GEN ile başlayan kelimeler

Başında GEN harfleri bulunan 75 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Genelleştirilmek

15 Harfli Kelimeler

Gençleştirilmek, Genelleştirilme

14 Harfli Kelimeler

Gençleştirilme, Genelleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Gençleştirmek, Genelleştirme, Genişletilmek, Genleşmeölçer

12 Harfli Kelimeler

Gençleştirme, Genişleterek, Genişletilme, Genişliğinde, Genizsileşme, Genleşmesine, Genleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Genelkurmay, Genelleşmek, Genelleşmiş, Genişlemesi, Genişletmek, Genleştirme

10 Harfli Kelimeler

Gençleşmek, Genellemek, Genelleşme, Genellikle, Generallik, Genişlemek, Genişletme, Genişleyen

9 Harfli Kelimeler

Genbirlik, Gencelmek, Genealoji, Genelleme, Genişleme, Genleşmek

8 Harfli Kelimeler

Gencecik, Gencelme, Geneleme, Genellik, Genelmek, Gengüdüm, Genişlik, Genizsil, Genleşme

7 Harfli Kelimeler

Gençken, Gençlik, Gençten, Gendime, Genelev, Genelge, General, Genetik, Genişçe, Genital, Genitif, Genizsi, Genosit, Gensoru

6 Harfli Kelimeler

Gencer, Genele, Gengşi, Genlik, Genzek, Genzel

5 Harfli Kelimeler

Gence, Genel, Geneş, Geniş, Geniz, Genom, Gensu

4 Harfli Kelimeler

Genç, Gene

3 Harfli Kelimeler

Gen

Bazı GEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gen : geniş, üçgen, kenar, jen
genbirlik : konfederasyon
gence : taze, yavru, genişleyen, gelişen
gencelmek : gençleşmek
genç : dinç, toy, berna, cahil, civan, çiçeği burnunda, dinçer, düve, filinta gibi, jön, kıray, körpe, piliç gibi, şâb, torlak, toygan, yaşıt, yeni
gençken : giydiği yakışırken eller bakışırken
gendime : keşkef
gene : yine, yeniden, tekrar, esasen, gine
genel : umum, umumi, yasama, yığınca
genele : antika
genelge : tamim, sirküler
genelkurmay : erkânıharbiyeiumumiye
genelleme : tamim, yargı
genellemek : tamim etmek
genelleşme : taammüm
genelleşmiş : müteammim
genelleştirme : tamim
genelleştirmek : umumileştirmek

Bazı GEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


genişleme :

TDK:
isim Genişlemek işi

geniz :
TDK:
isim Ağız ve burun boşluğunun arka bölümü
"Genzi iyice yanmıştı, konuşamıyordu, başını iki yana sarsarak niçin diye sordu." - T. Buğra

genleşmek :
TDK:
nsz, fizik Bir cisim birleşimi ve yapısı değişmeden ısı etkisiyle hacimce büyümek

GEN ile başlayan İlçe isimleri

Genç (Bingöl)

Kelime Bulma Motoru