GEN ile başlayan kelimeler

Başında GEN harfleri bulunan 75 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Genelleştirilmek

15 Harfli Kelimeler

Gençleştirilmek, Genelleştirilme

14 Harfli Kelimeler

Gençleştirilme, Genelleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Gençleştirmek, Genelleştirme, Genişletilmek, Genleşmeölçer

12 Harfli Kelimeler

Gençleştirme, Genişleterek, Genişletilme, Genişliğinde, Genizsileşme, Genleşmesine, Genleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Genelkurmay, Genelleşmek, Genelleşmiş, Genişlemesi, Genişletmek, Genleştirme

10 Harfli Kelimeler

Gençleşmek, Genellemek, Genelleşme, Genellikle, Generallik, Genişlemek, Genişletme, Genişleyen

9 Harfli Kelimeler

Genbirlik, Gencelmek, Genealoji, Genelleme, Genişleme, Genleşmek

8 Harfli Kelimeler

Gencecik, Gencelme, Geneleme, Genellik, Genelmek, Gengüdüm, Genişlik, Genizsil, Genleşme

7 Harfli Kelimeler

Gençken, Gençlik, Gençten, Gendime, Genelev, Genelge, General, Genetik, Genişçe, Genital, Genitif, Genizsi, Genosit, Gensoru

6 Harfli Kelimeler

Gencer, Genele, Gengşi, Genlik, Genzek, Genzel

5 Harfli Kelimeler

Gence, Genel, Geneş, Geniş, Geniz, Genom, Gensu

4 Harfli Kelimeler

Genç, Gene

3 Harfli Kelimeler

Gen

Bazı GEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gen : geniş, üçgen, kenar, jen
genbirlik : konfederasyon
gence : taze, yavru, genişleyen, gelişen
gencelmek : gençleşmek
gencer : panayır, havuz, güreş
genç : dinç, toy, berna, cahil, civan, çiçeği burnunda, dinçer, düve, filinta gibi, jön, kıray, körpe, piliç gibi, şâb, torlak, toygan, yaşıt, yeni
gençleşmek : gencelmek, tazeleşmek
gençlik : cahillik, cahillik etmek, şebabet, toy, yaş, yaşıl, yeniyetmelik
gendime : keşkef
genealoji : soyağacı, soybilim
genel : umum, umumi, yasama, yığınca
genele : antika
geneleme : tamim
genelkurmay : erkânıharbiyeiumumiye

Bazı GEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


genişlemek :

TDK:
1. nsz Geniş duruma gelmek, büyümek
"Teleskopların kuvveti arttıkça bilinen gök cisimlerinin sayısı ve kâinatın hacmi de genişlemiştir." - M. Kaplan
2. Bollaşmak
3. Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
"Ahali dar parmaklıklardan kurtulur kurtulmaz yelpaze gibi açılıp genişleyerek dağılıyorlardı." - P. Safa
4. Yaygın duruma gelmek
"Ünü, ölümünden sonra daha da genişlemişti."

genişletilmek :
TDK:
nsz Genişletme işi yapılmak

genlik :
TDK:
1. isim Genişlik
2. fizik Dalga genliği
3. Bolluk, refah

GEN ile başlayan İlçe isimleri

Genç (Bingöl)

GEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Venezuelalı General Francisco de Miranda'nın Türkiye Günlüğü - Yazar: Francisco De...
General Allenby'nin Hatıratı - Yazar: Faruk Yılmaz
General Uçtu - Yazar: Mehmet Zaman...
Gen Bencildir,Öyleyse Kapitalizm - Yazar: Mustafa Kayan
General Söz VerdiBahar Ülkesi 1 - Yazar: İzzet Harun Akçay

GEN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜCADELE - 11: Ey iman edenler! Size «Meclislerde yer açın» denilince yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size «Kalkın» denilince de kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
TA HA - 25: Musa: Rabbim! dedi, yüreğime genişlik ver.

Kelime Bulma Motoru