GUR ile biten kelimeler

Sonunda GUR harfleri bulunan 14 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Baysungur

8 Harfli Kelimeler

Aksungur, Toymagur

7 Harfli Kelimeler

Timagur

6 Harfli Kelimeler

Boşgur, Bulgur, Çapgur, Langur, Sungur, Taygur, Toygur

5 Harfli Kelimeler

Algur, Bugur, Uygur

Bazı GUR ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


aksungur :

TDK:
isim, hayvan bilimi Akdoğan

bulgur :
TDK:
1. isim Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
2. Sert ve ufak taneler durumunda yağan kar, ebebulguru

Uygur :
TDK:
1. özel, isim, tarih Orta Asya da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
2. özel Doğu Türkistan da yaşayan Türk soylu halk ve bu halktan olan kimse

Kelime Bulma Motoru