, Geliştirilmek

12 Harfli Kelimeler

Gelecekçilik, Gelenekçilik, Gelenekleşme, Gelinparmağı, Geliştirilme, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Gelmelisiniz

11 Harfli Kelimeler

Gelecekteki, Gelinfeneri, Gelinkuşağı, Gelişememek, Gelişememiş, Gelişigüzel, Gelişmesini, Geliştiğini, Geliştirici, Geliştirmek

10 Harfli Kelimeler

Geleneksel, Gelgelelim, Gelibbamın, Gelinboğan, Gelinlikçi, Gelişimini, Gelişmemek, Gelişmemiş, Geliştiren, Geliştirim, Geliştirme, Gelmelisin, Gelmeliyiz, Gelmeyince

9 Harfli Kelimeler

Gelecekçi, Gelecekte, Gelenekçi, Gelenekli, Gelenekte, Gelişmesi, Gelişmeye, Geliyorum, Gelmişsin

8 Harfli Kelimeler

Gel-di-m, Geleceği, Gelgeççi, Gelgelli, Gelincik, Gelinlik, Gelinmek, Gelinotu, Gelişkin, Gelişmek, Gelişmiş, Gel-iyor

7 Harfli Kelimeler

Gelberi, Gelecek, Geleğen, Gelembe, Gelenek, Geliban, Gelikli, Gelince, Gelinme, Gelirat, Gelirli, Gelişen, Gelişim, Gelişir, Gelişki, Gelişme, Gelmeli

6 Harfli Kelimeler

Geldeç, Gel-di, Geldim, Geleme, Geleni, Gelesi, Gelgeç, Gelgel, Gelgit, Gel-ir, Gelmek, Gelmiç, Gelmiş

5 Harfli Kelimeler

Geldi, Gelek, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gelse

4 Harfli Kelimeler

Gele

3 Harfli Kelimeler

Gel

Bazı GEL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gel : gelmek, yalın kelime
gel-di-m : çekim ekleri
gel-ir : bildirme kipleri
gelberi : tırmık, ocaklardan, çekberi
geldeç : gelecek, ati, istikbal
geldim : tekil
gelecek : istikbal, ati, müstakbel, doğacak, encam, erte, geldeç, geldi, gelecek zaman, ileri, yarın
gelecekçi : fütürist
gelecekçilik : fütürizm
gelecekte : ileride
gelen : mevrut
gelenekçilik : destekleyen, ananecilik, an'anecilik
gelenekte : camanbay
gelesi : gelecek zaman
gelgeç : yerli, geçici, sebatsız, hercaî
gelgelelim : ancak, fakat, ille velakin
gelgelli : alımlı
gelgit : meddücezir, kabarma-alçalma, med cezir, medcezir
geliban : geliyorum
gelikli : halef
gelin : el kızı, elkızı
gelince : feemmâ
gelinkuşağı : gökkuşağı
gelinotu : güveyfeneri

Bazı GEL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gelenekselleşmek :

TDK:
nsz Gelenek durumunu almak

gelinmek :
TDK:
-e, -den Gelme işi yapılmak

gelişigüzel :
TDK:
1. sıfat Herhangi bir, baştan savma, rastgele, lalettayin
"Anayasayı rafa kaldırarak keyfî, gelişigüzel sınırlar çizmeye kalkışmak, bu yaygaraları koparanların başlıca özelliğidir." - N. Cumalı
2. zarf Üstünkörü
"Eski dansları mektepte, yenilerini de bir iki arkadaşının evinde gelişigüzel öğrendiğini anlattı." - P. Safa

GEL ile başlayan İlçe isimleri

Gelibolu (Çanakkale)
Gelendost (Isparta)

GEL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Boşan da Gel - Yazar: Oya Doğan
Bana Aşkla Gel - Yazar: Akif Bayrak
Bir Hırsız Bir Berbere Gel Beraber Bir İş Yapalım Demiş - Yazar: Eduardo Mendoza
Kendim Kendine Gel - Yazar: Veysel Çağlar
Gel Kollarımda Unut - Yazar: İdil Önemli
Ateşim Üşümeden Gel - Yazar: Metin Çeçen
Gel Gitler - Yazar: Şadan Karadeniz
Defol Gel - Yazar: Burak Uyanık
Yalnızlar Zarında Düşeş Gelme İhtimali - Yazar: Emre Akar

GEL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ĞAŞİYE - 1: (Resûlüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?.
NAHL - 113: Andolsun ki, onlara kendilerinden peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmederlerken azap onları yakalayıverdi.
ARAF - 113: Sihirbazlar Firavun'a geldi ve: Eğer üstün gelen biz olursak, bize kesin bir mükâfat var mı? dediler.

Kelime Bulma Motoru