GER ile başlayan kelimeler

Başında GER harfleri bulunan 137 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Gerçekleştirilmek

16 Harfli Kelimeler

Gerçekleşmeyecek, Gerçekleştirilme, Gerdaniyebuselik, Gerekçelendirmek

15 Harfli Kelimeler

Gerçekleşmesine, Gerçekleştirmek, Gerçeküstücülük, Gerekçelendirme, Gerginleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Gerçekleşmemek, Gerçekleştirme, Gerginleştirme

13 Harfli Kelimeler

Gerçekleşemez, Gerillalaşmak, Gerisingeriye

12 Harfli Kelimeler

Gerçeklenmek, Gerçeklenmiş, Gerçekleşmek, Gerçeküstücü, Gerekircilik, Gerektiğince, Gerginleşmek, Gerilimölçer, Gerillacılık

11 Harfli Kelimeler

Gerçekçilik, Gerçeklemek, Gerdirilmek, Gereksinmek, Gereksizlik, Gerektirici, Gerektirmek, Gerginleşme, Gerisingeri, Germanistik

10 Harfli Kelimeler

Gerçekdışı, Gerçeküstü, Gerdenbend, Gerdirilme, Gereğinden, Gerekçesiz, Gerekliıik, Gereklilik, Gereksemek, Gereksinim, Gereksinme, Gereksizce, Gerektiren, Gerektirim, Gerektirme, Geriletmek, Gerileyici, Gerilimsiz, Germanofil

9 Harfli Kelimeler

Gerçeklik, Gerçekten, Gerdaniye, Gerdanlık, Gerdirmek, Gereğince, Gereğinde, Gereğinin, Gerekçeli, Gerekince, Gerekirci, Gerekirse, Gerekseme, Gerginlik, Gericilik, Gerilemek, Geriletme, Gerileyen, Gerileyiş, Gerilimli, Gerillacı, Germanist, Germanyum, Germiyyet, Gerundium

8 Harfli Kelimeler

Gerçeğin, Gerçekçi, Gerçekli, Gerçekte, Gerdirme, Gereklik, Gerekmek, Gereksiz, Gergedan, Gergince, Geriatri, Gerileme, Gerilmek, Gerinmek

7 Harfli Kelimeler

Gerçeğe, Gerekçe, Gereken, Gerekli, Gerekme, Gerelti, Gergili, Gerilek, Gerilik, Gerilim, Geriliş, Gerilme, Geriniş, Gerinme

6 Harfli Kelimeler

Gerçek, Gerdan, Gerdek, Gerdel, Gergef, Gergen, Gergin, Gergöz, Gerici, Geride, Gerili, Gerken, Germek, Germen, Gerzek

5 Harfli Kelimeler

Geray, Gerçi, Gereç, Gerek, Geren, Gerey, Gerez, Gergi, Geriş, Geriz, Germe

4 Harfli Kelimeler

Gerd, Geri, Germ

3 Harfli Kelimeler

Ger

Bazı GER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ger : söz, bağlama, anlaşma, birleşme
gerçeğe : akıl dışı, keyfî
gerçeğin : hiççilik
gerçekleşmemek : boşa çıkmak, kaynamak
gerçekleştirilmek : yapılmak
gerçekleştirme : temin
gerçekleştirmek : yapmak, görüntülemek, hazırlamak, sahileştirmek
gerd : toprak
gerdan : alkım, billûr gibi, gıdık
gereğinde : açık kapı bırakmak, açık kapıbırakmak, icabında
gereğinden : fazla
gereğinin : inadına
gerekirci : belirlenimci, determinist
gerekliıik : lüzum
gereklik : lüzum, icap, iktiza, hacet
gereklilik : lüzum, zaruret
gerekme : iktiza, istilzam, terettüp
gerekmek : icap etmek, iktiza etmek, şart olmak, terettüp etmek
gereksemek : ihtiyacı olmak, muhtaç olmak
gereksinim : ihtiyaç
gereksinme : ihtiyaç
gereksizce : bilasebep
gereksizlik : lüzumsuzluk
gerektiren : mucip, müstelzim
geren : verimsiz, tuzlu

Bazı GER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gerçi :

TDK:
zarf Her ne kadar ... ise de, vakıa
"Biz gerçi tahminler yürüttük velakin doğrusunu Allah bilir." - A. Kabaklı

gereksiz :
TDK:
1. sıfat Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
"Bizim aramızda, birbirimiz hakkında çok şey bilmek gereksiz olduğu gibi tehlikelidir de." - R. Mağden
2. zarf Boş yere

gergin :
TDK:
1. sıfat Gerilmiş durumda olan
"Her hadisenin rüzgârı onun gergin sinirlerini derin derin sarsmıştır." - İ. A. Gövsa
2. Buruşuğu, kırışığı olmayan (cilt)
"Siyah jarse elbisesi içinde, hâlâ diri, gergin vücuduyla güzel ve ihtişamlıydı." - P. Safa
3. Bozulacak duruma gelmiş olan (ilişki)
"Arkadaşımın kocasıyla arası gergin."
4. Huzursuz, sinirli

GER ile başlayan İlçe isimleri

Gerger (Adıyaman)
Germencik (Aydın)
Gerede (Bolu)
Gerze (Sinop)
Gercüş (Batman)

GER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gregor - Evdeki Gergedan - Yazar: Devrim Altıkulaç
Gerekirse Dünyayı da Sırtlarsın - Yazar: Ali Araptarlı

GER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ASR - 1, 2, 3: Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
CİN - 1, 2: (Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur'an'ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, doğru yola ileten hârikulâde güzel bir Kur'an dinledik de ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.
İSRA - 1: Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.

Kelime Bulma Motoru