HI ile başlayan kelimeler

Başında HI harfleri bulunan 171 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Hızlandırılmak

13 Harfli Kelimeler

Hıçkırıklarla, Hırdavatçılık, Hıristiyanlık, Hırslandırmak, Hızlandırılma

12 Harfli Kelimeler

Hımbıllaşmak, Hınzırlaşmak, Hırçınlaşmak, Hırslandırma, Hışıldayarak, Hızlanamamak, Hızlandırmak

11 Harfli Kelimeler

Hıfzıssıhha, Hımbıllaşma, Hınzırlaşma, Hırçınlaşma, Hırıldaşmak, Hırpalanmak, Hırpalatmak, Hırtapozluk, Hırvatistan, Hışıldatmak, Hışımlanmak, Hışırdatmak, Hıyarağalık, Hıyarlaşmak, Hızlandıran, Hızlandırma

10 Harfli Kelimeler

Hıçkırarak, Hıçkırtmak, Hırçınlığı, Hırdavatçı, Hırıldamak, Hırıldaşma, Hırıldayış, Hıristiyan, Hırpalamak, Hırpalanır, Hırpalanış, Hırpalanma, Hırpalatma, Hırpalayış, Hırpanilik, Hırsızlama, Hırslanmak, Hışıldamak, Hışıldatma, Hışıltısız, Hışımlanma, Hışırdamak, Hışırdatma, Hışırdayış, Hışırtısız, Hıyanetlik, Hıyarağası, Hıyarlaşma, Hıyarşembe, Hızarcılık

9 Harfli Kelimeler

Hıçkırmak, Hıçkırtma, Hıdrellez, Hımbıllık, Hımhımlık, Hıncahınç, Hınzırlık, Hırçınlık, Hırıldama, Hırıltıcı, Hırıltılı, Hırlaşmak, Hırlatmak, Hırpalama, Hırsızlık, Hırslanış, Hırslanma, Hırtlamba, Hışıldama, Hışıltılı, Hışırdama, Hışırtılı, Hızlanmak

8 Harfli Kelimeler

Hıçkırık, Hıçkırış, Hıçkırma, Hıdivlik, Hıggıdık, Hınçları, Hınzırca, Hırboluk, Hırdavat, Hırkasız, Hırlamak, Hırlaşma, Hırlatma, Hırlayış, Hırtapoz, Hırvatça, Hısımlar, Hısımlık, Hışırlık, Hışlamak, Hıyarağa, Hıyarcık, Hıyarcıl, Hıyarlık, Hızbilim, Hızlanış, Hızlanma, Hızlılık, Hızölçer

7 Harfli Kelimeler

Hınçsız, Hıraman, Hırıltı, Hırızma, Hıristo, Hırkalı, Hırlama, Hırpani, Hırssız, Hırtlık, Hışıltı, Hışımlı, Hışırtı, Hışlama, Hıyaban, Hıyanet, Hızarcı

6 Harfli Kelimeler

Hıgııı, Hıltan, Hıltar, Hımbıl, Hımhım, Hınçlı, Hınzır, Hırçık, Hırçın, Hırgür, Hırsız, Hırslı, Hırvat

5 Harfli Kelimeler

Hıdiv, Hıfız, Hımış, Hınna, Hırbo, Hırka, Hırlı, Hısım, Hışım, Hışır, Hıtap, Hıyar, Hızar, Hızır, Hızla, Hızlı, Hızma

4 Harfli Kelimeler

Hıfz, Hıkd, Hıla, Hına, Hınç, Hınk, Hıra, Hırs, Hırt, Hızı

3 Harfli Kelimeler

Hık, Hır, Hız

Bazı HI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


hıçkırık : fuâk, hıggıdık
hıla : yaygı
hımbıllaşmak : miskinleşmek
hınçları : beddua
hınçlı : öfkeli, yüreği dolu
hınçsız : öfkesiz
hınk : kahve dövücüsünün hınk deyicisi
hınna : kına
hır : kavga, dalaş
hırdavat : kilit, tel, önemsiz, reze
hırdavatçı : nalbur
hırgür : geçimsizlik, kavga
hırıldaşmak : hırlaşmak
hıristiyanlık : hristiyanlık
hıristo : kazayağı
hırpalanır : bin atın varsa inişte in, bir atın varsa
hırpalanmak : gagalanmak, tartaklanmak
hırsız : arakçı, uğru, eli uzun, harami
hırsızlık : çalma, sirkat, arakçılık, arak, haramilik, manita, uğruluk, yankesicilik
hırslandırmak : öfkelendirmek, kızdırmak
hırslı : tutkulu, haris, öfkeli, kızgın, açgözlü, muhteris, dinamit, toymaduk, uzun dişli
hırtapoz : sersem, aptal

Bazı HI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hırboluk :

TDK:
isim Hırbo olma durumu
"Bırak hırboluğu kirve diyor, çıkar o yenindeki zırıltıyı." - A. İlhan

hırızma :
TDK:
isim Hızma

hırpalama :
TDK:
isim Hırpalamak işi
"Bağırmaya kalkınca delikanlı da gözdağı kabîlinden onu bir parça hırpalamaya mecbur olmuş." - R. N. Güntekin

HI ile başlayan İlçe isimleri

Hınıs (Erzurum)

HI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜMTEHİNE - 12: Ey Peygamber! İnanmış kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işi işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.
MAİDE - 38: Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.
YUSUF - 81: Babanıza dönün ve deyin ki: «Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz, bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Biz gaybın bekçileri değiliz.

Kelime Bulma Motoru