GEN ile başlayan kelimeler

Başında GEN harfleri bulunan 75 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Genelleştirilmek

15 Harfli Kelimeler

Gençleştirilmek, Genelleştirilme

14 Harfli Kelimeler

Gençleştirilme, Genelleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Gençleştirmek, Genelleştirme, Genişletilmek, Genleşmeölçer

12 Harfli Kelimeler

Gençleştirme, Genişleterek, Genişletilme, Genişliğinde, Genizsileşme, Genleşmesine, Genleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Genelkurmay, Genelleşmek, Genelleşmiş, Genişlemesi, Genişletmek, Genleştirme

10 Harfli Kelimeler

Gençleşmek, Genellemek, Genelleşme, Genellikle, Generallik, Genişlemek, Genişletme, Genişleyen

9 Harfli Kelimeler

Genbirlik, Gencelmek, Genealoji, Genelleme, Genişleme, Genleşmek

8 Harfli Kelimeler

Gencecik, Gencelme, Geneleme, Genellik, Genelmek, Gengüdüm, Genişlik, Genizsil, Genleşme

7 Harfli Kelimeler

Gençken, Gençlik, Gençten, Gendime, Genelev, Genelge, General, Genetik, Genişçe, Genital, Genitif, Genizsi, Genosit, Gensoru

6 Harfli Kelimeler

Gencer, Genele, Gengşi, Genlik, Genzek, Genzel

5 Harfli Kelimeler

Gence, Genel, Geneş, Geniş, Geniz, Genom, Gensu

4 Harfli Kelimeler

Genç, Gene

3 Harfli Kelimeler

Gen

Bazı GEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


gen : geniş, üçgen, kenar, jen
genbirlik : konfederasyon
genç : dinç, toy, berna, cahil, civan, çiçeği burnunda, dinçer, düve, filinta gibi, jön, kıray, körpe, piliç gibi, şâb, torlak, toygan, yaşıt, yeni
gençken : giydiği yakışırken eller bakışırken
gençleşmek : gencelmek, tazeleşmek
gendime : keşkef
gene : yine, yeniden, tekrar, esasen, gine
genel : umum, umumi, yasama, yığınca
genele : antika
geneleme : tamim
genelev : kırmızıfener, koltuk, kerhane, umumhane, aşağı mahalle
genelge : tamim, sirküler
genelkurmay : erkânıharbiyeiumumiye
genellemek : tamim etmek
genelleşme : taammüm
genelleşmek : taammüm etmek, yayılmak

Bazı GEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gençlik :

TDK:
1. isim Genç olma durumu
"İlk gençliğinde at delisiydi." - N. Cumalı
2. İnsan hayatının ergenlikle orta yaş arasındaki dönemi
"Hemen Yunus un gençliğinde yavuklusu iken kaybettiği güzel kızı hatırladım." - A. Kabaklı
3. Genç insanların bütünü
"O gençliğin politikaya katılması yüzünden Balkan Harbi ne girmişiz." - F. R. Atay
4. Genç bir kimsenin tutumu, toyluk, deneyimsizlik
"Gençliğimi kapının eşiğinde bırakıp eve giriyorum." - Y. Z. Ortaç

genelleştirilme :
TDK:
isim Genelleştirilmek işi

GEN ile başlayan İlçe isimleri

Genç (Bingöl)

GEN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YUNUS - 83: Firavun ve kavminin kendilerine işkence etmesinden korkuya düştükleri için kavminden bir gurup gençten başka kimse Musa’ya iman etmedi. Çünkü Firavun yeryüzünde ululuk taslayan (bir diktatör) ve haddi aşanlardan idi.

Kelime Bulma Motoru