HAM ile başlayan kelimeler

Başında HAM harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Hamiyetperverlik

13 Harfli Kelimeler

Hamaratlaşmak, Hamiyetperver, Hamiyetsizlik

12 Harfli Kelimeler

Hamaratlaşma

11 Harfli Kelimeler

Hamarattaze, Hamburgerci, Hamurlanmak, Hamurlaşmak

10 Harfli Kelimeler

Hamamcılık, Hamamlarda, Hamaratlık, Hamilikart, Hamiyetsiz, Hamurculuk, Hamurlamak, Hamurlanma, Hamurlaşma

9 Harfli Kelimeler

Hamalbaşı, Hamaratça, Hamburger, Hamdetmek, Hamdolsun, Hamdüsena, Hamilelik, Hamiyetli, Hamlaşmak, Hamletmek, Hammallık, Hamsikuşu, Hamurlama, Hamurumsu

8 Harfli Kelimeler

Hamaliye, Hamallık, Hamamlık, Hamdetme, Hamhalat, Hamlamak, Hamlaşma, Hamletme, Hammadde, Hamsinin, Hamursuz

7 Harfli Kelimeler

Hamakat, Hamamcı, Hamarat, Hamaset, Hamaylı, Hambeli, Hamilen, Haminne, Hamisiz, Hamiyet, Hamlacı, Hamlama, Hamleci, Hamukta, Hamurcu, Hamursu

6 Harfli Kelimeler

Hamail, Hamdan, Hamide, Hamile, Hamlaç, Hamlık, Hamsin, Hamule, Hamuşi

5 Harfli Kelimeler

Hamak, Hamal, Hamam, Haman, Hamel, Hamız, Hamil, Hamla, Hamle, Hamse, Hamsi, Hamur, Hamut

4 Harfli Kelimeler

Hamt

3 Harfli Kelimeler

Ham

Bazı HAM ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ham : idmansız, kaba, incelmemiş, çiğ, işlenmemiş, olgunlaşmamış, hamdan, olmamış, pompacı, tor, torlak, toruk, yeşil
hamail : hamaylı, muska
hamakat : ahmaklık
hamallık : hamaliye, taşıyıcılık, sırtçılık, yükçülük
hamarattaze : çalışkan
hambelî : hanbelî
hamdan : ham, işlenmemiş
hamdolsun : tanrı'ya şükür
hamhalat : görgüsüz, verimsiz, çorak, kuru
hamız : asit
hamide : şükreden
hamil : destek, bindi
hamilelik : gebelik
haminne : hanımnine
hamiyetli : fedâkâr, hamiyetperver
hamlaç : üfleç
hamlama : hamlamak
hamleci : atılımcı, çalkın
hammadde : heyula, kimya laboratuvarı görevlisi
hamsi : hamsigillerden, akdeniz
hamsinin : kaygana
hamukta : yaban çileği
hamule : yük
hamur : nitelik, tür

Bazı HAM ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hamallık :

TDK:
1. isim Taşıyıcılık
"Çocuk tam yedi ay hamallık yaptı." - S. F. Abasıyanık
2. Hamala verilen para, hamaliye
3. Kaba ve ağır iş
4. Gereksiz yere yüklenme
"Böyle güzel havada palto giymek hamallıktır."
5. Zihni gereksiz bilgilerle doldurma

hamaratça :
TDK:
zarf Hamarat bir biçimde, hamarat gibi

hamiyet :
TDK:
isim Bir insanın kendi yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabası
"İçinde müthiş bir harp taraftarlığı, bir vatanperverlik, bir hamiyet taşıyordu." - R. H. Karay

HAM ile başlayan İlçe isimleri

Hamur (Ağrı)
Hamamözü (Amasya)

HAM ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


3.Sınıf Hamur Kağıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar - Yazar: Barbaros Şansal
Hamur Ana Öldü Yaşasın Kral - Yazar: Suna Araz
Kutsal Cesaret İlk Hamle - Yazar: Mustafa Selimgil
Hamur Tatlısı Cinayeti - Yazar: Rita Falk
Son Hamle - Yazar: Ethem Yıldız
El-Esas Fi't Tefsir (16 Cilt Takım) - 2. Hamur - Yazar: Said Havva
Son Hamle - Yazar: Ethem Yıldız

HAM ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜ'MİN - 23, 24: Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle, Firavun, Hâmân ve Karun'a gönderdik. Onlar: Bu, çok yalancı bir sihirbazdır! dediler.
KASAS - 8: Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk olarak (nehirden) aldı. O, sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz Firavun ile Hâmân ve askerleri yanlış yolda idiler.

Kelime Bulma Motoru