HÜ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 103 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Hükmedercesine, Hümanistleşmek, Hürriyetperver, Hürriyetsizlik, Hüzünlendirmek

13 Harfli Kelimeler

Hümanistleşme, Hünkarbeğendi, Hürriyetçilik, Hüsnüteveccüh, Hüzünlendirme

12 Harfli Kelimeler

Hürmetkarane, Hürmetsizlik, Hüsnükuruntu, Hüsnüniyetle, Hüsnütelakki

11 Harfli Kelimeler

Hükmolunmak, Hükümdarlık, Hükümranlık, Hükümsüzlük, Hüngürdemek, Hürriyetsiz, Hüzünlenmek, Hüzünsüzlük

10 Harfli Kelimeler

Hükmolunma, Hükümdarca, Hükümferma, Hükümlülük, Hüngürdeme, Hürmetlice, Hürriyetçi, Hüsnükabul, Hüsnüniyet, Hüsnüyusuf, Hüzünleniş, Hüzünlenme

9 Harfli Kelimeler

Hükmedici, Hükmetmek, Hükumetin, Hükümdara, Hülasaten, Hümanizma, Hürmetsiz, Hüsrevane, Hüvelbaki, Hüzüntülü

8 Harfli Kelimeler

Hücumbot, Hükmeden, Hükmetme, Hükmünde, Hükümdar, Hükümler, Hükümran, Hükümsüz, Hümanist, Hümanite, Hümanizm, Hümermek, Hünersiz, Hüngürtü, Hürmeten, Hürmetli, Hürriyet, Hüryemez, Hüsnühal, Hüsnühat, Hüzünsüz

7 Harfli Kelimeler

Hücumcu, Hükumet, Hükümet, Hükümlü, Hülleci, Hümayun, Hünerli, Hüseyni, Hüveyda, Hüviyet, Hüzünlü

6 Harfli Kelimeler

Hüccet, Hükmen, Hünkar, Hünnap, Hürlük, Hürmet, Hüsran, Hüthüt, Hüzzam

5 Harfli Kelimeler

Hücre, Hücum, Hükmi, Hüküm, Hülle, Hülya, Hüner, Hünsa, Hürle, Hürya, Hüsün, Hüzme, Hüznü, Hüzün

4 Harfli Kelimeler

Hüve

3 Harfli Kelimeler

Hür, Hüt

Bazı HÜ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


hüccet : belgit, tanıt
hücumbot : saldırıteknesi
hücumcu : saldıran
hükmeden : mütehakkim
hükmetme : tahakküm
hükûmet : kabine, bakanlar kurulu, beylik
hükûmetin : mirî
hüküm : egemenlik, hâkimiyet, değer, önem, geçerlilik, etki, hız, şiddet, karar, yargı, faysal, mahkeme kararı
hükümdar : padişah, kral, halife, han, hükümferma, ilhan, melik, şehriyar, tacaver
hükümdara : şahvâr
hükümdarca : hüsrevane
hükümet : bakanlar kurulu
hükümlü : mahkûm
hükümsüz : geçersiz
hülya : hayal, imaj, imge
hümanist : insancıl, beşeriyetçi
hümermek : kabarmak
hünnap : çiğde
hür : özgür, arî, bağımsız, baydak, hürlük, salman, serbest

Bazı HÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hükmetmek :

TDK:
1. -e Egemenliği altında bulundurmak
2. Düşünme veya yargılama sonunda bir kanıya varmak
"Gözlerimi açtığım zaman odamı loş görünce akşam olduğuna hükmettim." - R. H. Karay
3. Aklına esmek
4. Bir kimseye veya topluluğa sözünü geçirmek
"Biri bu konuda damarına basınca endazeyi şaşırıyor, kendine hükmedemiyordu." - N. Araz

hükmolunmak :
TDK:
nsz Hüküm verilmek

hülle :
TDK:
isim Medeni Kanun un kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi

HÜ ile başlayan İlçe isimleri

Hüyük (Konya)

HÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Harbiye Mektebi'nde Hürriyet Mücadelesi - Yazar: Ahmet Bedevi Kuran
Doğmayan Hürriyet - Yazar: Hasan Amca
Bomba / Primo Türk Çocuğu / Nakarat / Hürriyet Bayrakları-Ömer Seyfettin Bütün Eserleri 3 - Yazar: Ömer Seyfettin
Hürriyet Savaşçısı Namık Kemal - Yazar: V. Stambulov
Hürriyet Yazıları - Yazar: Emre Toğrul
Sürgün ve Hürriyet - Yazar: Emre Caner

Kelime Bulma Motoru