HÜ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 103 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Hükmedercesine, Hümanistleşmek, Hürriyetperver, Hürriyetsizlik, Hüzünlendirmek

13 Harfli Kelimeler

Hümanistleşme, Hünkarbeğendi, Hürriyetçilik, Hüsnüteveccüh, Hüzünlendirme

12 Harfli Kelimeler

Hürmetkarane, Hürmetsizlik, Hüsnükuruntu, Hüsnüniyetle, Hüsnütelakki

11 Harfli Kelimeler

Hükmolunmak, Hükümdarlık, Hükümranlık, Hükümsüzlük, Hüngürdemek, Hürriyetsiz, Hüzünlenmek, Hüzünsüzlük

10 Harfli Kelimeler

Hükmolunma, Hükümdarca, Hükümferma, Hükümlülük, Hüngürdeme, Hürmetlice, Hürriyetçi, Hüsnükabul, Hüsnüniyet, Hüsnüyusuf, Hüzünleniş, Hüzünlenme

9 Harfli Kelimeler

Hükmedici, Hükmetmek, Hükumetin, Hükümdara, Hülasaten, Hümanizma, Hürmetsiz, Hüsrevane, Hüvelbaki, Hüzüntülü

8 Harfli Kelimeler

Hücumbot, Hükmeden, Hükmetme, Hükmünde, Hükümdar, Hükümler, Hükümran, Hükümsüz, Hümanist, Hümanite, Hümanizm, Hümermek, Hünersiz, Hüngürtü, Hürmeten, Hürmetli, Hürriyet, Hüryemez, Hüsnühal, Hüsnühat, Hüzünsüz

7 Harfli Kelimeler

Hücumcu, Hükumet, Hükümet, Hükümlü, Hülleci, Hümayun, Hünerli, Hüseyni, Hüveyda, Hüviyet, Hüzünlü

6 Harfli Kelimeler

Hüccet, Hükmen, Hünkar, Hünnap, Hürlük, Hürmet, Hüsran, Hüthüt, Hüzzam

5 Harfli Kelimeler

Hücre, Hücum, Hükmi, Hüküm, Hülle, Hülya, Hüner, Hünsa, Hürle, Hürya, Hüsün, Hüzme, Hüznü, Hüzün

4 Harfli Kelimeler

Hüve

3 Harfli Kelimeler

Hür, Hüt

Bazı HÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


hüccet : belgit, tanıt
hücre : göze, niş
hücum : hamle, ileri, saldırma, saldırı, saldırış, üşüşme, akın, atak, atay, atılım, çapın, ılgaz, seğirdim, tegiş
hücumbot : saldırıteknesi
hükmeden : mütehakkim
hükmedercesine : hâkimane
hükmedici : tutar
hükmetmek : çiğnemek, hâkim olmak, tahakküm etmek
hükmî : tüzel
hükûmetin : mirî
hüküm : egemenlik, hâkimiyet, değer, önem, geçerlilik, etki, hız, şiddet, karar, yargı, faysal, mahkeme kararı
hükümdar : padişah, kral, halife, han, hükümferma, ilhan, melik, şehriyar, tacaver
hükümdarca : hüsrevane
hükümdarlık : padişahlık

Bazı HÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hücre :

TDK:
1. isim, anatomi, biyoloji İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze
2. Küçük oda
3. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda
"Hücrenin kapısında delikten bana bakan ere bir pusula uzatıp kumandana götürmesini istiyorum." - N. F. Kısakürek
4. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk

hümanizma :
TDK:
isim, felsefe İnsancıllık

hürriyetsizlik :
TDK:
isim Hürriyetsiz olma durumu

HÜ ile başlayan İlçe isimleri

Hüyük (Konya)

HÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hüküm Gecesi - Yazar: Yakup Kadri...
Taştan Hüküm - Yazar: Ruth Rendell
Harbiye Mektebi'nde Hürriyet Mücadelesi - Yazar: Ahmet Bedevi Kuran
Doğmayan Hürriyet - Yazar: Hasan Amca
Bomba / Primo Türk Çocuğu / Nakarat / Hürriyet Bayrakları-Ömer Seyfettin Bütün Eserleri 3 - Yazar: Ömer Seyfettin
Sen'den Sensiz Yıl Hüküm Giydim - Yazar: Ümit Polat
Hürriyet Savaşçısı Namık Kemal - Yazar: V. Stambulov
Hürriyet Yazıları - Yazar: Emre Toğrul

HÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 114: Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve «Rabbim, benim ilmimi artır» de.
YUNUS - 22: Sizi karada ve denizde gezdiren O’dur. Hatta siz gemilerde bulunduğunuz, o gemiler de içindekileri tatlı bir rüzgârla alıp götürdükleri ve (yolcular) bu yüzden neşelendikleri zaman, o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar, her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlarlar da dini yalnız Allah’a halis kılarak: «Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız» diye Allah’a yalvarırlar.
BAKARA - 246: Musa'dan sonra, Benî İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere: «Bize bir hükümdar gönder ki (onun komutasında) Allah yolunda savaşalım» demişlerdi. «Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız?» dedi. «Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım?» dediler. Kendilerine savaş yazılınca, içlerinden pek azı hariç, geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir.

Kelime Bulma Motoru