GİT ile başlayan kelimeler

Başında GİT harfleri bulunan 15 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Gitarcılık

8 Harfli Kelimeler

Gitarist, Gitmemek, Gitmeyen, Gittikçe

7 Harfli Kelimeler

Gitarcı, Gitgide

6 Harfli Kelimeler

Gitcen, Gitmek, Gitsin

5 Harfli Kelimeler

Gitar, Gitme, Gitti

3 Harfli Kelimeler

Git, Git

Bazı GİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


gitmek :

TDK:
1. -e Bir yere doğru yönelmek
2. -den Bir yerden veya bir işten ayrılmak
3. Çıkmak, ulaşmak
"Bu yol nereye gider?"
4. Belli bir amaçla bir yere devam etmek veya bir işle uğraşmak
"Her gün çalışmaya gidiyor."
5. nsz Sürmek, devam etmek
"Ama böyle giderse Allah hemen sonunu hayırlara tebdil etsin." - M. Ş. Esendal
6. Yakışmak, yaraşmak
"Bu renk ona gitmedi."
7. Tüketilmek, harcanmak
"Eline geçen paranın çoğu da İstanbul da çoluğa çocuğa gidiyor." - M. Ş. Esendal
8. nsz Götürülmek, gönderilmek
"Haber daha yeni gitti."
9. nsz Yeter olmak, yetmek, yetişmek
"İki ton kömür üç ay gider."
10. nsz Yürümek, yol almak
"Bu at iyi gider."
11. nsz Dayanmak
"Bu giysi iki yıl gider."
12. nsz Geçmek
"Yaz gitti, kış geldi."
13. nsz Herhangi bir durumda olmak
"Yolculuk iyi gidiyor. Bakalım bu iş nasıl gidecek?"
14. nsz Yok olmak, elden çıkmak
"Gemiler ve saray hepsi gitti." - F. R. Atay
15. nsz Ölmek
"Ben giderim adım kalır / Dostlar beni hatırlasın" - Âşık Veysel
16. Başvurmak, yapmak
"Mahkemeye gitmek."
17. nsz Bir şey zarar görmüş olmak
"Duvarın boyası gitmiş."
18. nsz Makine, işlemek, çalışmak
"Bu saat iyi gidiyor."
19. -den Satılmak
"Altın kaçtan gidiyor?" - S. F. Abasıyanık
20. Yapmak
"Para ayarlamasına gitmek."
21. Bir duruma, bir sonuca ulaşmak, varmak
"Bu işin sonu nereye gider."
22. yardımcı fiil Değerlendirmek, saymak, karşılamak
"Bu iş hoşuma gitmedi, tuhafıma gitti."

GİT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kuşlar da Gitti - Yazar: Yaşar Kemal
Yüreğinin Götürdüğü Yere Git - Mini Kitap - Yazar: Susanna Tamaro
Yüreğinin Götürdüğü Yere Git - Yazar: Susanna Tamaro
Gitme Zamanı - Yazar: Aret Vartanyan
Bok Yoluna Gitmek - Yazar: Erich Kastner
Bu Oyunda Gitmek Vardı - Yazar: Mario Levi
Gitme Dönmezsin Dedi Annem - Yazar: Neşe Doster
Çok Güzelsin Gitme Dur - Yazar: Haldun Taner
Cehenneme Gitme Yöntemleri - Yazar: küçük İskender

GİT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


CİN - 16, 17: Şayet doğru yolda gitselerdi, bu hususta kendilerini denememiz için onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır.
BAKARA - 205: O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
FETİH - 29: Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vâdetmiştir.

Kelime Bulma Motoru